Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konsekwencje za oszustwa internetowe

Autor: Łukasz Marciniak

Zostałem namówiony przez kolegę do oszustw internetowych. Były to jednorazowo drobne kwoty, ale łączna kwota wynosi około 15 tys. zł. Do tej pory zgłosiło się na policję kilka osób. Jestem pełnoletni i wcześniej nie byłem karany. Mam problemy zdrowotne. Jakie grożą mi konsekwencje za te oszustwa internetowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje za oszustwa internetowe

Jaka kara jest przewidziana za przestępstwo oszustwa?

W zależności od zakwalifikowania Pana czynów przez organy ścigania można mówić o tym, że popełnił Pan przestępstwo oszustwa (art. 286 Kodeksu karnego – dalej K.k.) lub oszustwa komputerowego (art. 287 K.k.).

Pierwsze z przestępstw zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast drugie zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jakie okoliczności mają wpływ na wymiar kary jaką wymierza sąd?

Niemniej nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy zostanie Pan skazany i wyrok zostanie wykonany. Wszystko zależy od decyzji sądu. Sąd wymierzając karę bierze pod uwagę, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniała stopień społecznej szkodliwości czynu oraz bierze pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze. Nadto sąd uwzględnia motywację i sposób zachowania się sprawcy, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego (art. 53 K.k.).

Czy stan zdrowia osoby która popełniła przestępstwo ma wpływ na rodzaj i sposób wykonania kary orzekanej przez sąd?

Mając na uwadze powyższe, małe kwoty każdorazowego czynu oraz Pana wcześniejsza niekaralność wpływają pozytywnie na ewentualny wyrok. Również stan zdrowia może wpływać na ew. rodzaj i sposób wykonania kary. Jednakże problemem może być skala i ilość przestępstw, gdyż sąd może to zakwalifikować jako ciąg przestępstw. Zgodnie z art. 91 K.k., w takim przypadku sąd orzeka jedną karę określoną w przepisie stanowiącym podstawę jej wymiaru dla każdego z tych przestępstw, w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, tzn. w przypadku przestępstwa z art. 286 K.k. – do 12 lat, a w przypadku art. 287 K.k. – do 7,5 roku.

Czy naprawienie wyrządzonej szkody ma wpływ na decyzję sądu o wymiarze kary?

Nadto istotne jest, czy dokonał Pan naprawienia szkody w stosunku do oszukanych osób, bądź ma Pan taką chęć?

Proszę mieć na uwadze, że w przypadku skazania do roku, sąd może na podstawie art. 69 K.k. dokonać również zawieszenia wykonania kary i poddać Pana próbie.

Nie wiem na jakim etapie procesowym są sprawy związane z zarzucanymi Panu przestępstwami, ale na podstawie art. 335 Kodeksu postępowania karnego może iść Pan na układ z prokuratorem i wówczas wystąpi on do sądu z wnioskiem o skazanie Pana na ustalony z nim wymiar kary.

Aczkolwiek, bez zapoznania się z dokumentami sprawy, zebranymi dowodami itp., nie jestem w stanie z absolutną pewnością zagwarantować powyższego. Niemniej sugeruję, żeby zaangażował Pan do tych wszystkich spraw adwokata, który najlepiej Panu doradzi i będzie dbał o Pańskie interesy i prawa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl