Szantażowanie ujawnieniem nagich zdjęć w internecie

• Data: 2024-06-12 Autor: Marek Gola

Mam problem związany z szantażem przez internet. Opiszę moją sytuację w dużym skrócie. Ponad dwa lata temu nawiązałem przez internet znajomość z pewnym mężczyzną. Niestety wysłałem mu swoje nagie zdjęcie. Po pewnym czasie kontakt się urwał. Po mniej więcej roku mężczyzna ten skontaktował się ze mną i poprosił o pieniądze. Zapłaciłem. Potem kolejny raz zadzwonił do mnie i poprosił o pieniądze i znowu zapłaciłem. I znowu kontakt się urwał. W zeszłym tygodniu odezwał się ponownie i poprosił o pieniądze, lecz tym razem zagroził, że jeśli nie zapłacę ujawni moje nagie zdjęcie w internecie. Co powinienem zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Szantażowanie ujawnieniem nagich zdjęć w internecie

Żądanie pieniędzy za nieujawnienie zdjęć - czyli zmuszenie osoby do określonego działania

W mojej ocenie w przedmiotowej sytuacji możemy mieć do czynienia z zachowaniem, o którym mowa w art. 191 § 1 K.k. Zgodnie z tym przepisem:

„Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Groźba bezprawna

W pierwszej kolejności pochylić należy się nad zwrotem „groźba bezprawna”.

Groźba bezprawna powinna być rozumiana zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 115 § 12 jako groźba określona w art. 190 § 1, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej. Nie stanowi przy tym groźby bezprawnej zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeśli ma ona na celu jedynie ochronę prawa naruszonego przestępstwem. Innymi słowy, nawet gdyby w chwili obecnej wskazał Pan grożącemu, że zgłosi sprawę na policję to Pana zachowanie polegające na zagrożeniu zgłoszenia sprawy na policję, nie może być rozpatrywane w kategoriach zachowania wypełniającego znamiona czynu, o którym mowa w art. 191 § 1 K.k., w przeciwieństwie do zachowania tej osoby, która grozi Panu, że jeżeli nie wykona Pan jego polecenia, tj. nie zapłaci określonej kwoty pieniędzy, wówczas rozpowszechni zdjęcie z Pana udziałem. Nie ma bowiem wątpliwości, iż zachowanie tej osoby stanowi realną groźbę upublicznienia informacji uwłaczającej Pana czci, dobrego imienia, a przede wszystkim prawa do prywatności.

Przez działanie należy rozumieć wykonywanie określonych ruchów, zaniechanie polega na powstrzymaniu się od ich wykonywania, a znoszenie to tolerowanie pewnego nieprzyjemnego dla danej osoby stanu rzeczy (zob. M. Filar, w: Kodeks…, red. O. Górniok, 2006, s. 624). W mojej ocenie zachowanie grożącego winno być postrzegane jako wykonywanie określonych ruchów zmierzających do szantażowania Pana. W swoim pytaniu pisze Pan bowiem, że otrzymuje informacje, z których wynika, że jeżeli nie spełni Pan żądania zapłaty, nastąpi upublicznienie zdjęcia.

Ustawodawca bowiem posługuje się wskazaniem, iż groźba bezprawna jest dokonywana w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia. W Pana przypadku osoba ta działa z zamiarem bezpośrednim, na co wskazuje jego notoryczność, a także coraz śmielsze działanie. W treści pytania wskazuje Pan, iż dotychczas spełniał wolę grożącego, co z kolei karze przypuszczać, że groźby takie były co najmniej kilkukrotne. Nie ulega nadto wątpliwości, iż swym zachowaniem osoba zmierza do wymuszenia na Panu określonego działania, tj. płacenia za milczenie. Można jedynie przypuszczać, że wcześniej czy później zechce z tego uczynić źródło stałego dochodu.

Celem przedstawienia argumentu do walki z ewentualną obroną wskazać należy na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy z dnia 22 lutego 1963 r., sygn. akt II K 997/60, zgodnie z którym „różnica pomiędzy perswazją i nakłanianiem z jednej strony a zmuszeniem polega na tym, że perswazja lub nakłanianie zmierza poprzez stosowną i przekonywającą argumentację do wywołania zmiany w sferze poglądów i woli przekonywanego oraz podjęcia przez niego jakiejś akcji, bądź powstrzymania się od działania z własnej woli, natomiast zmuszenie ma na celu złamanie oporu wynikającego ze sprzeczności pomiędzy wolą i poglądami zmuszanego, a czynnością, która ma być podjęta lub zaniechana oraz doprowadzenie do podjęcia bądź zaniechania czynności wbrew woli pokrzywdzonego. Środkami wiodącymi do bezprawnego złamania oporu osoby pokrzywdzonej są: przemoc fizyczna (vis absoluta) i przymus psychiczny (vic compulsiva) w postaci groźby popełnienia przestępstwa, groźby spowodowania postępowania karnego i groźby rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego bliskich”.

Groźba popełnienia przestępstwa, która nie wzbudza w zagrożonym uzasadnionej obawy jej spełnienia, nie jest groźbą bezprawną w rozumieniu art. 191 K.k. W Pana jednak przypadku nie można mówić o braku obawy z Pana strony spełnienia zapowiedzi wyrażanych przez tę osobę, skoro jak wynika z treści Pana pytania już co najmniej raz wykonał Pan czynność, o którą ta osoba prosiła.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa szantażu

W mojej ocenie w obecnej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak próbować nagrać rozmowy tego mężczyzny na telefon lub dyktafon, celem ich dalszego wykorzystania w ramach postępowania karnego. Po uzyskaniu dowodów zasadnym jest podjęcie decyzji w celu złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, albowiem tylko w taki sposób organa ścigania mogą dowiedzieć się o zachowaniu tej osoby. Z chwilą złożenia takiego zawiadomienia, postępowanie będzie toczyło się z urzędu. Złożenie takiego zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełniania przestępstwa jest wolne od jakichkolwiek opłat.

Czyn, o którym mowa w art. 191 § 1 K.k. jest ścigany z oskarżenia publicznego z urzędu.

Przykłady

 
Przypadek Anny

Anna, trzydziestoletnia kobieta, poznała na portalu randkowym sympatycznego mężczyznę. Po kilku tygodniach wymiany wiadomości i zbudowaniu zaufania, zdecydowała się wysłać mu kilka prywatnych, nagich zdjęć. Po krótkim czasie ich kontakt urwał się. Rok później mężczyzna skontaktował się z nią ponownie, żądając pieniędzy w zamian za nieujawnienie zdjęć w internecie. Anna, przestraszona możliwością upublicznienia jej intymnych zdjęć, zapłaciła. Niestety, szantażysta nie zaprzestał swoich działań i ponownie zażądał pieniędzy. Anna zdecydowała się zgłosić sprawę na policję, gdzie otrzymała wsparcie i podjęto dochodzenie w sprawie szantażu.

 
Przypadek Michała

Michał, młody student, nawiązał internetową znajomość z rówieśniczką. Po pewnym czasie, za namową nowej znajomej, przesłał jej swoje nagie zdjęcia. Po kilku miesiącach kontakt się urwał. Po roku dziewczyna odezwała się ponownie, grożąc, że jeśli Michał nie zapłaci jej sporej sumy pieniędzy, zdjęcia trafią do sieci. Przerażony Michał zebrał potrzebne pieniądze i zapłacił. Gdy szantaż powtórzył się, Michał zdecydował się porozmawiać z rodzicami, którzy doradzili mu skontaktowanie się z prawnikiem. Dzięki temu udało się złożyć odpowiednie zawiadomienie na policję i podjąć kroki prawne przeciwko szantażyście.

 
Przypadek Katarzyny

Katarzyna, właścicielka małej firmy, nawiązała kontakt z przystojnym mężczyzną przez aplikację randkową. Po kilku miesiącach intensywnych rozmów, wysłała mu kilka nagich zdjęć. Kontakt z mężczyzną wkrótce się urwał. Po półtora roku odezwał się do niej, żądając dużej sumy pieniędzy za nieujawnienie zdjęć jej pracownikom i rodzinie. Katarzyna, zaniepokojona i nie wiedząc, co robić, początkowo zapłaciła. Kiedy szantażysta ponowił swoje żądania, Katarzyna postanowiła działać. Skontaktowała się z organizacją zajmującą się pomocą ofiarom cyberprzestępczości, która pomogła jej zgłosić sprawę na policję i zabezpieczyć dowody przeciwko szantażyście.

Podsumowanie

 

Szantażowanie ujawnieniem nagich zdjęć w internecie to poważny problem, który może dotknąć każdego. Ofiary często są zastraszane i zmuszane do płacenia szantażyście, co nie tylko naraża ich na straty finansowe, ale także na ogromny stres emocjonalny. Ważne jest, aby nie ulegać szantażystom, zgłaszać takie przypadki na policję i szukać wsparcia w organizacjach zajmujących się cyberprzestępczością.

Oferta porad prawnych

 

Jeśli jesteś ofiarą szantażu internetowego, skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne porady prawne online i pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism, które pomogą Ci skutecznie bronić swoich praw. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553
2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 1963 r., sygn. akt II K 997/60

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »