Czy za karę grzywny zostanę wpisana do Krajowego Rejestru Karnego?

• Data: 2024-03-14 Autor: Monika Cieszyńska

W przypadku orzeczenia wyroku skazującego za przestępstwo konsekwencją jest wpis danych osoby skazanej do Krajowego Rejestru Karnego. To zapisane jest w polskiej ustawie i dotyczy każdego, kto został prawomocnie skazany. Jednakże istnieje możliwość usunięcia takiego wpisu, co wiąże się z procesem zatarcia skazania. O to pyta nas pani Anna, która została uznana za winną popełnionego czynu (oskarżona) z art. 286 § 1 K.k. i za to wymierzono jej karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych w kwocie 30 złotych. Zastanawia się, czy w związku z tym zostanie wpisana do rejestru osób ukaranych. Bardzo ją to interesuje, ponieważ jest nauczycielem z 20-letnim stażem i martwi się, że stracę pracę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy za karę grzywny zostanę wpisana do Krajowego Rejestru Karnego?

Wyrok skazujący a wpis do Krajowego Rejestru Karnego

Skoro zapadł przeciwko pani Annie wyrok skazujący za przestępstwo, to jej dane zostaną wpisane do Krajowego Rejestru Karnego. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnymw Rejestrze gromadzi się dane o osobach: prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe”.

Czyn z art. 286 § 1 K.k. stanowi przestępstwo.

Wpis z Krajowego Rejestru Karnego zostanie usunięty dopiero w przypadku zatarcia skazania. Powyższe potwierdza art. 106 Kodeksu karnego: „z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych”.

W przypadku skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Z chwilą zatarcia skazania skazanie uznaje się za niebyłe (czyli jak by w ogóle nie nastąpiło).

Tym samym należy stwierdzić, iż w opisanym przypadku usunięcie wpisu nastąpi z upływem 1 roku, licząc od dnia, w którym nastąpi wykonanie kary. Sam wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanego bez wniosku skazanego. Jeśli pomimo zatarcia skazania rejestr nadal będzie zawierał dane o skazaniu, należy złożyć wniosek do dyrektora biura o wszczęcie postępowania zmierzającego do wykreślenia danych, które podlegają usunięciu. Chodzi o dyrektora biura informacyjnego. Krajowy Rejestr Karny prowadzi bowiem „Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego” wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zobacz też: Centralny rejestr skazanych

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przykłady

Przykład pierwszy

Jan Kowalski po skazaniu za drobne przestępstwo skarbowe odczuł bezpośrednie skutki wpisu do Krajowego Rejestru Karnego. Jego nazwisko znajdowało się w rejestrze, co utrudniło mu znalezienie pracy w sektorze finansowym. Po upływie roku od wykonania kary zgodnie z procedurą zatarcia skazani, wpis Jana został automatycznie usunięty.

 

Przykład drugi

Agnieszka Nowak, skazana za błąd w prowadzeniu dokumentacji firmy, zmagająca się z konsekwencjami wpisu do rejestru osób karanych, nie mogła przez dwa lata pełnić funkcji w zarządach spółek. Po okresie oczekiwania i spełnieniu wszystkich wymogów jej skazanie zostało zatarte, a informacje o niej wykreślone z rejestru. 

 

Przykład trzeci

Tomasz Zieliński, którego skazanie za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego zostało zapisane w Krajowym Rejestrze Karnym, napotkał na trudności przy próbie wyjazdu za granicę na ważne spotkanie biznesowe. Po zatarciu skazania, zgodnie z procedurą prawną, wpis został usunięty, co pozwoliło Tomaszowi na swobodne podróżowanie i uczestnictwo w międzynarodowych projektach. 

Podsumowanie

Wpis do Krajowego Rejestru Karnego może mieć poważne konsekwencje dla życia zawodowego i prywatnego osoby skazanej. Polskie prawo przewiduje możliwość zatarcia skazania, co jest równoznaczne z usunięciem wpisu z rejestru i daje szansę na nowy początek bez ciężaru przeszłości. 

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu procesu zatarcia skazania lub chcesz upewnić się, że Twoje dane zostały prawidłowo usunięte z Krajowego Rejestru Karnego? Daj sobie pomóc! Już teraz opisz swoją sprawę przez formularz umieszczony poniżej.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553
2. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym - Dz.U. 2000 nr 50 poz. 580

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »