Jak dowiedzieć się czemu szuka mnie policja przebywając za granicą?

Od 8 lat mieszkam w UK. Na adres rodziców przyszło wezwanie, ale mama go nie odebrała. Czemu szuka mnie policja? Jak mogę dowiedzieć się, o co chodzi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak dowiedzieć się czemu szuka mnie policja przebywając za granicą?

Poszukiwanie prowadzone na podstawie art. 278

Poszukiwanie prowadzone na podstawie art. 278 jest jednym ze środków przymusu. Przesłanką jego stosowania jest nieznajomość miejsca pobytu oskarżonego lub osoby podejrzanej. Czynność ta w postępowaniu przygotowawczym dotyczy podejrzanego, a więc osoby, w stosunku do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów (art. 71 § 1), chociażby nie przesłuchano jej w takim charakterze, oraz osoby podejrzanej.

Stosując odpowiednio art. 247, można poszukiwanie połączyć z zarządzaniem zatrzymania i przymusowym doprowadzeniem osoby podejrzanej. W celu odnalezienia oskarżonego lub osoby podejrzanej można przeprowadzić przeszukanie, przy zachowaniu warunków określonych w art. 220–222 i 224.

Zobacz też: Wezwanie na policję a pobyt za granicą

Wydanie zarządzenia o poszukiwaniach podejrzanego

Zarządzić poszukiwania można w zasadzie dopiero po sprawdzeniu za pośrednictwem Policji lub kuratora w drodze wywiadu środowiskowego, że podejrzany (oskarżony) nie tylko nie przebywa w miejscu swojego dotychczasowego zamieszkania, lecz także jego miejsce pobytu nie jest znane również członkom najbliższej rodziny. Takie ustalenie daje dopiero podstawę do wydania zarządzenia o poszukiwaniach podejrzanego (oskarżonego), do którego można dołączyć zarządzenie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu (zob. art. 247 § 1). W zasadzie, aby zarządzenie poszukiwań było efektywne, należy do niego załączyć zarządzenie o zatrzymaniu i doprowadzeniu do organu procesowego. Taki sposób procedowania daje gwarancję, że po ustaleniu miejsca pobytu podejrzanego (oskarżonego), co może być wynikiem rutynowej kontroli, zostanie on doprowadzony do organu procesowego, który zarządził jego poszukiwania.

Oczywiście na tym etapie nie wiemy, na jakiej podstawie i z jakiego powodu jest Pan poszukiwany. Ma Pan możliwość dowiedzenia się bądź w drodze przesłania pisma (przez pełnomocnika) do policji lub może Pan podjąć próbę ustalenia w drodze telefonicznej.

Bez wątpienia Pana poszukiwanie wynika z faktu braku możliwości ustalenia Pana miejsca pobytu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »