Poinformowanie oskarżonego o odmowie wszczęcia dochodzenia i odrzuceniu dowodów

• Data: 2023-06-02 Autor: Marek Gola

Złożyłem zawiadomienie na policji o popełnieniu przestępstwa z artykułu 190 § 1 Kodeksu karnego o groźbach karalnych ustnych i przez komunikator. Po jakimś czasie dostałem odmowę wszczęcia postępowania z powodu braku wystarczających dowodów. Policja nie wezwała mnie nawet do złożenia materiału dowodowego. Złożyłem zażalenie, załączając korespondencję z komunikatora, i aktualnie czekam na rozpatrzenie sprawy. W międzyczasie na (innej) rozprawie o kontakty z dzieckiem podejrzany został zapytany o ten czyn. Odpowiedział, że nie czuje się winny, dlatego że policja nie uznała materiału dowodowego i odrzuciła moje zawiadomienie. Jeżeli dostałem odmowę wszczęcia postępowania, a w czasie postępowań sprawdzających oskarżony (z tego, co rozumiem) nie dostał statusu oskarżonego, to czy przysługiwało mu prawo do informacji z policji o odmowie wszczęcia dochodzenia i odrzuceniu dowodów? Czy tutaj nie ma podejrzenia o ujawnienie tajemnicy służbowej i zawodowej funkcjonariusza policji z artykułu 266? Jeżeli tak jest, to czy nie powinienem złożyć zawiadomienia przestępstwa do prokuratury o współpracy organu z podejrzanym? Bo jeżeli taka współpraca istnieje, to czy nie należałoby napisać wniosku o zawieszeniu tej placówki policji w postępowaniu o zawiadomieniu z artykułu 190?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Poinformowanie oskarżonego o odmowie wszczęcia dochodzenia i odrzuceniu dowodów

Ujawnienie informacji przez policję

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania karnego pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzony jest stroną postępowania karnego, ale tylko na etapie postępowania przygotowawczego. Stroną na etapie postępowania przygotowawczego jest także podejrzany, proszę nie mylić z osobą podejrzewaną, zaś w postępowaniu sądowym oskarżony. Z tego, co Pan pisze, Pan jest osobą pokrzywdzoną, zaś wobec odmowy wszczęcia postępowania nie było możliwe postawienie zarzutu, tym samym nie było podejrzanego. Co najwyżej można byłby mówić o osobie podejrzewanej, a zatem o osobie, co do której istnieją uzasadnione przypuszczenia, że mogła popełnić przestępstwo. Osoba taka nie jest jednak stroną postępowania, a zatem nie ma prawa wiedzieć, co i jak w postępowaniu się toczy, jakie są wydawane orzeczenia. Tego rodzaju wiedza jest wiedzą nieuprawnioną i co do zasady wynika z ujawnienia jej przez funkcjonariuszy policji lub pracowników sądów, a to wobec zaskarżenia przez Pana postanowienia o odmowie wszczęcia. 

Podejrzenie popełnienia przestępstwa

Oczywiście zasadne jest złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 lub art. 266 Kodeksu karnego. Musi mieć Pan jednak świadomość, że udowodnienie konkretnej osobie ujawnienia danych, jest niezwykle trudne i w mojej ocenie może nie być w ogóle możliwe do udowodnienia. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy może Pan spodziewać się kto przekazuje informacje, a wówczas takie podejrzenie może skutkować np. zabezpieczeniem telefonu danego funkcjonariusza policji lub pracownika sądu. O ile nie będzie Pan miał podejrzenia co do konkretnej osoby, obawiam się, że organ ścigania wyda postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »