Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaka kara grozi za posiadanie zdjęć z pornografią nieletnich?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2020-03-20

Jakiś czas temu miałem problem z narkotykami, a właściwie z dopalaczami. W tym okresie, będąc odurzony tymi środkami, kilkukrotnie wszedłem na strony internetowe z pornografią nieletnich. Nawet nie pamiętam, jak to się stało, ale ściągnąłem na mój laptop 8 zdjęć pornograficznych, na których byli nieletni. Kilka dni temu namierzyła mnie policja i zabrała mój komputer do ekspertyzy. Co mi za grozi za posiadanie pornografii z nieletnimi? Nigdy wcześniej nie robiłem takich karalnych rzeczy. Podejrzewam, że to wskutek spożycia tych dopalaczy. Jaka kara grozi za posiadanie kilku zdjęć z pornografią nieletnich? Czy prokurator weźmie pod uwagę, że to, co robiłem, stało się tylko dlatego, że byłem po zażyciu dopalaczy i nie byłem wtedy sobą? Dodam, że do tej pory nie miałem żadnych konfliktów z prawem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jaka kara grozi za posiadanie zdjęć z pornografią nieletnich?

Kara za posiadanie treści pornograficznych z udziałem nieletnich

Opisana przez Pana sytuacja podlega pod regulacje Kodeksu karnego (K.k.). Zgodnie z art. 202 § 4a K.k. – kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jeżeli jednak treści zabezpieczone na Pańskim komputerze zawierają sceny seksu, to odpowiedzialność wygląda trochę inaczej. Zgodnie z art. 202 § 4b. K.k. – ten, kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Warunkowe umorzenie postępowania za posiadanie zdjęć z pornografią nieletnich

Najpierw postępowanie w prokuraturze, które zakończy się skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko Panu do sądu. Następnie proces, czyli rozprawa i wydanie wyroku, w którym zostanie Pan skazany. Jeżeli nie był Pan dotychczas karany, może Pan otrzymać tzw. warunkowe umorzenie. Dzięki tej instytucji zachowa Pan czystą kartę karną, czyli będzie Pan mógł mówić, iż jest niekarany. Instytucja ta uregulowana jest w art. 66 § 1 Kodeksu karnego. I tak sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Aby taki wniosek został rozpatrzony, koniecznym jest, aby przyznał się Pan do winy i wyraził skruchę w związku ze swoim zachowaniem. Okolicznością przemawiającą za uwzględnieniem wniosku jest wcześniejsza niekaralność. Jeżeli ma Pan stałą pracę, rodzinę na utrzymaniu (czyli tworzy Pan z bliskimi osobami gospodarstwo domowe), albo na przykład wspomaga Pan finansowo rodziców, to wszystkie te okoliczności są okolicznościami przemawiającymi na Pana korzyść. W celu uzyskania warunkowego umorzenia musi Pani przekonać prokuratora i sąd, iż warto dać Panu drugą szansę.

Wyrok w zawiasach za posiadanie zdjęć z pornografią nieletnich

W trochę gorszej wersji otrzyma Pan wyrok z tzw. zawiasami, czyli z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Warunkiem jest, by kara pozbawienia wolności została orzeczona w wymiarze nieprzekraczającym roku, a sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Prokurator, ustalając wymiar kary za popełniony przez Pana czyn karalny, może wziąć pod uwagę, że dopuścił się Pan tego czynu pod wpływem dopalacza, czyli niejako nie w pełni był Pan świadomy swoich poczynań.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wezwanie na policję w charakterze oskarżonego

Zostałam dyscyplinarnie zwolniona za kradzież w pracy. Zgodziłam się na zwrot 700 zł, bo tak mi powiedziano, że tyle mam oddać. Czy słusznie dostaję...

 

Kara za podrobione prawo jazdy

Miałam podrobione prawo jazdy i złapali mnie policjanci do kontroli. Wzięli mnie na komendę i napisali artykuł o umorzenie do sądu. Czego mam...

 

Odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy w dokumentach

Odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy w dokumentach

W szkole, w której pracuję była zorganizowana wycieczka. Wszyscy nauczyciele po wycieczce uzupełnili dzienniki lekcyjne, wpisując tematy lekcji. Ja...

Sprawa w sądzie o niespłacenie kredytów

Sprawa w sądzie o niespłacenie kredytów

Sprawa karna z art. 286 § 1. Z tego tytułu zostałam w dniu dzisiejszym wezwana na komisariat policji w charakterze świadka. W...

Czy oskarżony w sprawie karnej musi stawić się na rozprawie?

Czy oskarżony w sprawie karnej musi stawić się na rozprawie?

Czy oskarżony w sprawie karnej, który otrzymał zawiadomienie o terminie rozpoczęcia rozprawy głównej, musi stawić się na rozprawie? Wcześniej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »