Jaka kara grozi za posiadanie zdjęć z pornografią nieletnich?

• Data: 2023-12-01 Autor: Małgorzata Rybarczyk

Artykuł ten koncentruje się na zagadnieniach prawnych dotyczących posiadania treści pornograficznych z udziałem nieletnich. Omówione zostaną konsekwencje prawne, możliwość warunkowego umorzenia postępowania oraz aspekty związane z wyrokami w zawieszeniu w kontekście polskiego Kodeksu karnego.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jaka kara grozi za posiadanie zdjęć z pornografią nieletnich?

 Jakiś czas temu miałem problem z narkotykami, a właściwie z dopalaczami. W tym okresie, będąc odurzony tymi środkami, kilkukrotnie wszedłem na strony internetowe z pornografią nieletnich. Nawet nie pamiętam, jak to się stało, ale ściągnąłem na mój laptop 8 zdjęć pornograficznych, na których byli nieletni. Kilka dni temu namierzyła mnie policja i zabrała mój komputer do ekspertyzy. Co mi za grozi za posiadanie pornografii z nieletnimi? Nigdy wcześniej nie robiłem takich karalnych rzeczy. Podejrzewam, że to wskutek spożycia tych dopalaczy. Jaka kara grozi za posiadanie kilku zdjęć z pornografią nieletnich? Czy prokurator weźmie pod uwagę, że to, co robiłem, stało się tylko dlatego, że byłem po zażyciu dopalaczy i nie byłem wtedy sobą? Dodam, że do tej pory nie miałem żadnych konfliktów z prawem.

Kara za posiadanie treści pornograficznych z udziałem nieletnich

Opisana przez Pana sytuacja podlega pod regulacje Kodeksu karnego (K.k.). Zgodnie z art. 202 § 4a K.k. – kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jeżeli jednak treści zabezpieczone na Pańskim komputerze zawierają sceny seksu, to odpowiedzialność i kara za dziecięcą pornografię wyglądają trochę inaczej. Zgodnie z art. 202 § 4b. K.k. – ten, kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zobacz też: Moje nagie zdjęcia

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Warunkowe umorzenie postępowania za posiadanie zdjęć z pornografią nieletnich

Najpierw postępowanie w prokuraturze, które zakończy się skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko Panu do sądu. Następnie proces, czyli rozprawa i wydanie wyroku, w którym zostanie Pan skazany. Jeżeli nie był Pan dotychczas karany, może Pan otrzymać tzw. warunkowe umorzenie. Dzięki tej instytucji zachowa Pan czystą kartę karną, czyli będzie Pan mógł mówić, iż jest niekarany. Instytucja ta uregulowana jest w art. 66 § 1 Kodeksu karnego. I tak sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Aby taki wniosek został rozpatrzony, konieczne jest, aby przyznał się Pan do winy i wyraził skruchę w związku ze swoim zachowaniem. Okolicznością przemawiającą za uwzględnieniem wniosku jest wcześniejsza niekaralność. Jeżeli ma Pan stałą pracę, rodzinę na utrzymaniu (czyli tworzy Pan z bliskimi osobami gospodarstwo domowe), albo na przykład wspomaga Pan finansowo rodziców, to wszystkie te okoliczności są okolicznościami przemawiającymi na Pana korzyść. W celu uzyskania warunkowego umorzenia musi Pani przekonać prokuratora i sąd, iż warto dać Panu drugą szansę.

Przeczytaj też: Czy za kradzież można dostać zawiasy

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wyrok w zawiasach za posiadanie zdjęć z pornografią nieletnich

W trochę gorszej wersji otrzyma Pan wyrok z tzw. zawiasami, czyli z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Warunkiem jest, by kara pozbawienia wolności została orzeczona w wymiarze nieprzekraczającym roku, a sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Prokurator, ustalając wymiar kary za popełniony przez Pana czyn karalny, może wziąć pod uwagę, że dopuścił się Pan tego czynu pod wpływem dopalacza, czyli niejako nie w pełni był Pan świadomy swoich poczynań.

Przykłady

Przypadek studenta: Marcin, student informatyki, przypadkowo pobrał pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem nieletnich podczas pobierania filmów z nielegalnego źródła. Gdy zorientował się, co zawierają pliki, natychmiast je usunął, ale jego działanie zostało wykryte przez organy ścigania. Marcin stanął przed sądem, gdzie wyraził skruchę i przedstawił dowody na swoje dotychczasowe nienaganne zachowanie.

 

Historia przedsiębiorcy: 45-letni przedsiębiorca, Krzysztof, posiadał na swoim komputerze zdjęcia z pornografią nieletnich. Nie był wcześniej karany, prowadził stabilne życie rodzinne i zawodowe. Jego obrona w sądzie koncentrowała się na braku wcześniejszej karalności i stabilnym środowisku rodzinnym. Ostatecznie sąd zdecydował o warunkowym umorzeniu postępowania, uwzględniając jego wcześniejszą niekaralność i stabilną sytuację życiową.

 

Sytuacja młodego pracownika: Adam, 28-letni pracownik korporacji, został oskarżony o posiadanie zdjęć z pornografią nieletnich. Twierdził, że nie był świadomy obecności tych materiałów na jego dysku twardym i że zostały one pobrane przez złośliwe oprogramowanie. W sądzie przedstawił dowody wspierające jego wersję wydarzeń, jednak na zabezpieczonych dyskach znaleziono także inne materiały pornograficzne z zakazanymi treściami. Adam musiał więc liczyć się z karą za te czyny.

Podsumowanie

Podsumowując, posiadanie treści pornograficznych z udziałem nieletnich jest poważnym przestępstwem w świetle polskiego prawodawstwa i może skutkować różnymi konsekwencjami prawnymi, w zależności od okoliczności sprawy. Możliwość warunkowego umorzenia postępowania lub wyroku w zawiasach istnieje, ale wymaga spełnienia konkretnych warunków, takich jak brak wcześniejszej karalności i wyrażenie skruchy. Każdy przypadek jest jednak indywidualnie rozpatrywany, a ostateczna decyzja zależy od szczegółów konkretnej sytuacji i uznania sądu. 

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w związku z oskarżeniem o posiadanie treści pornograficznych z udziałem nieletnich? Skontaktuj się z nami! Oferujemy kompleksowe porady prawne, zapewniamy dyskrecję i staramy się skutecznie pomóc.

Wypełnij formularz, opisując nam swój problem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »