Zabranie na izbę wytrzeźwień przez policję z prywatnego mieszkania

• Data: 2022-05-20 Autor: Marek Gola

Wczoraj późnym wieczorem zapukała do mnie policja. Jeden sąsiad zgłosił zakłócanie ciszy. Policja chciała mnie ukarać mandatem 500 zł, ale byłem przekonany, że nie było żadnego zakłócania. Chwilę później przybyło jeszcze trzech policjantów. Po chwili rozmowy wraz z kolegą zostaliśmy zakuci w kajdanki i wyprowadzeni na izbę wytrzeźwień z prywatnego mieszkania. Sąsiad bardzo często dzwoni na straż miejską, policję, a zdarzyło się, że nawet na straż pożarną. Czy policja ma prawo zabrać kogoś na izbę wytrzeźwień z prywatnego mieszkania? Zostałem zabrany tak, jak mnie zastali, nie miałem możliwości poinformowania nikogo, bez portfela kluczy. Na izbie okazało się, że mamy ok. 1 promila alkoholu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zabranie na izbę wytrzeźwień przez policję z prywatnego mieszkania

Picie alkoholu i awantury

W pierwszej kolejności zachodzi pytanie, czy zgadza się Pan z treścią protokołu, a w szczególności z opisem powodów zatrzymania i doprowadzenia. Z protokołu wynika bowiem, że Pan miał się awanturować z pozostałymi mieszkańcami. Czy tak, w rzeczywistości było? O ile się Pan z powyższym nie zgadza, czy może Pan przedstawić dowody na przedstawiany przez Pana stan faktyczny?

O ile stan alkoholu w wydychanym powietrzu nie był zbyt wysoki, o tyle istotne znaczenie dla sprawy będzie miało to, czy rzeczywiście się Pan awanturował. Pan pisze, że tak nie było, zaś z protokołu wynika zupełnie coś innego. Zachodzi zatem pytanie, czy ma Pan dowody na swoje twierdzenia? Jeżeli tak, może Pan zgłosić zażalenie. U podstaw zażalenia leży przepis art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zażalenie na doprowadzenie do izby wytrzeźwień

Osobie doprowadzonej do izby wytrzeźwień lub placówki, jednostki policji, podmiotu leczniczego, w warunkach, o których mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce doprowadzenia. W zażaleniu osoba doprowadzona może domagać się zbadania zasadności i legalności doprowadzenia, jak również decyzji o przyjęciu albo zatrzymaniu oraz prawidłowości ich wykonania. W przypadku, gdy zażalenie składa się za pośrednictwem izby wytrzeźwień lub placówki albo jednostki policji, podmiot ten przekazuje zażalenie niezwłocznie sądowi określonemu w ust. 6.

Do rozpoznania zażalenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 534). Skarżący ma prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu. W przypadku stwierdzenia bezzasadności lub nielegalności doprowadzenia, przyjęcia albo zatrzymania, albo poważnych nieprawidłowości związanych z ich wykonywaniem sąd określony w ust. 6 zawiadamia o tym prokuratora i przełożonego doprowadzającego albo przełożonego osób dokonujących przyjęcia albo zatrzymania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »