Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy zostanę wpisana do rejestru osób karanych?

Autor: Monika Cieszyńska

Zostałam uznana za winną popełnionego czynu (oskarżona) z art. 286 § 1 K.k. i za to wymierzono mi karę grzywną w wysokości 100 stawek dziennych w kwocie 30 złotych. Czy w związku z tym zostaję wpisana do rejestru osób ukaranych? Bardzo mnie to interesuje, ponieważ jestem nauczycielem z 20-letnim stażem i martwię się, że stracę pracę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy zostanę wpisana do rejestru osób karanych?

Wyrok skazujący a wpis do Krajowego Rejestru Karnego

Skoro zapadł przeciwko Pani wyrok skazujący za przestępstwo, to Pani dane zostaną wpisane do Krajowego Rejestru Karnego. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym „w Rejestrze gromadzi się dane o osobach: prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe”.

Czyn z art. 286 § 1 K.k. stanowi przestępstwo.

Wpis z Krajowego Rejestru Karnego zostanie usunięty dopiero w przypadku zatarcia skazania. Powyższe potwierdza art. 106 Kodeksu karnego: „z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych”.

W przypadku skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Z chwilą zatarcia skazania skazanie uznaje się za niebyłe (czyli jak by w ogóle nie nastąpiło).

Tym samym należy stwierdzić, iż w Pani przypadku usunięcie wpisu nastąpi z upływem 1 roku, licząc od dnia, w którym nastąpi wykonanie kary. Sam wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanego bez wniosku skazanego. Jeśli pomimo zatarcia skazania rejestr nadal będzie zawierał dane o skazaniu, należy złożyć wniosek do dyrektora biura o wszczęcie postępowania zmierzającego do wykreślenia danych, które podlegają usunięciu. Chodzi o dyrektora biura informacyjnego. Krajowy Rejestr Karny prowadzi bowiem „Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego” wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zobacz też: Centralny rejestr skazanych

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl