Sprzeciw prokuratury od wyroku sądu

• Data: 2023-09-20 Autor: Katarzyna Bereda

Zostałam zatrzymana za jazdę w nietrzeźwości. Odbyło się posiedzenie z wyrokiem nakazowym (w załączeniu). Nie odebrałam jeszcze fizycznie wyroku z poczty. Znam jego treść, bo mam dostęp do portalu sądów. Z tego, co widziałam, prokuratura wniosła sprzeciw. Podejrzewam, że chce wyższego wyroku. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Nie ukrywam, że wolałabym zamienić pracę społeczną na grzywnę. Argumentem jest to, że wychowuję dzieci sama, a w dodatku dojeżdżam po 20 km do pracy, teraz bez prawa jazdy jest to jeszcze dłużej. Muszę się zająć dziećmi i nie wiem, kiedy miałabym znaleźć czas na pracę społeczną w tak dużym zakresie godzin. Poza tym czy mam szanse starać się o wyrok w zawieszeniu? Pisałam już takie pismo. Czy sprzeciw złożony przez prokuraturę oznacza, że musi być wyższy wyrok? Będzie rozprawa? I czy mogę złożyć sprzeciw że swej strony? Co zrobić, by sąd odebrał mnie dobrze? Czy pracodawca zostaje o wyroku i informowany?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sprzeciw prokuratury od wyroku sądu

Sprzeciw od wyroku

Jeżeli prokuratura złożyła sprzeciw, to sąd skieruje sprawę na rozprawę w podstawowym trybie. Może Pani również złożyć sprzeciw, jeżeli nie zgadza się Pani z rodzajem kary – sprawa i tak zostanie przekazana do rozpoznania w normalnym trybie, bowiem jeden sprzeciw został już złożony. Jeżeli uważa Pani, że lepszym rozwiązaniem będzie grzywna lub pozbawienie wolności w zawieszeniu – powinna to Pani wskazać w piśmie. Dobrym argumentem jest bowiem samotne wychowywanie dzieci i brak czasu – sąd powinien to uwzględnić. Lepszą karą do wnoszenia jest jednak grzywna – jest to kara mniej dolegliwa i szybciej nastąpi jej zatarcie – po roku od wykonania. Jeżeli jest Pani osobą wcześniej niekaraną, to sąd powinien grzywnę uwzględnić – dziwię się osobiście, że sąd zdecydował się na karę ograniczenia wolności – zazwyczaj jest to bowiem grzywna w przypadku pierwszej karalności.

Wymiar kary

Zgodnie z treścią art. 178a § 1 Kodeksu karnego „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Wymiar kary zależy oczywiście od indywidualnego przypadku. Jednak z uwagi na powyższe kary proponuję aby ubiegała się Pani o orzeczenie kary grzywny – o ile oczywiście posiada Pani środki na ich uregulowanie i była Pani wcześniej niekarana.

Ponadto, zgodnie z art. 43a § 2 „w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, art. 179 lub art. 180 sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 co najmniej 10 000 złotych, do wysokości określonej w § 1”.

Z uwagi na powyższe, oprócz kary przewidzianej powyżej (grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności) sąd wymierza także świadczenie pieniężne w wysokości przynajmniej 5000 zł.

Jednocześnie, zgodnie z art. 42 § 2 „sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177”.

Z uwagi na po wyższe najprawdopodobniej zostanie wobec Pani orzeczona jedna z kary przewidzianych w art. 178, a także środki karne wskazane powyżej – a więc kwota 5000 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat.

Jeżeli w Pani przypadku zachodzą okoliczności łagodzące – czyli wcześniejsza niekaralności i niska społeczna szkodliwość czynu, a więc spożywanie alkoholu dzień wcześniej i bycie w dniu zdarzenia „nieświeżym”, a nie spożycia alkoholu bezpośrednio przed prowadzeniem pojazdu, może Pani spróbować ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Pracodawca zazwyczaj nie jest o tym powiadomiony – wszystko zależy od wykonywanego zawodu i postawy prokuratora.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »