Konsekwencje potrącenia rowerzysty

Autor: Marek Gola

Dzisiaj mój brat potrącił lekko rowerzystę. Kobieta nie miała żadnych obrażeń. Bolała ją jedynie lekko ręka. Brat od razu wyskoczył z auta, chciał kobiecie pomóc. Brat ma wstrzymane prawo jazdy do wyjaśnienia sprawy. Co może mu grozić za potrącenie rowerzysty i jakie poniesie konsekwencje? Brat ma 18 lat, dopiero trzy miesiące temu odebrał prawo jazdy. Kobieta na rowerze wyjechała zza zakrętu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Konsekwencje potrącenia rowerzysty

Co istotne, dla zakwalifikowania „czynu” istotne jest to, czy kobieta ma stwierdzone jakieś uszkodzenia ciała, czy też nie. Wskazuje Pan, iż kobieta prócz stłuczenia nie ma żadnych śladów zdarzenia. Zastanawia się Pani, jakie konsekwencje może ponieść brat.  

Zakwalifikowanie potrącenia rowerzysty jako wykroczenie z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń

W mojej ocenie czyn może zostać zakwalifikowany jako wykroczenie z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym „kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. W razie popełnienia wykroczenia opisanego powyżej przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów”.

Powyższe winno być bowiem oceniane z uwzględnieniem art. 177 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1”. Ponownie zatem wracamy do art. 157 § 1, który, jak już to wskazałem powyżej, ma decydujące znaczenie dla dalszej kwalifikacji czynu Pani brata.

Zobacz też: Jak długo przechowywane są nagrania z monitoringu miejskiego

Uszczerbek na zdrowiu potrąconego rowerzysty

Fakt, iż kobieta nie została zatrzymana w szpitalu, sam przez się nie decyduje o tym, czy uszczerbek na zdrowiu był dłuższy, czy krótszy niż 7 dni, a także czy w ogóle wystąpił. W tym zakresie będzie musiał wypowiedzieć się biegły, którego opinia będzie wiążąca dla organów ścigania. Jeżeli opinia będzie wskazywała na uszczerbek na zdrowiu, wówczas będzie zasadna ocena będzie on dłuższy aniżeli 7 dni, wówczas czyn będzie zakwalifikowany z art. 177 § 1 Kodeksu karnego.

Istotne z punktu widzenia brata interesu jest wskazanie na treść art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem:

„§ 1 Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów”.

„Dla odpowiedzialności z art. 86 kw konieczne jest ustalenie, że sprawca nie zachował »należytej ostrożności«, a więc takiej, jaka była wymagana w danej sytuacji. Każdy uczestnik ruchu drogowego jest obowiązany do zachowania ostrożności, czyli do postępowania uważnego, przezornego, stosowania się do sytuacji istniejącej na drodze. W niektórych sytuacjach ustawa wymaga jednak od uczestnika ruchu drogowego ostrożności szczególnej, a więc większej, niż zwykle wymagana. Taka szczególna ostrożność, to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestników ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie” (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2003 r., sygn. akt III KK 61/2003).

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2003 r., sygn. akt III KK 156/2003 „o prędkości bezpiecznej można mówić tylko wtedy, gdy biorąc pod uwagę panujące na drodze warunki drogowe, kierowca porusza się z taką prędkością, która pozwala mu na zatrzymanie pojazdu przed ewentualną przeszkodą”.

Nagranie z monitoringu potrącenia rowerzysty

W chwili obecnej należy udać się na miejsce zdarzenia i sprawdzić, czy w okolicy nie ma kamery z monitoringu miejskiego lub kamery przemysłowej zainstalowanej na budynku sąsiadującym z miejscem zdarzenia, które to kamery swoim zasięgiem mogłoby objąć miejsce zdarzenia. Jeżeli takie kamery znajdują się w pobliżu, wówczas proszę wnioskować o dopuszczenie dowodu z nagrania, by nagrania te nie zostały utracone z uwagi na zapisanie na dysku kolejnych dni. Co do zasady nagrania przechowywane są przez 30 dni.

Zatrzymanie prawa jazdy za potrącenie rowerzysty

Jeżeli brat otrzyma postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, wówczas proszę złożyć zażalenie (w terminie 7 dni) od otrzymania tegoż postanowienia. Jeżeli w sprawie przyjęta będzie kwalifikacja prawna z wykroczenia, zasadne jest wskazywanie na art. 39 Kodeksu wykroczeń, tj. „w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »