Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara za parkowanie na trawniku

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-05-29

Zaparkowałam na ok. 15 minut auto czterema kołami na trawniku obok wjazdu do domu, który był zablokowany przez inne auto. Za wycieraczką auta znalazłam mandat od straży miejskiej w wysokości 100 zł. Nie przyjęłam go i sprawa trafiła do sądu o wykroczenie z art. 144 K.w. Dzisiaj odbyła się rozprawa, na której tłumaczyłem, że byłam zmuszona zaparkować na chwilę, bo mam niepełnosprawnego ojca i musiałam dostać się do domu. Trawnika nie zniszczyłam. Sprawa została odłożona. Czy mam szansę na korzystny wyrok?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Szybkie i profesjonalne odpowiedzi, które mnie satysfakcjonowały. Bardzo grzeczny stosunek do klienta. Dziękuje.
Barbara
Polecam. Szybka profesjonalna porada prawna.
Katarzyna
Szybka odpowiedź i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Lucyna, 62 lata, nauczyciel
Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka

W tej sprawie należy przywołać zapis art. 144 Kodeksu wykroczeń (K.w.):

„§ 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.”

Według straży miejskiej zaparkowanie samochodu na trawniku wyczerpało znamiona § 1 przywołanego przepisu.

Przedmiotem ochrony w art. 144 § 1 K.w. jest bowiem należyty stan roślinności na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Opisane w art. 144 § 1 K.w. szkodzenie roślinności zostało ujęte w trzech postaciach:

„1) niszczenie lub uszkadzanie roślinności, przez którą należy rozumieć drzewa, krzewy, kwiaty, trawę, paprocie itp., ale z wyłączeniem zadrzewienia lub zakrzewienia przydrożnego lub ochronnego oraz żywopłotu przydrożnego, których niszczenie lub uszkadzanie sankcjonowane jest w art. 144 § 2 KW;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

2) deptanie trawnika lub zieleńca, nawet jeśli nie pociągnęło za sobą zniszczenia lub uszkodzenia;

3) dopuszczenie do niszczenia przez zwierzęta znajdujące się pod nadzorem człowieka; do odpowiedzialności nie wystarcza samo dopuszczenie do wejścia zwierzęcia (praktycznie chodzi przede wszystkim o psa) na trawnik, gdyż to jeszcze nie jest niszczenie, ale dopuszczenie do takiego zachowania się zwierzęcia, które jest już niszczeniem, np. rozkopywanie, łamanie kwiatów itp.”

Tak więc fakt niezniszczenia trawnika nie ma wpływu na dopuszczenie się czynu z art. 144 K.w. Ponadto nie jest zastrzeżone, że usunięcie, zniszczenie lub uszkodzenie drzewa lub krzewu musi być umyślne. Wobec tego należy przyjąć, że odpowiedzialność następuje zarówno w razie umyślności, jak i nieumyślności.

Fakt, że była Pani zmuszona zaparkować pojazd na trawniku na chwilę, ponieważ opiekuje się pani niepełnosprawnym ojcem, może mieć wpływ na rodzaj wymierzonej Pani sankcji karnej za popełnienie wykroczenia. Zgodnie z art. 33 K.w. sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę za dane wykroczenie, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego. Wymierzając karę, sąd bierze pod uwagę w szczególności rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej wykroczeniem, stopień winy, pobudki, sposób działania, stosunek do pokrzywdzonego, jak również właściwości, warunki osobiste i majątkowe sprawcy, jego stosunki rodzinne, sposób życia przed popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu wykroczenia. Jako okoliczności łagodzące uwzględnia się w szczególności:

  1. działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem ciężkich warunków rodzinnych lub osobistych;
  2. działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem silnego wzburzenia wywołanego krzywdzącym stosunkiem do niego lub do innych osób;
  3. działanie z pobudek zasługujących na uwzględnienie;
  4. prowadzenie przez sprawcę nienagannego życia przed popełnieniem wykroczenia i wyróżnianie się spełnianiem obowiązków, zwłaszcza w zakresie pracy;
  5. przyczynienie się lub staranie się sprawcy o przyczynienie się do usunięcia szkodliwych następstw swego czynu.

Moim zdaniem fakt opieki nad niepełnosprawnym ojcem będzie stanowił okoliczność łagodzącą, niestety obawiam się, że nie pozwoli Pani całkowicie uniknąć kary.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zmiana organizacji ruchu i mandat za jazdę pod prąd

Nastąpiła zmiana organizacji ruchu i wjechałem w ulicę pod prąd, która została zamknięta w jednym kierunku dla pojazdów prywatnych. Od kilku...

Czy można zabrać prawo jazdy, jeśli było ono już nieważne?

Zabrano mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym, ale w trakcie kontroli drogowej okazało się, że minął czas, na jaki było...

Konsekwencje potrącenia pieszego

Popełniłem wykroczenie potrącenia pieszego. Policja zabrała mi dokument prawo jazdy za pokwitowaniem. Odebrałem wyrok nakazowy, który skazuje mnie na grzywnę...

Mandat karny i punkty za zaparkowanie na miejscu dla inwalidów

Nie miałem gdzie zaparkować i stanąłem na miejscu dla inwalidów. Niestety szybko pojawiła się straż miejska. Strażnicy nie przyjęli mojego...

Kwestionowanie przekroczenia dopuszczalnej prędkości

Zatrzymano mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 52 km/h. Nie przyjąłem mandatu, sprawa ma trafić do sądu, nie...

Potrącenie pieszego na przejściu i zatrzymanie prawa jazdy

Potrąciłem pieszego na przejściu dla pieszych, za pokwitowaniem zabrano mi prawo jazdy. Dzisiaj otrzymałem postanowienie prokuratora o zatrzymaniu prawa...

Mandaty za przekroczenie prędkości dla trzech pojazdów

Jechaliśmy w grupie trzech pojazdów, policjanci w ukrytym radiowozie zarejestrowali przekroczenie prędkości ostatniego pojazdu o 20 km/h, po czym...

Zatrzymanie za prędkość w drodze do lekarza

Mój brat wiózł narzeczoną do lekarza. Zatrzymała go policja za przekroczenie prędkości (104 km/h), zatrzymano mu prawo jazdy na 3 miesiące. Czy może się...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »