Prawa ojca płacącego alimenty

• Data: 2024-05-09 Autor: Artykuł Partnera

W świetle prawa zarówno matka, jak i ojciec są równi i tak też powinni być traktowaniu przed sądem. Niestety w wyniku kulturowych uwarunkowań na ogół uznaje się, że to matka ma większe predyspozycje do opieki nad dzieckiem, a tym samym w przypadku rozwodu obowiązkiem alimentacyjnym w większości przypadków obciąża się ojca. Jako że temat ten budzi kontrowersje, coraz większa liczba ojców stara się dochodzić swoich racji. Przeczytaj, jakie są prawa ojca płacącego alimenty.

Prawa ojca płacącego alimenty

Obowiązek alimentacyjny w świetle przepisów

Szukając frazy "alimenty Gdynia", można się natknąć na liczne zapytania dotyczące tego, jakie są prawa ojca płacącego alimenty. Zanim jednak to zagadnienie zostanie omówione bardziej szczegółowo, warto poznać podstawowe zapisy prawne dotyczące obowiązku alimentacyjnego.

Zgodnie z przepisami, rodzice mają obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, które nie jest finansowo niezależny. Bardzo ważną kwestią jest zakres świadczeń, który zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Dotyczą one konieczności zapewniania mieszkania, wyżywienia, ubrania, higieny oraz leczenia.

Sąd, ustalając alimenty, bierze pod uwagę możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego i uzależnia zakres świadczeń nie od jego rzeczywistego stanu finansowego, lecz od tego, jakie ma on możliwości zarobkowe. Biorąc pod uwagę możliwości wykorzystania umiejętności, bądź też sił, zakłada przy tym brak żadnych przyczyn stojących na przeszkodzie, aby osiągać wyższe przychody.

Podstawowe prawa ojca płacącego alimenty

W sprawach alimentacyjnych rodzicem płacącym jest ojciec (nie zawsze, ale najczęściej), a dziecko na co dzień zamieszkuje z matką. Toteż pojawia się pytanie, jakie są prawa ojca płacącego alimenty. Szukając w sieci dobrego adwokata od alimentów z Gdańska, z pewnością wpiszesz hasło: prawa alimentacyjne ojca. Do najważniejszych z nich należą:

  • prawo związane z określeniem odpowiedniej wielkości alimentów – ojciec może przedstawić przed sądem własne zarobki i wskazać odpowiednie argumenty, które pozwolą ustalić kwotę świadczenia, 
  • prawo do zmiany świadczenia alimentacyjnego – jeśli zmieni się sytuacja życiowa ojca, może on zwrócić się z wnioskiem o zmianę wysokości świadczenia. Może to być zasadne w sytuacji, kiedy potrzeby osoby uprawnionej się zmniejszyły lub też zmianie uległa sytuacja majątkowa osoby płacącej alimenty,
  • prawo do ulg podatkowych albo świadczeń rodzinnych, które mają związek z dzieckiem, 
  • prawo do egzekwowania kwot świadczenia, jeśli drugi z rodziców nie łoży finansowo na dziecko, 
  • prawo do informacji związanych z wydatkami matka reprezentująca dziecko powinna przedstawić jego potrzeby i koszty utrzymania w sytuacji, jeśli ojciec zdecyduje się założyć sprawę o obniżenie kwoty świadczenia.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »