Kategoria: Wykonanie kary

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nowe przestępstwo mimo zawiasów

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 2016-11-15

Byłem dziś na komendzie w sprawie ustalenia kary za kradzieże. Wcześniej miałem wyrok w zawiasach za to samo. Przyznałem się do wszystkiego, także do trudnej sytuacji materialnej. Moja dziewczyna spodziewa się dziecka. Nie chcę jej stracić ani teraz trafić do więzienia, muszę jej pomóc. Co mam robić? Jakie mam szanse na uniknięcie więzienia?

Janusz Polanowski

»Wybrane opinie klientów

Rzetelność, szybkość odpowiedzi, możliwość zadawania dodatkowych pytań
Ewa, 34 lata
Otrzymałam bardzo konkretną odpowiedź dotyczącą meritum sprawy, a przy tym powołanie się na wiele paragrafów prawnych.
Ewa
Za dotychczas otrzymana odpowiedz bardzo dziękuje. Odpowiedz na dodatkowe pytanie pozwoli mi dopiąć sprawe by zgłosić przestępstwo lub wykroczenie.
Zofia, 66 lat, księgowa
Dziękuję. Bardzo pomocna porada.
Grzegorz
Pan Marcin Sądej wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień podatkowych i pomimo moich wielu dodatkowych wykazał wielką cierpliwość w wyjaśnieniu mojego problemu. Wyrazy szacunku. Wielki PLUS dla serwisu eporady24 za nieodpłatną możliwość zadawania dodatkowych pytań, co w wielu przypadkach pozwala znaleźć rozwiązanie sprawy.
Jerzy, emeryt
Opinia bardzo dobra. Szybko, profesjonalnie i zrozumiale - z dobrym wyjaśnieniem dla laika.
Wojciech
Dziękuję za merytoryczną i rzeczową odpowiedź. Oczywiście kluczowym elementem są źródła przepisów. 
Nauczyciel, 56 lat
Dziękuję za fachową pomoc. POLECAM
Teresa, nauczyciel, 50 lat
Profesjonalizm, rzetelność pani adwokat. 
Joanna
Odpowiedź szybka i wyczerpująca. Bardzo pomocna możliwość zadawania pytań dodatkowych. Super!
Teresa
Bardzo dziękuję. Dokładna analiza przepisów zarówno Ustawy o Wspólnotach Gruntowych Jak i Ustawy o podatku dochodowym. Pełen profesjonalizm .
Ewa, emeryt, 61 lat
Zadowolona jestem z odpowiedzi. Pomogła mi uporządkować moje wątpliwości. 
Gabriela
Uważam serwis za bardzo profesjonalny oraz przyjazny zleceniodawcom
Elżbieta
 Szybkie odpowiedzi, ogromna wiedza, profesjonalne podejście.
Magda
Wiele godzin udzielanych mi odpowiedzi zasługuje na mój podziw i szacunek. Pełen profesjonalizm i duża cierpliwość okazana mi podczas wspólnej pracy To dla Mnie Zaszczyt. Koszt usługi niewyobrażalnie niski. P O L E C A M wszystkim.
Janusz, emeryt po studiach
Jestem zadowolony
Arkadiusz
Polecam Pana Mecenasa Lukasza Marciniak. Usluga solidna ,kompetentna ,odpowiedz wyczerpujaca i zrozumiala i mila.
Lidia
Odpowiedź wyczerpująca jak najbardziej jednak dobre jest to że w ramach jednej opłaty można zadawać dodatkowe pytania w obrębie zagadnienia.
Piotr, 54 lata
Jestem bardzo zadowolona. Odpowiedź na pytania była szybka i wyczerpująca. Nigdy podczas porady prawnej nie uzyskałam tyle wiadomości. Każdemu polecę skorzystać z serwisu.
Agnieszka, księgowy, 49 lat
Gorąco polecam korzystanie z panelu ePorady24. Uzyskane informacje są rzetelne i udzielone w bardzo szybkim terminie. 
Monika, 43 lata
Dziękuję Panu. Odpowiedział Pan w sposób bardzo jasny i wyczerpujący. 
Andrzej, właściciel firmy, 55 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź oraz klarowne wyjaśnienie dodatkowych wątpliwości.
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolony, że zwróciłem się do Państwa o poradę. Jesteście naprawdę potrzebni. 
Sławomir
Dziękuję za rzeczową i dokładnie wyjaśnioną sprawę. Kolejny raz skorzystałem z Państwa usług i nie zawiodłem się .
Mariusz, ratownik medyczny kierowca, 46 lat
Dzień dobry Odpowiedz jest dokładna i rzetelna ,dużo mi wyjaśniono .
Urszula
Rzetelność, szybka odpowiedź, profesjonalizm i duża wiedza prawnicza
Jolanta, PIELĘGNIARKA
Dziekuje za wyczerpujace wyjasniene sprawy i pozdrawiam
Marzanna
Bardzo profesjonalne podejście do tematu klienta. Wysoka merytoryka i szybka obsługa. Prawnicze zawiłości przełożone na język zwykłego człowieka. Pozdrawiam panią adwokat Kingę Karaś. 
Arleta
Bardzo obszerna i jasna odpowiedź - DZIĘKUJĘ
Rafał
Wyczerpująca porada prawna, która w 100% potwierdziła moją własną opinię w przedmiotowej sprawie. Jestem zadowolony i bardzo dziękuję za tak dobrą i wyczerpującą odpowiedź. Serdecznie polecam cały serwis.
Marek

Popełnienie przestępstwa w warunkach recydywy – a tak to się określa fachowo – stanowi problem; zwłaszcza dla wykrytego sprawcy przestępstwa; celowo w tej odpowiedzi używam określeń prawnych i prawniczych, by Panu dać możność lepszego oswojenia się z tą terminologią. Dodatkowym problemem jest popełnienie ponownego przestępstwa w okresie próby – w Pańskim przypadku próba dotyczy zawieszenia wykonania kary (co często dotyczy kary pozbawienia wolności); kara z warunkowym zawieszeniem jej wykonania jest kara względną. Poważne naruszenie prawa – a przestępstwo (czyli naruszenie prawa karnego) jest poważnym naruszeniem prawa – zwiększa prawdopodobieństwo zmiany kary względnej na karę bezwzględną (np. skierowanie do miejsca pozbawienia wolności).

Napisałem o zwiększeniu prawdopodobieństwa, bo to zwrot neutralny, ale z Pańskiej perspektywy chodzi o zwiększenie ryzyka. Być może uda się zmniejszyć owo prawdopodobieństwo, ale proponuję unikać pokładania nadmiernych nadziei; praktyka pokazuje, że do zakładów karnych kierowani są również tak zwani alimenciarze – niekiedy mający obiektywne i poważne problemy zarobkowe lub majątkowe (np. utrata majątku wskutek egzekucji komorniczej). Daleki jestem od twierdzenia, jakoby brakowało szansy na określone „ulgi” (z Pańskiej perspektywy), ale realizm skłania do wniosku, że na skorzystanie z prawa łaski przez Prezydenta RP w tym stanie rzeczy nie ma co liczyć, a ponadto może być bardzo trudno sprawę załatwiać bez wiedzy matki dziecka.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Opis sytuacji przez Pana przedstawiony wskazuje na to, że Pan dopuścił się przestępstw kradzieży – kradzież (jako przestępstwo) stypizowano w art. 278 Kodeksu karnego (skrótowo: K.k.). Proszę zwrócić uwagę na to, że kara pozbawienia wolności jest jednym z rodzajów kar, jakie mogą zostać orzeczone za kradzież; z przepisami prawnymi można się łatwo zapoznać (np. przy pomocy niżej wskazanej bazy danych). Kradzież na ogół skutkuje spowodowaniem szkody w cudzym majątku ruchomym (według prawa polskiego, kradzież może dotyczy rzeczy ruchomych). Według art. 415 i następnych Kodeksu cywilnego (skrótowo: K.c.), a zwłaszcza na podstawie art. 415 K.c., osoba poszkodowana jest uprawniona żądać odszkodowania.

Bez znajomości materiałów dotyczących dochodzenia (a dobrze byłoby znać także materiały z zakresu wcześniejszej sprawy karnej) można formułować jedynie hipotezy (czyli założenia, które wymagają sprawdzenia). Policja prawdopodobnie prowadzi(ła) dochodzenie i prawdopodobnie doszło do spisania dokumentu, w którym byłaby zawarta propozycja z zakresu dobrowolnego poddania się karze. Sam ten fakt (czyli możliwość dobrowolnego poddania się karze) pozwala zakładać, że nowa sprawa nie jest zbyt poważna; choć sporo może zależeć od jeszcze innych okoliczności – tytułem przykładu: stwierdzenia nowych okoliczności, aktywności pokrzywdzonych (zwłaszcza w przypadku korzystania ze statusu oskarżyciela posiłkowego), ewentualnej ugody z pokrzywdzonymi (np. co do naprawienia szkody), przejawienia przez Pana chęci naprawienia szkody, nadzoru prokuratorskiego nad czynnościami dochodzeniowymi oraz od sędziego (czasami propozycja dobrowolnego poddania się każe nie jest akceptowana przez sąd). Te wybrane hipotezy dotyczą aktualnie prowadzonej sprawy, a przecież trzeba mieć jeszcze na uwadze sprawę poprzednią (z warunkowo zawieszonym wykonaniem kary).

Nie sposób w tej odpowiedzi komentować nawet wybranych części procedury karnej – to jest Kodeksu postępowania karnego; tak samo jest z Kodeksem karnym wykonawczym, na który warto zwrócić uwagę, ponieważ po orzeczeniu kary przez sąd karny szczególnie dużego znaczenia nabiorą czynności przed „sądem penitencjarnym” (w większych sądach rejonowych są to odrębne wydziały, zaś w mniejszych sądach rejonowych często sprawami penitencjarnymi zajmują się sędziowie z wydziałów karnych).

Jeżeli Pan nie pamięta dokładnie, co zostało zeznane (zwłaszcza zawarte w protokole zeznań) oraz jakiej treści propozycja co do kary ma zostać przedstawiona sądowi, to proponuję poprosić (w sądzie lub w prokuraturze) o przedstawienie Panu takich informacji – przydać się może zrobienie notatek (bo w postępowaniu przygotowawczym na ogół bardzo rzadko udostępnia się akta sprawy, zwłaszcza podejrzanemu lub jego pełnomocnikowi).

Prawdopodobnie (choć również o to można spytać) zostanie wydany wyrok nakazowy – czyli bez przeprowadzania rozprawy (w oparciu o akta sprawy, zwłaszcza z przyznaniem się do winy oraz z dokumentem dotyczącym dobrowolnego poddania się karze). W takim stanie rzeczy niewiele można powiedzieć, więc trzeba się skoncentrować się na formie pisemnej.

Pora na propozycje działań praktycznych.

Niezwłocznie (czyli bez zbędnej zwłoki) trzeba dowiedzieć się (we właściwym organie ścigania) o to, kiedy można spodziewać się rozprawy sądowej albo wydania wyroku nakazowego (czyli bez przeprowadzenia rozprawy). Oczywistością jest potrzeba zanotowania dokładnie numeru (sygnatury) akt sprawy – w sądzie zostanie nadany nowy numer, który również trzeba będzie znać oraz wskazywać w pismach (zwłaszcza do sądu kierowanych).

Być może sąd karny uwzględni Pańską prośbę o łagodny wymiar kary – czy to o długość jej trwania, czy to co do jej rodzaju (np. kara ograniczenia wolności lub tak zwany nadzór elektroniczny). Proszę nie spodziewać się zbyt wiele – nie tylko z uwagi na recydywę (a wzmianka o niej zapewne już znalazła się w aktach postępowania), ale również w przypadku proponowania kary odmiennej od tej, którą wskazano w propozycji dobrowolnego poddania się karze (sama propozycja takiej zmiany może wymagać akceptacji organów ścigania, a z tym bywa różnie, chociażby z uwagi na potrzebę ponownego zajęcia się sprawą oraz dokonania zmian w dokumentach).

Może dojść do orzeczenia kary pozbawienia wolności (w aktualnym postępowaniu). Jeżeli kara zawieszoną wcześniej była karą pozbawienia wolności, to prawdopodobnie dojdzie nie tylko do orzeczenia kary pozbawienia wolności, ale również do zarządzenia wykonania kary (z obydwu wyroków).

Być może sąd karny weźmie pod uwagę ważne okoliczności, które należałoby udokumentować – przykładowo: zaświadczeniem o ciąży oraz zaświadczeniem dotyczącym zatrudnienia. Nie można wykluczyć również tego, że trzeba będzie podejmować starania przed „sądem penitencjarnym” – np. prosić o odroczenie wykonania kary do czasu rozwiązania oraz przynajmniej zakończenia połogu (chodzi o dobro matki i dziecka oraz o służenie im pomocą, zwłaszcza w okresie dla matki szczególnie trudnym).

Większe znaczenie dowodowe mają odpisy dokumentów od ich kopii, więc proponuję zadbać o sporządzenie odpisów – np. notarialnego odpisu umowy o pracę lub zaświadczenia o ciąży; nawet uzyskanie „tylko kopii” może być niezwykle trudne bez wiedzy kobiety w stanie błogosławionym (co stanowiłoby dodatkowy problem).

Proszę zastanowić się nad tym, czy Pan jest wstanie sam przygotować pisma. Przydać się może pełnomocnik prawny (a w sprawach karnych zazwyczaj jest nim adwokat); niekiedy uzyskuje się ustanowienie adwokata z urzędu (ale w takich sprawach trzeba się o to mocno postarać).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zobowiązanie do przeproszenia funkcjonariuszy policji

Wykonując wyrok, muszę listownie przeprosić policjantów. Jak prawidłowo zaadresować ten list? Czy złożyć go na ręce komendanta policji posterunku, w którym ci funkcjonariusze pracują, z prośbą o przekazanie poszkodowanym? Czy zaadresować jednak imionami i nazwiskami tych policjantów i wysłać na ich adres?

 

Więzienie za alimenty

Mój brat wczoraj, podczas rutynowej kontroli został zatrzymany i umieszczony w areszcie śledczym na 43 dni. Okazało się, że brat ma zaległości w alimentach, że była sprawa komornicza i list gończy. Z tego co wiem, jest winien państwu pewną (zaległą) kwotę pieniędzy. Udałem się do aresztu i zapytałem o możliwość uregulowania należności (i o zwolnienie brata), ale powiedziano mi, że wyrok jest „bezwzględny” i brat musi swoje odsiedzieć. Czy są jakieś szanse na wyciągnięcia brata z więzienia jak najszybciej? Nie dysponuję bardziej szczegółowymi informacjami.

Szanse na wyrok łączny po zmianach przepisów w 2015 r.

W 2000 r. zostałem skazany prawomocnym wyrokiem na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 2 lat za czyn z art. 284 § 2 K.k. Wyrok ten został odwieszony w 2006 r. W 2003 r. zostałem skazany prawomocnym wyrokiem na 3 lata pozbawienia wolności za czyn z art. 279 § 1 K.k. oraz 289 § 2 K.k. Do ogłoszenia tego wyroku przez 13 miesięcy byłem zatrzymany w areszcie śledczym. Czy po zmianach przepisów z lipca 2015 r. mogę wnioskować o wyrok łączny i czy mam szansę go otrzymać z możliwością redukcji wyroku do np. 2 lat?

Nienaprawienie szkody a odwieszenie wyroku

Zostałem skazany na karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat. Dodatkowo sąd nakazał mi naprawić szkodę w ciągu 4 lat – kwota 150 tys. zł. Niestety w związku z problemami z pracą oraz tym, że spłacam w pierwszej kolejności zaległe alimenty na dziecko z pierwszego małżeństwa nie udało mi się wykonać zobowiązania i naprawić szkody. Dostałem wezwanie na posiedzenie sądu w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej. Czy sąd zarządzi wykonanie kary? Czy napisanie wniosku o odstąpienie coś da? Mam z obecną partnerką małe dziecko, wynajmujemy mieszkanie – ze względu na alimenty i egzekucję komorniczą nie mam żadnego majątku na spłatę zadłużenia.

Poszukiwania za drobne przestępstwo

Siostra 2 lata temu posłużyła się legitymacją koleżanki, została spisana i wypuszczona. Teraz okazało się, że była poszukiwana listem gończym i skazana na prace społeczne. Obecnie wyrok zamieniono na 2 miesiące więzienia. Siostra mieszka za granicą, gdzie pracuje i studiuje, o niczym nie wiedziała. Czy istnieje szansa na zamianę kary na kaucję lub areszt elektroniczny?

Zmiana formy obowiązku wykonywania prac społecznych

Mąż został zatrzymany przez policję, jadąc po alkoholu. Sprawa trafiła do sądu. Otrzymał wyrok: karę pieniężną, zakaz prowadzenia pojazdów na okres trzech lat i prace na cele społeczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Bardzo nam zależy, aby sąd umorzył prace społeczne, gdyż mąż jest jedynym żywicielem rodziny, pracuje poza miejscem zamieszkania od poniedziałku do soboty, od 7 rano do 19 wieczorem, więc nie ma możliwości wykonywania tych prac. Mamy dwoje dzieci, w tym jedno niepełnosprawne, którym ja się stale opiekuję i dlatego nie mogę podjąć pracy. Proszę nam poradzić, co możemy zrobić w tej sytuacji, jakie wystosować pismo, aby sąd się do niego przychylił?

Po jakim czasie uprawomocni się wyrok w sprawie karnej?

Za 2 tygodnie zapadnie wyrok w sprawie karnej, w której oskarżony korzysta z dobrowolnego poddania się karze. Po jakim czasie ten wyrok ulega uprawomocnieniu i za jak długo można spodziewać się wezwanie do zakładu karnego?

Wyrok za fałszowanie umów kredytowych

W 2012 r. otrzymałam wyrok za fałszowanie umów kredytowych: 2 lata w zawieszeniu na 8 i obowiązek naprawienia szkody 150 000 zł w ciągu dwóch lat. Moi rodzice wpłacili 50 000 zł, przez okres dwóch lat nie wpłacałam nic – nie miałam pracy. Teraz znalazłam pracę, ale mąż nie pracuje, mamy dziecko i wpłacam tylko 200 zł miesięcznie. Dwa lata już dawno minęły, cały czas boję się, że kara zostanie odwieszona i pójdę do więzienia. Czy to się może stać?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »