Nienaprawienie szkody a odwieszenie wyroku

Autor: Marek Gola

Zostałem skazany na karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat. Dodatkowo sąd nakazał mi naprawić szkodę w ciągu 4 lat – kwota 150 tys. zł. Niestety w związku z problemami z pracą oraz tym, że spłacam w pierwszej kolejności zaległe alimenty na dziecko z pierwszego małżeństwa nie udało mi się wykonać zobowiązania i naprawić szkody. Dostałem wezwanie na posiedzenie sądu w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej. Czy sąd zarządzi wykonanie kary? Czy napisanie wniosku o odstąpienie coś da? Mam z obecną partnerką małe dziecko, wynajmujemy mieszkanie – ze względu na alimenty i egzekucję komorniczą nie mam żadnego majątku na spłatę zadłużenia.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Nienaprawienie szkody a odwieszenie wyroku

Kiedy sąd może zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności skazanemu z warunkowym zawieszeniem?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.).

Dla Pana najistotniejsze znaczenie ma przepis art. 75 § 2 K.k., zgodnie z którym sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku.

Zobacz też: Przedawnienie naprawienia szkody z wyroku karnego

Uchylanie się od naprawy szkody - konsekwencje

Innymi słowy, jeżeli Pan uchyla się od naprawienia szkody, to sąd może zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności, ale nie musi. Powyższe znajduje wyraz w literaturze zgodnie z którą „stwierdzenie uchylania się od dozoru lub innych nałożonych obowiązków albo od wykonywania środka karnego nie wymaga żadnego formalnego orzeczenia i jest pozostawione decyzji sądu. Należy wszakże podkreślić, że omawiana przesłanka wiąże się z zawinionym zachowaniem sprawcy, a nie samym niewykonaniem nałożonego obowiązku, którego sprawca z obiektywnych przyczyn może nie być w stanie wykonać (tak trafnie SN w postanowieniu z dnia 25 czerwca 1996 r., V KKN 44/96, Prok. i Pr. 1997, nr 2, poz. 3). W takich sytuacjach, zgodnie z celem omawianej instytucji, sąd powinien rozważyć zmianę obowiązków, czy też uchylenie obowiązku niewykonalnego i ustanowienie innego (art. 74 § 2)”*.

Przeczytaj też: Zawiasy za alimenty

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Nienaprawienie szkody z uwagi na ciężką sytuację materialną

Jeżeli Pan nie miał pracy, miał problemy ze znalezieniem pracy, ma zaległości alimentacyjne, wówczas można wskazywać, iż nienaprawienie szkody nie było zawinione, lecz podyktowane trudną sytuacją życiową. Dlatego proszę już na zapas przygotować dokumenty, które wskażą na Pana ciężką sytuację materialną, brak pracy, alimenty itp.

* Andrzej Marek, Komentarz do art. 75 Kodeksu karnego, 2010.03.01

Zobacz również: Zawiasy za kradzież

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »