Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zgody na uznanie za sprawcę wykroczenia drogowego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2020-09-04

Zostałem przez policję uznany za sprawcę wykroczenia, nie przyjąłem mandatu, również wniosłem sprzeciw od wyroku nakazowego. Opis zdarzenia: sytuacja miała miejsce na ruchu okrężnym. Zatrzymałem się po przekroczeniu linii zatrzymania (ok. 50 cm). Kierujący pojazdem BMW widząc z daleka, że „wysunąłem się”, po przejechaniu długości maski, odbił w prawo w celu „przetarcia” auta od prawych przednich drzwi do tylnego zderzaka. Po przyjeździe policji policjant stwierdził, że jestem winny, gdyż nie ustąpiłem pierwszeństwa. Uważam inaczej – gdyby kierowca nie skręcił w prawo (celowo), przejechałby bezkontaktowo. Podejrzewam próbę wyłudzenia odszkodowania z OC. Jak się bronić na rozprawie? Jak udowodnić, że faktycznie mogliśmy się minąć, nie było manewrów obronnych? Czy sąd ma obowiązek powołać biegłego, jeśli nie, to jak to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak zgody na uznanie za sprawcę wykroczenia drogowego

Uznanie za sprawcę wykroczenia drogowego – kolizji  

Jak mniemam, postawiono Panu zarzut z art. 86 § 1 K.w., zgodnie z którym „kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”.

W pierwszej kolejności zasadne byłoby, gdyby udał się Pan do sądu i zapoznał się z treścią dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, a szczególności z wnioskiem o ukaranie oraz wyrokiem skazującym. Nadto winien Pan przeanalizować treść protokołów przesłuchania świadków. Wyraźnie bowiem podkreślić należy, iż w Pana przypadku nie mamy do czynienia z wypadkiem, bowiem nikt nie ucierpiał, a z kolizją. Wskazuje na to przyjęta przez sąd kwalifikacja prawna czynu (art. 86 § 1 K.w.). Należałoby się zatem zastanowić nad ustaleniem, co w ocenie sądu wskazuje na to, że spowodował Pan zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 86 K.w., zgodnie z którym;

„§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów”.

Zachowanie należytej ostrożności

Dla odpowiedzialności z art. 86 konieczne jest ustalenie, że sprawca nie zachował „należytej ostrożności”, a więc takiej, jaka była wymagana w danej sytuacji. Każdy uczestnik ruchu drogowego jest obowiązany do zachowania ostrożności, czyli do postępowania uważnego, przezornego, stosowania się do sytuacji istniejącej na drodze. W niektórych sytuacjach ustawa wymaga jednak od uczestnika ruchu drogowego ostrożności szczególnej, a więc większej, niż zwykle wymagana. Taka szczególna ostrożność, to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestników ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2003 r., sygn. akt III KK 61/2003).

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2003 r., sygn. akt III KK 156/2003 „o prędkości bezpiecznej można mówić tylko wtedy, gdy biorąc pod uwagę panujące na drodze warunki drogowe, kierowca porusza się z taką prędkością, która pozwala mu na zatrzymanie pojazdu przed ewentualną przeszkodą”.

Wniosek o dopuszczenie opinii biegłego

Nie ulega jednak wątpliwości, iż w chwili obecnej, o ile w Pana ocenie wina jest wątpliwa, winien Pan złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych/kolizji celem ustalenia, czy uszkodzenia które powstały w samochodzie należącym do „poszkodowanego” mogły zostać spowodowane pojazdem należącym do Pana. Zasadne jest także rozpoznanie terenu celem ustalenia, czy miejsce zdarzenia nie mogło zostać w żadne sposób zarejestrowana przez monitoring miejski lub kamerę przemysłową podmiotu gospodarczego.

Brak zgody na uznanie za sprawcę

W mojej ocenie zakończenie sprawy bez przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego do spraw rekonstrukcji wypadków drogowych/kolizji będzie nadużyciem, jeżeli nie będzie Pan przyznawał się do zarzucanego czynu.

Reasumując, w pierwszej kolejności należy przeanalizować okolicę w poszukiwaniu kamery, bowiem wówczas możliwe byłoby wnioskowanie o dopuszczenie dowodu z nagrania monitoringu. Nadto zasadne jest złożenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego do spraw rekonstrukcji wypadków drogowych/kolizji na okoliczność ustalenia osoby winnej kolizji.

Najważniejszym jednak dowodem będzie opinia biegłego, gdyż z jej treści będzie wynikało, kto popełnił wykroczenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Konsekwencje potrącenia pieszego na pasach

Potrąciłam pieszego na pasach, tzn. najechałam z prędkością 2 km/godz. na palce stopy, dalej wszystko według procedur. Nie miałam punktów karnych,...

 

Kradzież paliwa przez pracownika

Kradzież paliwa przez pracownika

Prowadzę niewielką firmę transportową. Niedawno na zastępstwo zatrudniłem kierowcę, zawarliśmy umowę-zlecenie (przez jeden miesiąc zastępował stale...

Jak dowiedzieć się czemu szuka mnie policja przebywając za granicą?

Jak dowiedzieć się czemu szuka mnie policja przebywając za granicą?

Od 8 lat mieszkam w UK. Na adres rodziców przyszło wezwanie, ale mama go nie odebrała. Czemu szuka mnie policja? Jak mogę dowiedzieć się, o co...

Jaki czas ma policja na zamknięcie sprawy kolizji?

Jaki czas ma policja na zamknięcie sprawy kolizji?

Miesiąc temu spowodowałem kolizję (najechałem na tył samochodu przede mną). Poszkodowany jednak odjechał z miejsca zdarzenia, więc sam udałem się na...

Przedawnienie kradzieży z włamaniem

W 2000 r. dopuściłem się przestępstwa kradzieży z włamaniem. W marcu b.r. odbyła się pierwsza rozprawa. Dwa razy było wznawiane postępowanie....

 

Obrażanie, wyzywanie, zastraszanie w internecie - co zrobić?

Padłam ofiarą stalkingu, jestem obrażana, wyzywana, zastraszana przez własną matkę (w internecie, na forach i innych stronach). Wyłączyłam...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »