Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy wyrok generuje punkty karne?

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-11-21

Czy wyrok skazujący z art. 86 § 1 po uprawomocnieniu generuje punkty karne? Czy w czasie postępowania organy powinny powiadamiać o zagrożeniu punktami karnymi?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Szybkie i profesjonalne odpowiedzi, które mnie satysfakcjonowały. Bardzo grzeczny stosunek do klienta. Dziękuje.
Barbara
Polecam. Szybka profesjonalna porada prawna.
Katarzyna
Szybka odpowiedź i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Lucyna, 62 lata, nauczyciel
Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka

Rozumiem, że chodzi o art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem „kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”.

Temu naruszeniu przypisuje się punkty karne. Powyższe potwierdza załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Ilość punktów zależeć będzie od przyczyny zagrożenia. I tak:

  • spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa – 6 pkt karnych (kod A 01),
  • spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 6 pkt karnych (kod A 06),
  • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym – 10 pkt (kod B 01),
  • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi – 10 pkt (kod B 02),
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych – 10 pkt (kod B 03),
  • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd – 10 pkt (kod B 04),
  • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia – 6 pkt (kod B 05),
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania – 6 pkt (kod B 06).

Niemniej należy mieć na uwadze § 2 ust. 9 rozporządzenia, który stanowi, iż „punkty za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, określone w załączniku nr 1 kodami A 02 lub A 06, przypisuje się wówczas, gdy przyczyną zagrożenia było naruszenie niewyszczególnione w tym załączniku albo gdy przewidziana dla niego liczba punktów jest nie większa niż 6. Jeżeli przyczyną zagrożenia było naruszenie, za które przewidziana liczba punktów wynosi więcej niż 6, przypisuje się punkty wyłącznie za to naruszenie”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W wyroku nie ma żadnej wzmianki o ilości przypisanych punktów. W toku postępowania ani sąd, ani pozostałe organy nie informują o ilości przypisanych punktów tymczasowych (bowiem dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok skazujący, możemy mówić tylko o wpisie tymczasowym). Wpis tymczasowy zawiera informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia tym rozstrzygnięciem. Wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym: wyrokiem sądu, postanowieniem sądu o warunkowym umorzeniu postępowania, mandatem karnym albo orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym. Wpis tymczasowy staje się wpisem ostatecznym po stwierdzeniu naruszenia w jednym z tych rozstrzygnięć.

Ewidencję prowadzi komendant wojewódzki policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych.

Niemniej ma Pan prawo uzyskać od policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji, ostatecznych i tymczasowych, dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w każdej jednostce organizacyjnej policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne.

Podsumowując, prawomocny wyrok skazujący powoduje, że wpis tymczasowy staje się wpisem ostatecznym. Organy nie informują z urzędu o grożących punktach karnych, gdyż ustawodawca nie nałożył na nie takiego obowiązku (natomiast mają obowiązek uczynić to na wniosek zainteresowanego).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kolizja drogowa po wjechaniu na czerwonym świetle

Do czasu kolizji drogowej miałem na koncie 18 punktów karnych. Dopuściłem się kolizji drogowej, tj. wjechałem na czerwonym świetle i spowodowałem...

Prowadzenie samochodu po zatrzymaniu prawa jazdy

Zatrzymano mi prawo jazdy z art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Czy mogę prowadzić samochód do czasu wyroku sądowego, narażając się w razie...

Brak możliwości zidentyfikowania kierowcy na zdjęciu z fotoradaru

Straż miejska zarejestrowała przekroczenie dozwolonej prędkości przez mój pojazd firmowy. Pojazdem tym posługują się różni pracownicy. Zdjęcie była...

Punkty karne przy równoczesnym zakazie prowadzenia pojazdów

Pół roku temu próbowała mnie zatrzymać policja nieoznakowanym samochodem. Wystraszyłem się i chciałem uciec. W rezultacie dwa razy uderzyłem w policyjny...

Kara za brak prawa jazdy

W 2009 r. zostało mi zatrzymane prawo jazdy. W kolejnym roku cofnięto mi uprawnienia do kierowania pojazdem. We wrześniu 2015 r. zostałem zatrzymany do...

Oddalenie się z miejsca kolizji

Wyjeżdżając z parkingu zarysowałam auto stojące obok mojego. Miałam przy sobie tylko dokumenty i nie miałam technicznej możliwości, aby zostawić...

Ciągłe, złośliwe zatrzymywanie do kontroli przez policję

Wracając samochodem z pracy do domu, zostałem po raz kolejny zatrzymany do kontroli przez policję. Z powodu awarii w firmie zapomniałem dokumentów....

Jaki czas ma policja na zamknięcie sprawy kolizji?

Miesiąc temu spowodowałem kolizję (najechałem na tył samochodu przede mną). Poszkodowany jednak odjechał z miejsca zdarzenia, więc sam udałem się na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »