Kategoria: Procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak dowiedzieć się czemu szuka mnie policja przebywając za granicą?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-04-19

Od 8 lat mieszkam w UK. Na adres rodziców przyszło wezwanie, ale mama go nie odebrała. Czemu szuka mnie policja? Jak mogę dowiedzieć się, o co chodzi?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik

Poszukiwanie prowadzone na podstawie art. 278 jest jednym ze środków przymusu. Przesłanką jego stosowania jest nieznajomość miejsca pobytu oskarżonego lub osoby podejrzanej. Czynność ta w postępowaniu przygotowawczym dotyczy podejrzanego, a więc osoby, w stosunku do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów (art. 71 § 1), chociażby nie przesłuchano jej w takim charakterze, oraz osoby podejrzanej.

Stosując odpowiednio art. 247, można poszukiwanie połączyć z zarządzaniem zatrzymania i przymusowym doprowadzeniem osoby podejrzanej. W celu odnalezienia oskarżonego lub osoby podejrzanej można przeprowadzić przeszukanie, przy zachowaniu warunków określonych w art. 220–222 i 224.

Zarządzić poszukiwania można w zasadzie dopiero po sprawdzeniu za pośrednictwem Policji lub kuratora w drodze wywiadu środowiskowego, że podejrzany (oskarżony) nie tylko nie przebywa w miejscu swojego dotychczasowego zamieszkania, lecz także jego miejsce pobytu nie jest znane również członkom najbliższej rodziny. Takie ustalenie daje dopiero podstawę do wydania zarządzenia o poszukiwaniach podejrzanego (oskarżonego), do którego można dołączyć zarządzenie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu (zob. art. 247 § 1). W zasadzie, aby zarządzenie poszukiwań było efektywne, należy do niego załączyć zarządzenie o zatrzymaniu i doprowadzeniu do organu procesowego. Taki sposób procedowania daje gwarancję, że po ustaleniu miejsca pobytu podejrzanego (oskarżonego), co może być wynikiem rutynowej kontroli, zostanie on doprowadzony do organu procesowego, który zarządził jego poszukiwania.

Oczywiście na tym etapie nie wiemy, na jakiej podstawie i z jakiego powodu jest Pan poszukiwany. Ma Pan możliwość dowiedzenia się bądź w drodze przesłania pisma (przez pełnomocnika) do policji lub może Pan podjąć próbę ustalenia w drodze telefonicznej.

Bez wątpienia Pana poszukiwanie wynika z faktu braku możliwości ustalenia Pana miejsca pobytu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »