Adwokat chce zrezygnować z prowadzenia sprawy - co zrobić?

Adwokat, który prowadzi moją sprawę, zmienił zawód i chce zrezygnować z prowadzenia mojej sprawy i przekazać ją innemu adwokatowi z tej samej kancelarii. Ja na tę zmianę nie wyrażam zgody. Jakie są moje prawa? Czy mam prawo odzyskać od adwokata zapłacone do tej pory pieniądze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Adwokat chce zrezygnować z prowadzenia sprawy - co zrobić?

Adwokat – zawód zaufania publicznego

Zawód adwokata oraz radcy prawnego należy do tak zwanych zawodów zaufania publicznego. Reprezentanci tych zawodów są zobowiązani do zachowania szczególnej staranności i szczególnych zasad etycznych. Stosunek łączący zleceniodawcę oraz jego pełnomocnika jest oparty na zaufaniu do profesjonalnego pełnomocnika, którego zadaniem jest udzielanie pomocy prawnej klientowi, który przyszedł do niego, by pomógł mu rozwiązać dany problem.

Adwokaci muszą działać na zasadach określonych w ustawie – Prawo o adwokaturze oraz w Kodeksu etyki adwokackiej (K.e.a.). Przede wszystkim, zgodnie z § 6 K.e.a. – celem wykonywania zawodu adwokata jest ochrona interesów klienta. Bardzo istotne jest, że adwokat powinien wykonywać swoje czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością (§ 8). Jest to szczególnie ważne dla klientów, którzy mu zaufali, wierząc, że należycie poprowadzi ich interesy.

Na podstawie przedstawionych informacji nie sposób stwierdzić, jak obecnie sprawa wygląda, czy umowa została wypowiedziana i przez kogo, na jakim etapie jest sprawa i jak wygląda kwestia płatności. Bowiem ma znaczenie to, czy sprawa jest już w toku, czy dopiero ma zostać wszczęta, czy już odbyła się jedna lub więcej rozpraw, a także czy zapłaciła już Pani całość wynagrodzenia, czy tylko część. Jest to istotne w kontekście zwrotu pieniędzy.

Stosunek pełnomocnictwa jest stosunkiem prawnym o charakterze osobistym w tym sensie, że wymaga zaufania do osoby, która działa w cudzym imieniu. Ma Pani jak najbardziej prawo do tego, by nie zgadzać się na zmianę pełnomocnika i przyjmować inną osobę z tej samej kancelarii.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wypowiedzenie umowy-zlecenia zawartej z profesjonalnym pełnomocnikiem – adwokatem

Teraz co do możliwości zerwania umowy. Umowa taka ma charakter umowy-zlecenia opisanej w Kodeksie cywilnym (K.c.). Zgodnie z art. 746 § 1 K.c. – dający zlecenie może je w każdej chwili wypowiedzieć. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, jakie ten poczynił w celu wykonania zlecenia, a także uiścić część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a gdy wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, również naprawić szkodę. Na podstawie art. 746 K.c. przyjmujący zlecenie może wypowiedzieć je w każdym czasie, a jeśli zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest zobowiązany do naprawienia wynikłej w ten sposób szkody. Nie wiem jednak, czy do wypowiedzenia umowy już doszło, czy jeszcze nie, ani kto ją wypowiedział.

Odszkodowanie od adwokata

Jeśli chodzi o odszkodowanie z powodu wypowiedzenia, to na to bym raczej nie liczyła, gdyż zmiana zawodu jest ważnym powodem uzasadniającym rozwiązanie umowy-zlecenia. Inaczej jednak przedstawia się sprawa zwrotu pieniędzy. Mogłaby Pani domagać się zwrotu przynajmniej części wynagrodzenia i dlatego tak istotne jest, na jakim etapie jest sprawa. Jeśli adwokat podjął już jakieś czynności, należy mu się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej już pracy. W przypadku, gdy sprawa zmierza do końca, wówczas do zwrotu pozostałaby niewielka część, a jeśli zaś jest dopiero na początku, można wnosić o zwrot całości lub części wynagrodzenia. Powinna Pani najpierw podjąć rozmowy ugodowe, spróbować dojść do porozumienia, a jeśli to nie poskutkuje, to wezwać pełnomocnika do zapłaty. Jeśli będzie to konieczne – założyć sprawę o zapłatę. Podejrzewam, że adwokat będzie się bronić, a przynajmniej próbować zmniejszać wysokość kwoty do zwrotu, twierdząc, ze wykonał dużo pracy. Trzeba również pamiętać o kwestii zwrotu dokumentów, a także zażądać dokumentów, które adwokat napisał i wystosował, co pozwoli nie tylko zapoznać się ze sprawą, ale też dowiedzieć się, ile naprawdę do tej pory zrobił. To pozwoli ustalić, ile powinien Pani zwrócić.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »