Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przemyt sprzed 20 lat a przedawnienie

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-05-06

W 1997 roku złapano mnie na przemycie papierosów w Niemczech, siedziałem w areszcie 2 miesiące do sprawy, po sprawie dostałem 2 lata w zawieszeniu oraz karę finansową. Minęło ponad 20 lat, czy ta sprawa jest aktualna, czy przedawniona? 

Powołał Pan, że ponad 20 lat temu wymierzono wobec Pana w Niemczech kary za przemyt – odpowiedzialność karną oraz kary finansowe.

W pierwszej kolejności należy odnieść się do odpowiedzialności karnej. W związku z tym, iż został Pan ukarany karą pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata,  to należy brać pod uwagę przedawnienie wykonania kary. Niemiecki kodeks karny StGB (obowiązujący od 1 stycznia 1975 roku do 30 czerwca 2002 roku) przewidywał, w § 79 ust. 3, że okres przedawnienia to:

  1. dwadzieścia pięć lat, gdy wymierzono karę pozbawienia wolności w wymiarze ponad dziesięciu lat,
  2. dwadzieścia lat, gdy wymierzono kare pozbawienia wolności w wymiarze od ponad pięciu lat do dziesięciu lat,
  3. dziesięć lat, gdy wymierzono karę pozbawienia wolności w wymiarze ponad jeden rok do pięciu lat,
  4. pięć lat, gdy wymierzono karę pozbawienia wolności w wymiarze do jednego roku i grzywnę w wysokości ponad trzydziestu stawek dziennych,
  5. trzy lata, gdy wymierzono karę grzywny w wymiarze do trzydziestu stawek dziennych.

Mając na uwadze podane przez Pana informacje, nie wiem wykonanie, jakiej kary pozbawienia wolności sąd zawiesił na 2 lata. Wobec braku informacji mogę podać, że bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od chwili uprawomocnienia się wyroku. Niestety nie wskazał Pan daty uprawomocnienia wyroku. Nie wiem też, czy nie został wydany wobec Pana nakaz aresztowania.

Przedawnienie wykonania kary nie ma wpływu na zobowiązanie podatkowe i dług celny. Obowiązek zapłaty podatku przedawnia się w przypadku przestępstwa określonego w § 370 ust. 1 AO z upływem lat 5 od końca roku, w którym zobowiązanie podatkowe powstało (§ 47 w zw. z § 228 w zw. z § 229 ust. 1 AO). Wysokość podatku jest ustalana w decyzji wydawanej przez właściwy urząd celny. Można założyć, że nastąpiło przedawnienie, ale możliwe jest także przerwanie biegu przedawnienia przez podjęcie czynności przez organ – a tego nie jestem w stanie stwierdzić.  

Bieg terminu może zostać przerwany poprzez czynności niemieckiego organu podatkowego. Wystarczające jest najczęściej skierowanie wezwania do zapłaty, ale także odroczenie terminu płatności, czynności egzekucyjne, a nawet poprzez ustalanie przez organ podatkowy miejsca zamieszkania albo miejsca pobytu zobowiązanego do zapłaty.

W przypadku przerwania biegu przedawnienia termin przedawnienia biegnie od nowa wraz z końcem roku kalendarzowego, w którym przerwanie nastąpiło. Przerwanie biegu przedawnienia dotyczy tylko kwoty, do której odnosiła się dana czynność urzędu skarbowego. Jeżeli przez ten okres czasu nie doręczono do Pana żadnych wezwań, pism od niemieckich organów podatkowych, to jest możliwe, że roszczenie się przedawniło.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przedawnienie karalności za oszustwo

Wyjechałem do pracy za granicę. Po 2 latach, czyli w 2005 r. dowiedziałem się, że jestem poszukiwany przez policję za czyn z art. 286...

Dostałem wezwanie do prokuratury za posądzenie o przestępstwo z 2001 roku

W 2001 roku zostałem posądzony o przestępstwo z art. 270 § 1 i 286 § 1 Kodeksu karnego. Nic o tym nie wiedziałem, ponieważ...

Kradzieże z włamaniem sprzed lat

W 2005 i w 2006 r. dopuściłem się kradzieży z włamaniem, oba przestępstwa to kradzież samochodu. Na sprawie z 2005 roku nigdy nie bylem,...

Czy moje nazwisko widnieje w rejestrze karnym?

W 2013 r. zostałem zatrzymany przy prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu, w tym samym roku zostałem skazany rocznym zakazem prowadzenia samochodu...

Kiedy przedawni się wyrok z listem gończym?

Dostałem wyrok 8 miesięcy pozbawienia wolności. Wystawiono za mną list gończy. Kiedy przedawni się wyrok z art. 178a § 1?

Założenie i zamknięcie niebieskiej karty a widnienie w krajowym rejestrze skazanych

Miałem założoną niebieską kartę, która została szybko zamknięta na wniosek żony. Czy będzie to widniało w krajowym rejestrze skazanych?

Kara grzywny sprzed lat a służba w policji

W 2012 roku dostałem kare grzywny za wykroczenie drogowe z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń i sąd orzekł karę grzywny w kwocie 550 zł, zakaz...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »