Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje za oszustwa internetowe

Autor: Łukasz Marciniak • Opublikowane: 2017-08-30

Zostałem namówiony przez kolegę do oszustw internetowych. Były to jednorazowo drobne kwoty, ale łączna kwota wynosi około 15 tys. zł. Do tej pory zgłosiło się na policję kilka osób. Jestem pełnoletni i wcześniej nie byłem karany. Mam problemy zdrowotne. Jakie grożą mi konsekwencje za te oszustwa internetowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje za oszustwa internetowe

Jaka kara jest przewidziana za przestępstwo oszustwa?

W zależności od zakwalifikowania Pana czynów przez organy ścigania można mówić o tym, że popełnił Pan przestępstwo oszustwa (art. 286 Kodeksu karnego – dalej K.k.) lub oszustwa komputerowego (art. 287 K.k.).

Pierwsze z przestępstw zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast drugie zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jakie okoliczności mają wpływ na wymiar kary jaką wymierza sąd?

Niemniej nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy zostanie Pan skazany i wyrok zostanie wykonany. Wszystko zależy od decyzji sądu. Sąd wymierzając karę bierze pod uwagę, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniała stopień społecznej szkodliwości czynu oraz bierze pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze. Nadto sąd uwzględnia motywację i sposób zachowania się sprawcy, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego (art. 53 K.k.).

Czy stan zdrowia osoby która popełniła przestępstwo ma wpływ na rodzaj i sposób wykonania kary orzekanej przez sąd?

Mając na uwadze powyższe, małe kwoty każdorazowego czynu oraz Pana wcześniejsza niekaralność wpływają pozytywnie na ewentualny wyrok. Również stan zdrowia może wpływać na ew. rodzaj i sposób wykonania kary. Jednakże problemem może być skala i ilość przestępstw, gdyż sąd może to zakwalifikować jako ciąg przestępstw. Zgodnie z art. 91 K.k., w takim przypadku sąd orzeka jedną karę określoną w przepisie stanowiącym podstawę jej wymiaru dla każdego z tych przestępstw, w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, tzn. w przypadku przestępstwa z art. 286 K.k. – do 12 lat, a w przypadku art. 287 K.k. – do 7,5 roku.

Czy naprawienie wyrządzonej szkody ma wpływ na decyzję sądu o wymiarze kary?

Nadto istotne jest, czy dokonał Pan naprawienia szkody w stosunku do oszukanych osób, bądź ma Pan taką chęć?

Proszę mieć na uwadze, że w przypadku skazania do roku, sąd może na podstawie art. 69 K.k. dokonać również zawieszenia wykonania kary i poddać Pana próbie.

Nie wiem na jakim etapie procesowym są sprawy związane z zarzucanymi Panu przestępstwami, ale na podstawie art. 335 Kodeksu postępowania karnego może iść Pan na układ z prokuratorem i wówczas wystąpi on do sądu z wnioskiem o skazanie Pana na ustalony z nim wymiar kary.

Aczkolwiek, bez zapoznania się z dokumentami sprawy, zebranymi dowodami itp., nie jestem w stanie z absolutną pewnością zagwarantować powyższego. Niemniej sugeruję, żeby zaangażował Pan do tych wszystkich spraw adwokata, który najlepiej Panu doradzi i będzie dbał o Pańskie interesy i prawa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Nienaprawienie szkody a odwieszenie wyroku

Nienaprawienie szkody a odwieszenie wyroku

Zostałem skazany na karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat. Dodatkowo sąd nakazał mi naprawić...

Odwieszenie kary i powrót do więzienia

Czy podczas zatrzymania przez policję do kontroli drogowej osoba, która jest na warunkowym zwolnieniu i w ogóle nie posiada prawa jazdy może mieć...

 

Po jakim czasie uprawomocni się wyrok w sprawie karnej?

Po jakim czasie uprawomocni się wyrok w sprawie karnej?

Za 2 tygodnie zapadnie wyrok w sprawie karnej, w której oskarżony korzysta z dobrowolnego poddania się karze. Po jakim czasie ten wyrok ulega...

List do prezydenta o ułaskawienie

List do prezydenta o ułaskawienie

Chciałbym samodzielnie napisać list do prezydenta o ułaskawienie. Jak należy udokumentować tę prośbę. Czy należy dołączyć do wniosku np. akt...

Zamiana kary robót społecznych na grzywnę

Zamiana kary robót społecznych na grzywnę

Mam zasadzone 30 godzin miesięcznie przez 12 miesięcy prac społecznych. Jestem bezrobotny. Czy jak będę rolnikiem objętym ubezpieczeniem KRUS, to będę...

Niewykonanie w pełni kary prac społecznych a ponowne wszczęcie postępowania

Jakiś czas temu zasadzono mi 100 godzin prac społecznych. Na mój wniosek z powodu wyjazdu służbowego za granicę na pół roku odroczono mi je, przy czym...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »