Jak uzyskać nagranie z monitoringu miejskiego w związku z wypadkiem?

• Data: 2024-05-31 Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Mój syn jechał na rowerze i został potrącony przez samochód, który jechał za nim. Wypadek miał miejsce, gdy opuszczał skrzyżowanie ze światłami, gdzie jest zainstalowana kamera monitorująca. Kierowca, który spowodował wypadek, odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając poszkodowanemu pomocy. Dziwne jest to, że kamera tego nie zarejestrowała i brak światków, mimo że uczestników ruchu było w tym czasie wielu. Karetka zawiozła syna do szpitala, gdzie stwierdzono ranę szyi, trzy żebra złamane, uszkodzone zęby, założono mu 30 szwów na twarzy i w jamie ustnej. Tymczasem policja, zamiast przesłuchać kierowców zarejestrowanych na nagraniu monitoringu, nic do tej pory nie uczyniła. Jako ojciec poszkodowanego, pełnoletniego dziecka, co mogę zrobić, aby urzędnicy nie zasłaniali się RODO i udostępnili nagranie tego wypadku z monitoringu miejskiego? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak uzyskać nagranie z monitoringu miejskiego w związku z wypadkiem?

Zabezpieczenie nagrania z monitoringu miejskiego

Obowiązuje prawo powoduje, że racja jest po stronie urzędników i faktycznie nie mają oni prawa (żadnej podstawy prawnej), aby udostępnić Panu nagrania z monitoringu miejskiego. Nagrania z monitoringu mogą być bowiem udostępnione jedynie na zasadach regulujących postępowania dowodowe w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, a więc wyłącznie policji, sądom, prokuraturze oraz innym organom ochrony bezpieczeństwa państwa.

Jedyne, co może Pan zrobić, to w uzasadnionym przypadku można przyjść osobiście lub zadzwonić do danego wydziału Straży Miejskiej z prośbą o sprawdzenie, czy interesujący Pana moment popełnienia na szkodę Pana syna przestępstwa lub wykroczenia został zarejestrowany z wnioskiem o jego zabezpieczenie. Jeśli zdarzenie zostało zarejestrowane, to na Pana pisemną prośbę urząd powinien zabezpieczyć na płycie materiał, a poszkodowany w momencie zgłaszania swojej szkody, np. na policję, powinien zaznaczyć, iż Straż Miejska (czy inny urząd) zabezpieczyła materiał filmowy z tego zdarzenia. Następnie na pisemny wniosek uprawnionej instytucji, która prowadzić będzie postępowanie, zabezpieczony wcześniej materiał zostanie tymże organom przekazany (jednak nie Panu). Zabezpieczenie i nagranie materiału jest bezpłatne.

Zobacz też: Zabezpieczenie monitoringu do sprawy cywilnej

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ograniczenia w udostępnianiu nagrań monitoringu miejskiego

A zatem ani miasto, ani Straż Miejska nie może udostępnić osobom postronnym nagrań z monitoringu miejskiego. Może to uczynić tylko na wniosek organów, takich jak: policja, sąd, prokuratura oraz inne organom ochrony bezpieczeństwa państwa (ABW, CBA itp.). Nie można udostępniać nagrań z kamer monitoringu indywidualnie mieszkańcom czy uczestnikom ruchu. Wszystkie materiały z monitoringu, również takie, które mogą pomóc rozwiązać różne sytuacje i zdarzenia, są przekazywane tylko i wyłącznie na wniosek wyżej wymienionym organom ścigania. W przypadku wystąpienia zdarzenia, które wiąże się z jakimkolwiek przestępstwem, należy najpierw zgłosić je formalnie na Policję. Straż Miejska (gmina, miasto) może jedynie zainteresowanym osobom potwierdzić fakt zarejestrowania i zabezpieczyć nagranie na ich pisemny wniosek, które będzie później przekazane na wniosek Policji, sądu, prokuratury.

Przykłady

 

Kontakt ze Strażą Miejską

Pan Janusz, ojciec poszkodowanego w wypadku rowerowym syna, udał się do Straży Miejskiej w celu zabezpieczenia nagrania z monitoringu. Opisał dokładnie czas i miejsce zdarzenia oraz złożył pisemny wniosek o zabezpieczenie materiału. Straż Miejska potwierdziła zarejestrowanie wypadku i zabezpieczyła nagranie. Pan Janusz następnie zgłosił wypadek na policję, informując o zabezpieczonym materiale. Policja, po wszczęciu postępowania, zwróciła się do Straży Miejskiej o udostępnienie nagrania, które zostało przekazane jako dowód w sprawie.

 

Współpraca z Policją

Pani Anna, której córka została potrącona na przejściu dla pieszych, zgłosiła wypadek na najbliższym komisariacie policji. W zgłoszeniu wskazała, że wypadek został prawdopodobnie zarejestrowany przez kamerę monitoringu miejskiego. Policja, po przyjęciu zgłoszenia, skontaktowała się ze Strażą Miejską w celu zabezpieczenia i uzyskania nagrania z monitoringu, które następnie zostało dołączone do akt sprawy. Pani Anna była na bieżąco informowana o postępach w sprawie.

 

Uzyskanie nagrania w sprawie cywilnej

Pan Marek, którego samochód został uszkodzony na parkingu przez nieznanego sprawcę, poprosił Straż Miejską o zabezpieczenie nagrania z kamery monitoringu miejskiego. Po potwierdzeniu, że zdarzenie zostało zarejestrowane, Straż Miejska zabezpieczyła materiał. Pan Marek zgłosił zdarzenie na policję oraz złożył wniosek do sądu o dostęp do nagrania jako dowód w sprawie cywilnej dotyczącej odszkodowania. Sąd, po rozpatrzeniu wniosku, nakazał udostępnienie nagrania, co pomogło w identyfikacji sprawcy i uzyskaniu odszkodowania.

Podsumowanie

 

Podsumowując, aby uzyskać nagranie z monitoringu miejskiego w związku z wypadkiem, konieczne jest skontaktowanie się z odpowiednimi służbami, takimi jak Straż Miejska, w celu zabezpieczenia materiału. Nagrania te mogą być udostępnione wyłącznie organom ścigania, takim jak policja, prokuratura czy sąd, na ich pisemny wniosek w ramach prowadzonego postępowania. Właściwe zgłoszenie wypadku i współpraca z tymi instytucjami są kluczowe dla uzyskania niezbędnych dowodów.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism, aby skutecznie zabezpieczyć Twoje prawa i uzyskać dostęp do niezbędnych dowodów z monitoringu miejskiego. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie w Twojej sprawie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »