Brak zgody na uznanie za sprawcę wykroczenia drogowego

Autor: Marek Gola

Zostałem przez policję uznany za sprawcę wykroczenia, nie przyjąłem mandatu, również wniosłem sprzeciw od wyroku nakazowego. Opis zdarzenia: sytuacja miała miejsce na ruchu okrężnym. Zatrzymałem się po przekroczeniu linii zatrzymania (ok. 50 cm). Kierujący pojazdem BMW widząc z daleka, że „wysunąłem się”, po przejechaniu długości maski, odbił w prawo w celu „przetarcia” auta od prawych przednich drzwi do tylnego zderzaka. Po przyjeździe policji policjant stwierdził, że jestem winny, gdyż nie ustąpiłem pierwszeństwa. Uważam inaczej – gdyby kierowca nie skręcił w prawo (celowo), przejechałby bezkontaktowo. Podejrzewam próbę wyłudzenia odszkodowania z OC. Jak się bronić na rozprawie? Jak udowodnić, że faktycznie mogliśmy się minąć, nie było manewrów obronnych? Czy sąd ma obowiązek powołać biegłego, jeśli nie, to jak to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Brak zgody na uznanie za sprawcę wykroczenia drogowego

Uznanie za sprawcę wykroczenia drogowego – kolizji  

Jak mniemam, postawiono Panu zarzut z art. 86 § 1 K.w., zgodnie z którym „kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”.

W pierwszej kolejności zasadne byłoby, gdyby udał się Pan do sądu i zapoznał się z treścią dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, a szczególności z wnioskiem o ukaranie oraz wyrokiem skazującym. Nadto winien Pan przeanalizować treść protokołów przesłuchania świadków. Wyraźnie bowiem podkreślić należy, iż w Pana przypadku nie mamy do czynienia z wypadkiem, bowiem nikt nie ucierpiał, a z kolizją. Wskazuje na to przyjęta przez sąd kwalifikacja prawna czynu (art. 86 § 1 K.w.). Należałoby się zatem zastanowić nad ustaleniem, co w ocenie sądu wskazuje na to, że spowodował Pan zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 86 K.w., zgodnie z którym;

„§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zachowanie należytej ostrożności

Dla odpowiedzialności z art. 86 konieczne jest ustalenie, że sprawca nie zachował „należytej ostrożności”, a więc takiej, jaka była wymagana w danej sytuacji. Każdy uczestnik ruchu drogowego jest obowiązany do zachowania ostrożności, czyli do postępowania uważnego, przezornego, stosowania się do sytuacji istniejącej na drodze. W niektórych sytuacjach ustawa wymaga jednak od uczestnika ruchu drogowego ostrożności szczególnej, a więc większej, niż zwykle wymagana. Taka szczególna ostrożność, to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestników ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2003 r., sygn. akt III KK 61/2003).

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2003 r., sygn. akt III KK 156/2003 „o prędkości bezpiecznej można mówić tylko wtedy, gdy biorąc pod uwagę panujące na drodze warunki drogowe, kierowca porusza się z taką prędkością, która pozwala mu na zatrzymanie pojazdu przed ewentualną przeszkodą”.

Wniosek o dopuszczenie opinii biegłego

Nie ulega jednak wątpliwości, iż w chwili obecnej, o ile w Pana ocenie wina jest wątpliwa, winien Pan złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych/kolizji celem ustalenia, czy uszkodzenia które powstały w samochodzie należącym do „poszkodowanego” mogły zostać spowodowane pojazdem należącym do Pana. Zasadne jest także rozpoznanie terenu celem ustalenia, czy miejsce zdarzenia nie mogło zostać w żadne sposób zarejestrowana przez monitoring miejski lub kamerę przemysłową podmiotu gospodarczego.

Brak zgody na uznanie za sprawcę

W mojej ocenie zakończenie sprawy bez przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego do spraw rekonstrukcji wypadków drogowych/kolizji będzie nadużyciem, jeżeli nie będzie Pan przyznawał się do zarzucanego czynu.

Reasumując, w pierwszej kolejności należy przeanalizować okolicę w poszukiwaniu kamery, bowiem wówczas możliwe byłoby wnioskowanie o dopuszczenie dowodu z nagrania monitoringu. Nadto zasadne jest złożenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego do spraw rekonstrukcji wypadków drogowych/kolizji na okoliczność ustalenia osoby winnej kolizji.

Najważniejszym jednak dowodem będzie opinia biegłego, gdyż z jej treści będzie wynikało, kto popełnił wykroczenie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »