Dozór elektroniczny a kolejny wyrok

• Data: 2022-02-14 Autor: Katarzyna Bereda

Od 2 tygodni syn przebywa w zakładzie karnym. Odwieszono mu karę 1 roku pozbawienia wolności. Najprawdopodobniej po miesiącu dostanie dozór elektroniczny (za kilka dni będzie miał wokandę). Opinie od wychowawcy uzyskał bardzo dobrą. W jego domu zamontowano już urządzenie elektroniczne. Jest coś, co może zaprzepaścić możliwość odbywania kary na tzw. wolności. Otóż przed 9 miesiącami w jego garażu znaleziono broń gazową oraz 3 sztuki wystrzelonej amunicji, na którą to broń niestety nie miał pozwolenia. Przebywając w zakładzie karnym, syn otrzymał wezwanie na sprawę dotyczącą posiadania tej broni. Rozprawa ma się odbyć za miesiąc. Czy jest szansa, aby nie otrzymał za tę broń kary pozbawienia wolności, a co najwyżej grzywnę? Jak to może wpłynąć na jego odbywanie kary w formie dozoru elektronicznego? Czy wróci do więzienia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dozór elektroniczny a kolejny wyrok

Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Zgodnie z treścią art. 43la § 1 Kodeksu karnego wykonawczego (K.k.w.): „Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego;

2) jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;

3) skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;

4) osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o której mowa w art. 43h § 3.

Jak wynika z postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 maja 2019 r.: „Ustawodawca zakładał, że dozór elektroniczny będzie dotyczył przede wszystkim sprawców przestępstw o niższej społecznej szkodliwości (błahych), wchodzących w konflikt z prawem po raz pierwszy lub niezdemoralizowanych – ale zarazem takich, wobec których zastosowanie jedynie kar wolnościowych sensu stricto, nie byłoby odpowiednie” (II Akzw 101/19).

Ponadto, jak wskazał powyższy sąd w postanowieniu z dnia 10 grudnia 2018 r.: „Samo poprawne zachowanie czy włączenie się w proces resocjalizacji nie stanowi wystarczającej podstawy do udzielenia zezwolenia na odbycie kary poza zakładem karnym” (II AKzw 1001/18).

Jednocześnie z odbywania przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego nie powinny korzystać osoby, które swoim zachowaniem wykazują daleko posunięte lekceważenie dla podstawowych reguł porządku prawnego, ponieważ z góry można przyjąć, że dozór elektroniczny będzie niewystarczający dla osiągnięcia celów kary.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kolejny wyrok karny

Wobec przedstawionych uwarunkowań jest mi trudno przesądzić, czy syn będzie miał zarządzone wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Należy bowiem podnieść, iż wykonanie kary pozbawienia wolności w ramach niniejszej kary następuje w przypadku, gdy sąd penitencjarny jest przekonany o osiągnięciu celu kary. Z doświadczenia wiem, że jeżeli skazany był już wcześniej prawomocnie skazany albo popełnił w czasie najbliższym nowe czyny niedozwolone, może okazać się, że sąd nie musi przychylić się do niniejszego wniosku.

Zawsze warto jednak spróbować i podnosić przesłanki obligatoryjne do zastosowania kary dozoru elektronicznego. Dlatego jeżeli czyn w postaci posiadania broni został popełniony już dawno, nawet przed karalnością za czyn, za który syn obecnie wykonuje karę pozbawienia wolności, proponuję to podnieść podczas posiedzenia, albowiem ma to znaczenia dla przesłanki wystarczającej dla osiągnięcia celów kary.

Nie znam szczegółów dotyczących drugiego czynu syna, ale z doświadczenia wiem, że w przypadku kolejnej karalności sąd nie zastosuje raczej kary grzywny, albowiem jest to najłagodniejsza kara. W przypadku kolejnych karalności prokurator oraz sąd przychylają się raczej do kar izolacyjnych lub następnych w kolejności – jak ograniczenie wolności. Wszystko zależy jednak od dokładnej analizy stanu faktycznego, co w niniejszym przypadku było niemożliwe.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »