Odebranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości na motocyklu

Odebrano mi prawo jazdy za 3 miesiące za przekroczenie prędkości na motocyklu w terenie zabudowanym (jechałem 103 km/h). Czy mogę jeździć samochodem? Ciężki mi dostać się do pracy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odebranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości na motocyklu

Odebranie prawa jazdy za prędkość w dowolnym pojeździe

W świetle przepisów prawa niestety nie ma znaczenia, czy poruszał się Pan motocyklem, czy samochodem, gdyż zatrzymanie prawa jazdy wiąże się z czasową utratą uprawnień do kierowania wszelkimi pojazdami.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 31 Prawa o ruchu drogowym „pojazd oznacza środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane”. W powyższej definicji mieści się więc zarówno motocykl, jak i samochód. W art. 2 ust. 20 wskazanej wyżej ustawy kierującym jest natomiast osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie. Odwołując się do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami, należy wskazać, iż kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem.

Zobacz też: Czy po zatrzymaniu prawa jazdy można jeździć

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przekroczenie prędkości na motocyklu

W oparciu o przepis zawarty w art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a Prawa o ruchu drogowym w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym policjant zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem. Bez znaczenia jest rodzaj pojazdu, którym poruszała się osoba przekraczająca prędkość.

Przeczytaj też: Czy po zabraniu prawa jazdy można jeździć skuterem

Kierowanie pojazdem bez prawa jazdy

W związku z zatrzymaniem prawa jazdy nie dysponuje Pan wymaganym dokumentu stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem i tym samym nie spełnia Pan wymagań stawianych przez przepisy prawa kierowcom. Informacja o zatrzymaniu Pana prawa jazdy zostaje umieszczona w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) oraz Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK). Prowadząc obecnie samochód, w przypadku rutynowej kontroli groziłby Panu mandat karny za kierowanie bez uprawnień w wysokości 500 zł (por. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1624 z późn. zm.).

Niestety także po zatrzymaniu Pana jako kierowcy policja przekaże informacje o zdarzeniu staroście. Zgodnie zaś z treścią art. 102 ust. 1d ustawy o kierujących pojazdami jeżeli osoba kierowała pojazdem silnikowym pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1c, nie została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6 miesięcy.

Zobacz również: Jak sprawdzić czy ktoś ma prawo jazdy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »