Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara za podrobione prawo jazdy

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2019-09-16

Miałam podrobione prawo jazdy i złapali mnie policjanci do kontroli. Wzięli mnie na komendę i napisali artykuł o umorzenie do sądu. Czego mam się spodziewać po sądzie i jaką karę poniosę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czasem każdemu zdarzy się popełnić błąd, jednakże konsekwencje niektórych mogą być naprawdę poważne. W tym wypadku trudno przewidzieć, jak sprawa może się skończyć i jakie będą ewentualnie konsekwencje.

Chciałabym się jeszcze upewnić, co do jednej kwestii – użyła Pani sformułowania, iż napisali oni „artykuł o umorzenie” i przyznaję, że nie do końca rozumiem, o co chodzi. Policja, jeśli nie znajduje podstaw do stwierdzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa, sama umarza postępowanie, ewentualnie czyni to prokuratura, a jeśli znajduje te podstawy, składa wniosek o ukaranie do sądu. Biorąc pod uwagę cały kontekst sytuacji wnoszę raczej, iż chodzi tutaj o wniosek o ukaranie.

Bez zobaczenia jakichkolwiek dokumentów trudno jest mi stwierdzić jednoznacznie, jaka jest kwalifikacja prawna czynu. Czy zostanie Pani oskarżona o prowadzenie pojazdem bez uprawnień, czy też o posługiwanie się fałszywym dokumentem. Prowadzenie pojazdu bez uprawnień jest jedynie wykroczeniem zagrożonym karą grzywny, w maksymalnej wysokości do 5000 zł. Istnieje również możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, jednak przy założeniu, że Pani nie miała uprawnień, nie miała Pani prawa jazdy, jednak nie dotyczy to sytuacji, gdy Pani np. prowadziła pojazd wbrew orzeczonemu zakazowi prowadzenia pojazdów.

Oprócz tego istnieje możliwość przestępstwa fałszerstwa. Zgodnie z art. 270 Kodeksu karnego (dalej K.k.), kto w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu używa, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Nie mogę powiedzieć, co zrobi sąd, jak postąpi, gdyż trudno przewidzieć, co zrobi inny człowiek. Ludzie są różni i tak samo sędziowie, jeden jest łagodniejszy, drugi surowszy. Jeśli dojdzie do rozprawy, niewątpliwie padnie pytanie, czy przyznaje się Pani do winy, potem będzie sąd rozpytywał Panią o okoliczności całej sprawy. Wydaje się, że w takiej sytuacji jest bardzo duża szansa na wyrok z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Można jednak zminimalizować ryzyko i spróbować jednego z dwóch rozwiązań. Mogłaby Pani złożyć wniosek o wydanie wyroku bez przeprowadzania rozprawy i zasądzenie uzgodnionej kary – byłaby to jakaś raczej niska kara w zawieszeniu. Wniosek taki można złożyć w sądzie lub też wcześniej w prokuraturze, choć lepiej jest to zrobić wcześniej.

Jest jeszcze inna możliwość, a mianowicie jest duża szansa na warunkowe umorzenie postępowania. Otóż zgodnie z art. 66 K.k. sąd może warunkowo umorzyć postępowanie, jeśli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste przemawiają za tym, że sprawca nie popełni przestępstwa. Można to uczynić wobec przestępstw zagrożonych karą do 5 lat pozbawienia wolności, czyli Pani spełnia warunki. Jest to o tyle korzystne, że pozostaje się osobą niekaraną, co niewątpliwie jest korzystne. Prokuratorzy oraz sędziowie, z którymi się zetknęłam, często zgadzają się na taki „układ”, gdyż jest korzystny dla obu stron i pozwala im na uniknięcie prowadzenia postępowania. Warto więc najpierw spróbować tej drogi, w przypadku gdyby postawiono Pani zarzuty.

Moja odpowiedź siłą rzeczy musi być dość ogólna, gdyż przede wszystkim nie wiem, na jakim etapie jest postępowanie i czy postawiono Pani jakieś zarzuty, a jeśli tak, to jakie. Na chwilę obecną mogę doradzić, iż nie warto próbować kombinować i oszukiwać, gdyż jak rozumiem, rzeczywiście posługiwała się Pani podrobionym prawem jazdy, a więc doszło do popełnienia czynu zabronionego, można jednak spróbować, aby konsekwencje były jak najmniej dotkliwe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Co za to grozi fałszerstwo polisy ubezpieczeniowej?

Sporządziłem polisę ubezpieczeniową na koleżankę, która o niczym nie wiedziała. Po jakimś czasie otrzymała wezwanie do zapłaty za zaległe składki....

 

Oskarżenie o zniszczenie mienia

Oskarżony o zniszczenie mienia, groźby w stosunku do byłej żony i partnera. Czy istnieje możliwość zastosowania art. 387 Kodeksu postępowania...

 

Niekorzystny wpływ na wymiar kary

Zostałem zatrzymany przez policję do kontroli drogowej. Wynik to 1,5 promila w wydychanym powietrzu. Za kilka dni mam stawić się na komisariat w celu...

 

Odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy w dokumentach

Odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy w dokumentach

W szkole, w której pracuję była zorganizowana wycieczka. Wszyscy nauczyciele po wycieczce uzupełnili dzienniki lekcyjne, wpisując tematy lekcji. Ja...

Sprawa w sądzie o niespłacenie kredytów

Sprawa w sądzie o niespłacenie kredytów

Sprawa karna z art. 286 § 1. Z tego tytułu zostałam w dniu dzisiejszym wezwana na komisariat policji w charakterze świadka. W...

Jaka kara grozi za posiadanie zdjęć z pornografią nieletnich?

Jaka kara grozi za posiadanie zdjęć z pornografią nieletnich?

Jakiś czas temu miałem problem z narkotykami, a właściwie z dopalaczami. W tym okresie, będąc odurzony tymi środkami, kilkukrotnie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »