Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odebranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości na motocyklu

Autor: Marta Wawrzyniak • Opublikowane: 2020-08-14

Odebrano mi prawo jazdy za 3 miesiące za przekroczenie prędkości na motocyklu w terenie zabudowanym (jechałem 103 km/h). Czy mogę jeździć samochodem? Ciężki mi dostać się do pracy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odebranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości na motocyklu

Odebranie prawa jazdy za prędkość w dowolnym pojeździe

W świetle przepisów prawa niestety nie ma znaczenia, czy poruszał się Pan motocyklem, czy samochodem, gdyż zatrzymanie prawa jazdy wiąże się z czasową utratą uprawnień do kierowania wszelkimi pojazdami.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 31 Prawa o ruchu drogowym „pojazd oznacza środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane”. W powyższej definicji mieści się więc zarówno motocykl, jak i samochód. W art. 2 ust. 20 wskazanej wyżej ustawy kierującym jest natomiast osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie. Odwołując się do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami, należy wskazać, iż kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem.

Przekroczenie prędkości na motocyklu

W oparciu o przepis zawarty w art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a Prawa o ruchu drogowym w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym policjant zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem. Bez znaczenia jest rodzaj pojazdu, którym poruszała się osoba przekraczająca prędkość.

Kierowanie pojazdem bez prawa jazdy

W związku z zatrzymaniem prawa jazdy nie dysponuje Pan wymaganym dokumentu stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem i tym samym nie spełnia Pan wymagań stawianych przez przepisy prawa kierowcom. Informacja o zatrzymaniu Pana prawa jazdy zostaje umieszczona w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) oraz Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK). Prowadząc obecnie samochód, w przypadku rutynowej kontroli groziłby Panu mandat karny za kierowanie bez uprawnień w wysokości 500 zł (por. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1624 z późn. zm.).

Niestety także po zatrzymaniu Pana jako kierowcy policja przekaże informacje o zdarzeniu staroście. Zgodnie zaś z treścią art. 102 ust. 1d ustawy o kierujących pojazdami jeżeli osoba kierowała pojazdem silnikowym pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1c, nie została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6 miesięcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wyrok nakazowy za złe parkowanie a niekaralność

Zostałem ukarany za złe parkowanie i nieudzielenie informacji, co do osoby poruszającej się samochodem (art. 96 § 3 K.w.). Dostałem wyrok nakazowy...

 

Zmiana organizacji ruchu i mandat za jazdę pod prąd

Nastąpiła zmiana organizacji ruchu i wjechałem w ulicę pod prąd, która została zamknięta w jednym kierunku dla pojazdów prywatnych. Od kilku...

 

Potrącenie pieszego na przejściu i zatrzymanie prawa jazdy

Potrąciłem pieszego na przejściu dla pieszych, za pokwitowaniem zabrano mi prawo jazdy. Dzisiaj otrzymałem postanowienie prokuratora o zatrzymaniu prawa...

 

Zatrzymanie prawa jazdy - czy można jeździć skuterem?

Zatrzymanie prawa jazdy - czy można jeździć skuterem?

Mam pytanie dotyczące Prawa o ruchu drogowym. Policja zatrzymała moje prawo jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/godz. w terenie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »