Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Włamanie do telefonu - przestępstwo bezprawnego uzyskania informacji

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-06-28

Przełożony, a prywatnie znajomy, włamał mi się do telefonu. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Nie mam dowodów na to włamanie, ale wiem, że czytał moje SMS-y, oglądał zdjęcia i kopiował kontakty. Dowiedziałam się o tym z podsłuchanej niechcący rozmowy. Nie wiem, dlaczego to zrobił, obawiam się, że chodzi o skompromitowanie mnie. Co powinnam zrobić, czy czekać na kolejny ruch tej osoby, czy to gdzieś zgłosić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Włamanie do telefonu - przestępstwo bezprawnego uzyskania informacji

Bezprawne uzyskanie informacji prywatnych

Jeżeli ktoś uzyskał dostęp do Pani telefonu i prywatnych informacji, powinna Pani złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa. Zgodnie bowiem z treścią art. 267 Kodeksu karnego (K.k.):

§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie.

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

Przestępstwo bezprawnego uzyskania informacji i ich ujawnienia

Artykuł 267 K.k. penalizuje zachowania polegające na bezprawnym uzyskaniu dostępu do informacji objętych ochroną oraz do systemu informatycznego, jak również podejmowanie zachowań zmierzających bezpośrednio do ich uzyskania (stosowanie urządzeń podsłuchowych, wizualnych, innych lub oprogramowania), Szczególny typ przestępstwa przewidziany jest w art. 267 § 4, a polega on na ujawnieniu innej osobie bezprawnie uzyskanej informacji. P. Kozłowska-Kalisz (w: Mozgawa, Kodeks karny, 2010, s. 548) uważa, że przedmiotem ochrony jest poufność informacji, prawo do dysponowania informacją z wyłączeniem innych osób, a także bezpieczeństwo jej przekazywania, przepis chroni także sferę prywatności. Zdaniem M. Bojarskiego (w: M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2010, s. 570) przedmiotem ochrony przepisu z art. 267 K.k. jest gwarancja niedostępności informacji dla osób postronnych. Natomiast J. Piórkowska-Flieger (w: Bojarski, Michalska-Warias, Piórkowska-Fligier, Szwarczyk, Kodeks karny, 2012, s. 101) wyraża pogląd, że przedmiotem ochrony są tajemnica komunikowania się i związane z nią prawo do prywatności. Natomiast sprawca niniejszego czynu bezprawnie uzyskuje informacje.

Omawiany przepis wymienia następujące sposoby uzyskania dostępu do takiej informacji: 1) otwarcie zamkniętego pisma (np. przez rozklejenie lub rozdarcie koperty), 2) podłączenie się do sieci telekomunikacyjnej (np. do Internetu), 3) przełamanie lub ominięcie elektronicznego, magnetycznego, informatycznego lub innego szczególnego jej zabezpieczenia. Przełamaniem zabezpieczenia jest np. rozszyfrowanie kodu lub hasła dostępu do informacji znajdujących się w sieci. Art. 267 § 1 uwzględnia także możliwość uzyskania dostępu do informacji bez przełamywania jakichkolwiek zabezpieczeń, a więc przez ich ominięcie (J. Piórkowska-Flieger, w: Bojarski, Michalska-Warias, Piórkowska-Fligier, Szwarczyk, Kodeks karny, 2012, s. 701).

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Jeżeli zatem opisany czyn faktycznie wypełnia omówione wyżej znamiona, powinna Pani zgłosić się na policję lub do prokuratury i złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dodatkowo, po złożeniu zawiadomienia, aby nie doszło do popełnienia dalszych czynów karalnych, powinna Pani zgłosić sprawę przełożonemu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »