Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak dowiedzieć się czemu szuka mnie policja przebywając za granicą?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-04-19

Od 8 lat mieszkam w UK. Na adres rodziców przyszło wezwanie, ale mama go nie odebrała. Czemu szuka mnie policja? Jak mogę dowiedzieć się, o co chodzi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak dowiedzieć się czemu szuka mnie policja przebywając za granicą?

Poszukiwanie prowadzone na podstawie art. 278 jest jednym ze środków przymusu. Przesłanką jego stosowania jest nieznajomość miejsca pobytu oskarżonego lub osoby podejrzanej. Czynność ta w postępowaniu przygotowawczym dotyczy podejrzanego, a więc osoby, w stosunku do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów (art. 71 § 1), chociażby nie przesłuchano jej w takim charakterze, oraz osoby podejrzanej.

Stosując odpowiednio art. 247, można poszukiwanie połączyć z zarządzaniem zatrzymania i przymusowym doprowadzeniem osoby podejrzanej. W celu odnalezienia oskarżonego lub osoby podejrzanej można przeprowadzić przeszukanie, przy zachowaniu warunków określonych w art. 220–222 i 224.

Zarządzić poszukiwania można w zasadzie dopiero po sprawdzeniu za pośrednictwem Policji lub kuratora w drodze wywiadu środowiskowego, że podejrzany (oskarżony) nie tylko nie przebywa w miejscu swojego dotychczasowego zamieszkania, lecz także jego miejsce pobytu nie jest znane również członkom najbliższej rodziny. Takie ustalenie daje dopiero podstawę do wydania zarządzenia o poszukiwaniach podejrzanego (oskarżonego), do którego można dołączyć zarządzenie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu (zob. art. 247 § 1). W zasadzie, aby zarządzenie poszukiwań było efektywne, należy do niego załączyć zarządzenie o zatrzymaniu i doprowadzeniu do organu procesowego. Taki sposób procedowania daje gwarancję, że po ustaleniu miejsca pobytu podejrzanego (oskarżonego), co może być wynikiem rutynowej kontroli, zostanie on doprowadzony do organu procesowego, który zarządził jego poszukiwania.

Oczywiście na tym etapie nie wiemy, na jakiej podstawie i z jakiego powodu jest Pan poszukiwany. Ma Pan możliwość dowiedzenia się bądź w drodze przesłania pisma (przez pełnomocnika) do policji lub może Pan podjąć próbę ustalenia w drodze telefonicznej.

Bez wątpienia Pana poszukiwanie wynika z faktu braku możliwości ustalenia Pana miejsca pobytu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wniosek o przerwę w odbywaniu kary

Osadzony chce starać się o przerwę w odbywaniu kary ze względu na konieczną operacją nogi. Jest skazany łącznie na karę 3 lat i 6 miesięcy...

 

Prawo do zapoznawania się z aktami sprawy

Składałam zeznania na policji w sprawie uszkodzenia mienia (chodziło o porysowanie samochodu). Mój mąż nie został wpuszczony na zeznania, gdyż...

 

Jak wygląda procedura sądowa w sprawie zatrzymania prawa jazdy?

Jak wygląda procedura sądowa w sprawie zatrzymania prawa jazdy?

Wczoraj zostałem zatrzymany i odebrano mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Miałem powyżej 1,5 promila. Wiem, że stracę prawo jazdy na co...

Odroczenie rozprawy z powodu choroby adwokata

Czy oskarżony, który wcześniej zgodził się na dobrowolne poddanie się karze po jednym już przełożeniu terminu sprawy przez sąd (choroba adwokata), może...

 

Przyczyny odmowy wydania paszportu

Około 9 lat temu byłam poszukiwana listem gończym za alimenty. Od dłuższego czasu przebywam za granicą i teraz staram się o nowy paszport....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »