Zawyżenie wysokości mandatu karnego przez policjanta

• Data: 2023-05-09 Autor: Katarzyna Bereda

Policja zatrzymała mnie do rutynowej kontroli. Nie miałem w pojeździe gaśnicy i trójkąta ostrzegawczego. Policjant nałożył mandat w wysokości 200 zł. Zasugerowałem odmowę przyjęcia mandatu. Po chwili jednak zmieniłem zdanie i postanowiłem przyjąć mandat. Policjant powiedział, że mandat wzrósł do 1200 zł. Po rozmowie przyjąłem mandat w kwocie 500 zł. Czy mogę wnieść zażalenie na policjanta?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zawyżenie wysokości mandatu karnego przez policjanta

Uchylenie mandatu

Jeżeli przyjął Pan mandat, to niestety pole do działania jest znikome. Jeżeli przyjął Pan mandat karny, a więc uznał Pan swoją winę, to w mojej ocenie niniejszej postępowanie nie ma większego sensu. Tak samo jak składanie skarg – albowiem postępowanie w przedmiocie uchylenia mandatu nie prowadzi do przeprowadzenia postępowania dowodowego. Jeżeli miał Pan wątpliwości w zakresie czynu, nie powinien Pan mandatu przyjmować, a sprawa zostałaby skierowana do sądu.

Wskazuję, iż zgodnie z treścią art. 101 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia „prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15–17 Kodeksu wykroczeń. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu”.

Z uwagi na powyższe, jak Pan widzi, niniejsze postępowanie ma sens jedynie we wskazanych powyżej przypadkach, a szczególnie jeżeli nałożono go za czyn, który nie jest czynem zabronionym. Musiałby Pan więc wykazać – najprościej rzecz ujmując – iż nie popełnił Pan czynów wskazanych w mandacie. Jeżeli nie zgadzał się Pan ze swoim sprawstwem, nie powinien Pan przyjmować mandatu, a sprawa zostałaby skierowana do sądu w celu rozpatrzenia – w zupełnie innej procedurze.

Uchylenie prawomocnego mandatu karnego jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia i szczególną instytucją Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, gdyż dotyczy prawomocnych mandatów karnych, a ponadto – w odróżnieniu od wcześniejszych etapów postępowania mandatowego – jest postępowaniem sądowym (szerzej zob. wyr. TK z 18.05.2004 r., sygn. akt SK 38/03; wyr. TK z 15.07.2014 r., sygn. akt K 23/13).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przesłanki uchylenia prawomocnego mandatu

Przesłanki uchylenia prawomocnego mandatu karnego są różnego rodzaju, można je podzielić na cztery grupy. Pierwszą grupę tworzą przesłanki związane z niepopełnieniem wykroczenia, wymienione w art. 101 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli zachodzi któraś z niżej wymienionych okoliczności:

1) czyn, za który nałożono grzywnę, nie wyczerpywał ustawowych znamion czynu zabronionego;

2) czyn popełniła osoba, która nie ukończyła 17 lat;

3) nie doszło do popełnienia wykroczenia, gdyż sprawca w czasie czynu działał w warunkach obrony koniecznej (art. 15 K.w.), stanu wyższej konieczności (art. 16 § 1 K.w.) lub niepoczytalności (art. 17 § 1 K.w.).

Mając powyższe na uwadze, podnoszę, iż niniejsze postępowanie zostanie skierowane na skutek Pana odwołania – jednak w mojej ocenie, wobec wskazanego stanu faktycznego i przesłanek do uchylenia mandatu, niniejsze postępowanie nie ma sensu. Jeżeli jednak czuje się Pan pokrzywdzony, proszę złożyć odwołanie od mandatu i opowiedzieć o wszystkim w sądzie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »