Kategoria: Wykonanie kary

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje za oszustwa internetowe

Łukasz Marciniak • Opublikowane: 2017-08-30

Zostałem namówiony przez kolegę do oszustw internetowych. Były to jednorazowo drobne kwoty, ale łączna kwota wynosi około 15 tys. zł. Do tej pory zgłosiło się na policję kilka osób. Jestem pełnoletni i wcześniej nie byłem karany. Mam problemy zdrowotne. Jakie grożą mi  konsekwencje za te oszustwa internetowe?

Łukasz Marciniak

»Wybrane opinie klientów

Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena
Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD

W zależności od zakwalifikowania Pana czynów przez organy ścigania można mówić o tym, że popełnił Pan przestępstwo oszustwa (art. 286 Kodeksu karnego – dalej K.k.) lub oszustwa komputerowego (art. 287 K.k.).

Pierwsze z przestępstw zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast drugie zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Niemniej nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy zostanie Pan skazany i wyrok zostanie wykonany. Wszystko zależy od decyzji sądu. Sąd wymierzając karę bierze pod uwagę, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniała stopień społecznej szkodliwości czynu oraz bierze pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze. Nadto sąd uwzględnia motywację i sposób zachowania się sprawcy, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego (art. 53 K.k.).

Mając na uwadze powyższe, małe kwoty każdorazowego czynu oraz Pana wcześniejsza niekaralność wpływają pozytywnie na ewentualny wyrok. Również stan zdrowia może wpływać na ew. rodzaj i sposób wykonania kary. Jednakże problemem może być skala i ilość przestępstw, gdyż sąd może to zakwalifikować jako ciąg przestępstw. Zgodnie z art. 91 K.k., w takim przypadku sąd orzeka jedną karę określoną w przepisie stanowiącym podstawę jej wymiaru dla każdego z tych przestępstw, w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, tzn. w przypadku przestępstwa z art. 286 K.k. – do 12 lat, a w przypadku art. 287 K.k. – do 7,5 roku.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nadto istotne jest, czy dokonał Pan naprawienia szkody w stosunku do oszukanych osób, bądź ma Pan taką chęć?

Proszę mieć na uwadze, że w przypadku skazania do roku, sąd może na podstawie art. 69 K.k. dokonać również zawieszenia wykonania kary i poddać Pana próbie.

Nie wiem na jakim etapie procesowym są sprawy związane z zarzucanymi Panu przestępstwami, ale na podstawie art. 335 Kodeksu postępowania karnego może iść Pan na układ z prokuratorem i wówczas wystąpi on do sądu z wnioskiem o skazanie Pana na ustalony z nim wymiar kary.

Aczkolwiek, bez zapoznania się z dokumentami sprawy, zebranymi dowodami itp., nie jestem w stanie z absolutną pewnością zagwarantować powyższego. Niemniej sugeruję, żeby zaangażował Pan do tych wszystkich spraw adwokata, który najlepiej Panu doradzi i będzie dbał o Pańskie interesy i prawa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »