Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak ze świadka nie stać się oskarżonym?

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2017-11-10

W zeszłym roku kupiłem samochód. Teraz dostałem wezwanie w charakterze świadka w związku z kontrolą przeprowadzaną przez urząd skarbowy u pośrednika. Wystawiona faktura opiewała na 38000 zł i taką kwotę wpłaciłem przelewem na konto pośrednika. Jednak do ręki dopłaciłem jeszcze 3 tysiące. Co robić, żeby ze świadka nie stać się oskarżonym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaniżanie podawanych cen na fakturach przy kupnie samochodu w komisie jest praktyką powszechną i często spotykaną. Nie zmienia to faktu, że niestety stanowi to przestępstwo skarbowe, za które można ponieść odpowiedzialność, choć dotyczy to przede wszystkim wystawcy takiej faktury.

Pisze Pan o pośredniku, czy chodzi o komis samochodowy? To przede wszystkim wystawca faktury i podatnik ponosi odpowiedzialność, gdyż to on wystawił wadliwy dokument i obniżył należny podatek, jednakże nie można ukrywać, ze Pan również miał w tym udział. Wystawca faktury może odpowiadać za popełnienie przestępstwa z art. 56 lub 62 Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z art. 56 § 1 „podatnik, który składając organowi podatkowemu deklarację podatkową lub oświadczenie, podaje nieprawdę, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”. Dodatkowo, zgodnie z art. 62 § 1, „kto nie wystawia faktury, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Dodatkowo na podstawie art. 62 § 2 wystawia fakturę w sposób nierzetelny albo takim się posługuje, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności”.

Co do samego uszczuplenia, to co prawda nie Pan tego dokonał, jednakże zgadzając się na takie warunki, pomógł Pan głównemu sprawcy, a więc grozi Panu odpowiedzialność za pomocnictwo. Na podstawie art. 20 do postępowania stosuje się też niektóre przepisy Kodeksu karnego, w tym te dotyczące form popełnienia czynu zabronionego. Na podstawie art. 18 Kodeksu karnego odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie. Tutaj niewątpliwie Pan dopomógł do popełnienia tego przestępstwa.

Niestety nie ma Pan możliwości do zastosowania instytucji czynnego żalu przewidzianej w kodeksie karnym skarbowym, gdyż zgodnie z art. 16 Kodeksu karnego skarbowego dotyczy to osób, które zawiadomiły organ podatkowy o czynie zabronionym, przed wszczęciem postępowania i zapłaciły uszczuploną należność. Największa szansa leży w złożeniu szczerych wyjaśnień i wykazaniu, ze Pan sam nie uszczuplał należności, gdyż to nie Pan występował w roli podatnika. Tak naprawdę nie ma sensu nic innego, gdyż tutaj trudno się wyprzeć, a złożenie zeznań może stanowić okoliczność łagodzącą i zdecydują się na odstąpienie od wymierzenia kary, choć nie ma tu żadnej pewności. Tak naprawdę potrzebne informacje oni już mają – fakturę na określoną kwotę, a podatek powinien być wymierzony od realnej wartości, którą może ustalić biegły. W związku z tym warto złożyć taki wniosek (może być w formie ustnej), jest szansa, że zostanie uwzględniony.

Niestety nie ma gwarancji, że uniknie Pan oskarżenia, gdyż czyn został już popełniony, a urząd skarbowy zwrócił na to uwagę, więc będzie Pan musiał uczestniczyć w tym postępowaniu, a tak naprawdę nie ma wykrętów, które można zastosować, gdyż stan prawny oraz faktyczny są proste i nie ma podstaw, żeby je kwestionować. W tej sytuacji nie istnieją więc, powiedzmy – kruczki, poza wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary, gdyż można uznać, że zaistniały przesłanki ku temu (wina i szkodliwa społeczność nie są znaczne, a Pan swoim postępowaniem daje rękojmię należytego zachowania w przyszłości). W mojej ocenie to byłoby więc najlepsze postępowanie, gdyż nie można już cofnąć czasu ani wykazywać, że tak naprawdę do przestępstwa nie doszło, gdyż niestety są poważne podstawy do uznania, że zostało ono popełnione.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Złośliwe niepokojenie

Będąc w związku małżeńskim wplątałam się w krótki romans z mężczyzną, który również był żonaty. Dowiedziała się o tym jego...

 

Nieodrobienie prac społecznych a zamiana kary na areszt

Nieodrobienie prac społecznych a zamiana kary na areszt

Syn (19 lat) otrzymał karę ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne – 300 godzin (10...

Emerytura policyjna a skazanie prawomocnym wyrokiem

Emerytura policyjna a skazanie prawomocnym wyrokiem

Przepracowałem 20 lat w policji, obecnie jestem na emeryturze policyjnej. Rok temu zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Jak...

Wyłudzenie danych osobowych przez telefon - jak się zabezpieczyć

Miesiąc temu wyłudzono ode mnie dane osobowe (udając pewnego operatora telefonicznego), podałem m.in. PESEL i dane dowodu osobistego. Okazało się, że...

 

Zamówienie tabletek wczesnoporonnych

Zamówienie tabletek wczesnoporonnych

Zamówiłam tabletki wczesnoporonne przez internet. Aktualnie policja prowadzi śledztwo w sprawie osoby, która mi je sprzedała. Zostałam wezwana na...

Niewykonanie w pełni kary prac społecznych a ponowne wszczęcie postępowania

Jakiś czas temu zasadzono mi 100 godzin prac społecznych. Na mój wniosek z powodu wyjazdu służbowego za granicę na pół roku odroczono mi je, przy czym...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »