Przedawnienie wykonania kary w Niemczech

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

W 1997 roku złapano mnie na przemycie papierosów w Niemczech, siedziałem w areszcie 2 miesiące do sprawy, po sprawie dostałem 2 lata w zawieszeniu oraz karę finansową. Minęło ponad 20 lat, czy ta sprawa jest aktualna, czy przedawniona? Proszę napisać kiedy przedawnia się przestępstwo przemytu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przedawnienie wykonania kary w Niemczech

Przedawnienie kary w Niemczech

Powołał Pan, że ponad 20 lat temu wymierzono wobec Pana w Niemczech kary za przemyt – odpowiedzialność karną oraz kary finansowe.

W pierwszej kolejności należy odnieść się do odpowiedzialności karnej. W związku z tym, iż został Pan ukarany karą pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata,  to należy brać pod uwagę przedawnienie wykonania kary. Niemiecki kodeks karny StGB (obowiązujący od 1 stycznia 1975 roku do 30 czerwca 2002 roku) przewidywał, w § 79 ust. 3, że okres przedawnienia to:

  1. dwadzieścia pięć lat, gdy wymierzono karę pozbawienia wolności w wymiarze ponad dziesięciu lat,
  2. dwadzieścia lat, gdy wymierzono kare pozbawienia wolności w wymiarze od ponad pięciu lat do dziesięciu lat,
  3. dziesięć lat, gdy wymierzono karę pozbawienia wolności w wymiarze ponad jeden rok do pięciu lat,
  4. pięć lat, gdy wymierzono karę pozbawienia wolności w wymiarze do jednego roku i grzywnę w wysokości ponad trzydziestu stawek dziennych,
  5. trzy lata, gdy wymierzono karę grzywny w wymiarze do trzydziestu stawek dziennych.

Czy przedawnienie wykonania kary ma wpływu na zobowiązanie podatkowe i dług celny?

Mając na uwadze podane przez Pana informacje, nie wiem wykonanie, jakiej kary pozbawienia wolności sąd zawiesił na 2 lata. Wobec braku informacji mogę podać, że bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od chwili uprawomocnienia się wyroku. Niestety nie wskazał Pan daty uprawomocnienia wyroku. Nie wiem też, czy nie został wydany wobec Pana nakaz aresztowania.

Przedawnienie wykonania kary nie ma wpływu na zobowiązanie podatkowe i dług celny. Obowiązek zapłaty podatku przedawnia się w przypadku przestępstwa określonego w § 370 ust. 1 AO z upływem lat 5 od końca roku, w którym zobowiązanie podatkowe powstało (§ 47 w zw. z § 228 w zw. z § 229 ust. 1 AO). Wysokość podatku jest ustalana w decyzji wydawanej przez właściwy urząd celny. Można założyć, że nastąpiło przedawnienie, ale możliwe jest także przerwanie biegu przedawnienia przez podjęcie czynności przez organ – a tego nie jestem w stanie stwierdzić.  

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przerwanie biegu terminu przedawnienia kary orzeczonej w Niemczech

Bieg terminu może zostać przerwany poprzez czynności niemieckiego organu podatkowego. Wystarczające jest najczęściej skierowanie wezwania do zapłaty, ale także odroczenie terminu płatności, czynności egzekucyjne, a nawet poprzez ustalanie przez organ podatkowy miejsca zamieszkania albo miejsca pobytu zobowiązanego do zapłaty.

W przypadku przerwania biegu przedawnienia termin przedawnienia biegnie od nowa wraz z końcem roku kalendarzowego, w którym przerwanie nastąpiło. Przerwanie biegu przedawnienia dotyczy tylko kwoty, do której odnosiła się dana czynność urzędu skarbowego. Jeżeli przez ten okres czasu nie doręczono do Pana żadnych wezwań, pism od niemieckich organów podatkowych, to jest możliwe, że roszczenie się przedawniło.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »