Konsekwencje gry w zagranicznym kasynie online

Autor: Marek Gola

Nigdy nie miałem konfliktów z prawem, pracuję, mam żonę, dziecko. Jednak kiedyś dla zabawy, gdy miałem dużo wolnego czasu, zarejestrowałem się w zagranicznym kasynie online. Podobno wszystkie kasyna na Malcie są nielegalne i nie można w nich grać, jednak wtedy tego nie wiedziałem. Grałem od czasu do czasu i wypłacałam wygrane, w sumie wypłaty wyniosły około 6 tys. zł, ale ostatecznie bilans wygranych i strat oscylował wokół zera. Dopiero niedawno dowiedziałem się, że to, co robiłem, jest u nas nielegalne i mogą być z tego konsekwencje. Zatem co w tej sytuacji powinienem zrobić, aby uniknąć problemów? Czy rzeczywiście zapadają wyroki za grę w takich kasynach? Znajomy prawnik twierdzi, że nie mam się czego obawiać. Radzi jednak usunąć konto w banku. Czy bank zgłasza tego rodzaju przelewy do urzędu skarbowego albo do jakiejś inne instytucji? Jakie organy państwowe mogą ścigać osoby, które grały w nielegalnym kasynie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Konsekwencje gry w zagranicznym kasynie online

Kara za uczestnictwo w zagranicznej grze hazardowej

Podstawa prawna: Kodeks karny skarbowy (K.k.s.)

Zgodnie z art. 107 § 2 K.k.s. – kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze hazardowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. Przestępstwo z art. 107 § 2 K.k.s. jest przestępstwem umyślnym, sprawca musi mieć zamiar jego popełnienia albo przewidując możliwość jego popełnienia, mając świadomość jego popełnienia, aprobuje ten sposób zachowania, który zmierza do osiągnięcia określonego celu. Jak więc widać, gra w zagranicznym kasynie jest u nas zakazana i grozi za nią kara. Do Pana przypadku można odnieść korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 września 2014 r., sygn. akt II AKz 324/14, zgodnie z którym:

„Nie sposób mówić o choćby uprawdopodobnieniu występowania przesłanek czynu z art. 107 § 2 K.k.s., skoro brak jakiejkolwiek informacji o tym, czy dysponent wskazywanego konta podejmował się udziału w jakichkolwiek grach losowych lub zakładach wzajemnych, a także czy działania te wykonywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiadanie konta w polskim banku nie może być utożsamiane z działaniem na terytorium tego kraju tym bardziej, że przestępstwa dokonano przez sieć Internet, z którą gracze mogli się łączyć teoretycznie z każdego miejsca na świecie.”

Zobacz też: Zagraniczne prawo jazdy w Polsce punkty karne

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Gra w zagranicznym kasynie zakazana na terytorium Polski

Można zatem zadać sobie pytanie, czy „ślady”, które pozostały po Pana grze w zagranicznym kasynie, wskazują, że w czasie gry przebywał Pan w Polsce, czy też nie jest to możliwe do zweryfikowania. Pisze Pan, że grał, kiedy miał wystarczająco dużo czasu. Zachodzi więc pytanie, kiedy to miało miejsce i czy wówczas miał już Pan na wychowaniu i utrzymaniu dziecko, czy też nie. Sam rachunek bankowy, jak Pan widzi, nie świadczy jeszcze w 100% przeciwko Panu, ale na pewno może być takowym dowodem, o ile będzie z niego wynikało, że służył także do zaspokajania potrzeb życiowych w czasie, kiedy Pan grał. Jak podkreśla się w komentarzu:

Znamię uczestnictwa należy interpretować jako branie udziału w danej grze czy też zakładzie. Rodzaj i etap uczestnictwa jest tu w zasadzie irrelewantny z punktu widzenia obowiązku pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Można jedynie rozpatrywać w konkretnych sytuacjach zaistnienie wypadku mniejszej wagi. Znamiona gry losowej, zakładu wzajemnego oraz ich zagranicznego charakteru oceniać należy na podstawie przepisów prawa polskiego. Odnotowania wymaga także fakt, że w przypadku komentowanego przepisu nie ma odpowiedniej normy sankcjonowanej w ustawie o grach hazardowych. Bezprawność tego czynu implikowana jest więc wyłącznie faktem jego karalności” (zob. L. Wilk, Hazard..., s. 201; L. Wilk, Komentarz do art. 107 k.k.s., Legalis 2016.)

Mając na uwadze powyższe, zalecałbym zamknięcie rachunku bankowego. Niemniej nie zgodzę się z Pańskim znajomym, że na pewno nie ma Pan się czego obawiać. W grę wchodzi kontrola z Urzędu Kontroli Skarbowej, zaś karą, którą może Pan otrzymać, gdyby doszło do udowodnienia czynu karalnego, będzie grzywna. Za Panem przemawia fakt, że już Pan nie gra, co powoduje, że trudniej będzie Pana „namierzyć”. Banki nie czynią takich zgłoszeń do innych instytucji, takie transakcje wychodzą, kiedy jest kontrola.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »