Przedawnienie kradzieży z włamaniem

Autor: Marek Gola

W 2000 r. dopuściłem się przestępstwa kradzieży z włamaniem. W marcu b.r. odbyła się pierwsza rozprawa. Dwa razy było wznawiane postępowanie. Kiedy wobec tego mój czyn się przedawni?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przedawnienie kradzieży z włamaniem

Termin przedawnienia karalności czynu z art. 279 § 1 K.k.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.).

W chwili obecnej czyn z art. 279 § 1 K.k. podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Od dnia popełnienia przestępstwa zagrożenie karą nie uległo zmianie. W chwili obecnej należy się zastanowić, czy przepis dotyczący przedawnienia karalności podlega pod przepis art. 4 § 1 K.k., zgodnie z którym – jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

Z uwagi na powyższe do dnia 14 lipca 2000 r. karalność przestępstwa stanowiącego czyn zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata wynosił 10 lat i, co istotne, okres ten podlegał wydłużeniu o kolejne 5 lat, jeżeli wszczęto postępowanie przeciwko osobie w okresie wspomnianych 10 lat. Obecnie karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat.

Nadto jeżeli w okresie, o którym mowa powyżej, wszczęto postępowanie, karalność przestępstw określonych ustaje z upływem 10 lat od zakończenia tego okresu. W mojej ocenie w chwili obecnej należałoby się powołać na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2008 r., sygn. akt V KK 112/08, zgodnie z którym: „Nakaz bezpośredniego stosowania ustawy nowej w zakresie przepisów o przedawnieniu, wyrażony w art. 2 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz. . Nr 132, poz. 1109) odnosi się zarówno do podstawowych terminów przedawnienia karalności przestępstw, unormowanych na nowo w art. 101 K.k., jak i do wydłużonego przepisem art. 1 pkt 2 tej ustawy, terminu przedawnienia wyrokowania, określonego w art. 102 k.k.”.

W mojej ocenie czyn jest przedawniony, a zastosowanie znajdzie przepis art. 4 § 1 K.k.

Zobacz też: Przedawnienie kradzieży

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »