Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odebranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości na motocyklu

Autor: Marta Wawrzyniak • Opublikowane: 2020-08-14

Odebrano mi prawo jazdy za 3 miesiące za przekroczenie prędkości na motocyklu w terenie zabudowanym (jechałem 103 km/h). Czy mogę jeździć samochodem? Ciężki mi dostać się do pracy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odebranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości na motocyklu

Odebranie prawa jazdy za prędkość w dowolnym pojeździe

W świetle przepisów prawa niestety nie ma znaczenia, czy poruszał się Pan motocyklem, czy samochodem, gdyż zatrzymanie prawa jazdy wiąże się z czasową utratą uprawnień do kierowania wszelkimi pojazdami.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 31 Prawa o ruchu drogowym „pojazd oznacza środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane”. W powyższej definicji mieści się więc zarówno motocykl, jak i samochód. W art. 2 ust. 20 wskazanej wyżej ustawy kierującym jest natomiast osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie. Odwołując się do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami, należy wskazać, iż kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem.

Przekroczenie prędkości na motocyklu

W oparciu o przepis zawarty w art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a Prawa o ruchu drogowym w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym policjant zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem. Bez znaczenia jest rodzaj pojazdu, którym poruszała się osoba przekraczająca prędkość.

Kierowanie pojazdem bez prawa jazdy

W związku z zatrzymaniem prawa jazdy nie dysponuje Pan wymaganym dokumentu stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem i tym samym nie spełnia Pan wymagań stawianych przez przepisy prawa kierowcom. Informacja o zatrzymaniu Pana prawa jazdy zostaje umieszczona w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) oraz Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK). Prowadząc obecnie samochód, w przypadku rutynowej kontroli groziłby Panu mandat karny za kierowanie bez uprawnień w wysokości 500 zł (por. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1624 z późn. zm.).

Niestety także po zatrzymaniu Pana jako kierowcy policja przekaże informacje o zdarzeniu staroście. Zgodnie zaś z treścią art. 102 ust. 1d ustawy o kierujących pojazdami jeżeli osoba kierowała pojazdem silnikowym pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1c, nie została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6 miesięcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zniszczenie przez sąsiada wspólnego ogrodzenia

Problem dotyczy sąsiada, który dwa dni temu uniemożliwił mi postawienie fragmentu ogrodzenia rozdzielającego nasze posesje, przy czym pojazdem zniszczył całe...

 

Jak dowiedzieć się czy pracownik ma zabrane prawo jazdy?

Jak dowiedzieć się czy pracownik ma zabrane prawo jazdy?

Pracownik urzędu gminy ma umowę na używanie swojego prywatnego samochodu do celów służbowych, pobiera za to (niewielkie) pieniądze z budżetu gminy....

Wyrok nakazowy za złe parkowanie a niekaralność

Zostałem ukarany za złe parkowanie i nieudzielenie informacji, co do osoby poruszającej się samochodem (art. 96 § 3 K.w.). Dostałem wyrok nakazowy...

 

Zmiana organizacji ruchu i mandat za jazdę pod prąd

Nastąpiła zmiana organizacji ruchu i wjechałem w ulicę pod prąd, która została zamknięta w jednym kierunku dla pojazdów prywatnych. Od kilku...

 

Obrażanie, wyzywanie, zastraszanie w internecie - co zrobić?

Padłam ofiarą stalkingu, jestem obrażana, wyzywana, zastraszana przez własną matkę (w internecie, na forach i innych stronach). Wyłączyłam...

 

Zatrzymanie prawa jazdy - czy można jeździć skuterem?

Zatrzymanie prawa jazdy - czy można jeździć skuterem?

Mam pytanie dotyczące Prawa o ruchu drogowym. Policja zatrzymała moje prawo jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/godz. w terenie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »