Wyrok pozbawienia wolności i wyjazd z kraju a przedawnienie

Autor: Marek Gola

W roku 2010 popełniłem przestępstwo z artykułu 279 § 1 i w prokuraturze podałem się dobrowolnej karze pozbawienia wolności na okres 1 roku 4 miesięcy. Od tamtej pory – z dniem wydania wyroku – wyjechałem za granice. Po jakim czasie wyrok podlega przedawnieniu i czy jest możliwość wyrobienia dokumentów takich jak paszport i dowód osobisty? Kiedy będę mógł wrócić do kraju?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wyrok pozbawienia wolności i wyjazd z kraju a przedawnienie

Przedawnienie wykonania kary

Zgodnie z art. 103 Kodeksu karnego „nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:

1) 30 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą;

2) 15 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat;

3) 10 – w razie skazania na inną karę”.

Mając na uwadze powyższe, kary pozbawianie wolności zastosowanej wobec Pana nie będzie można wykonać po upływie 15 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku. W chwili obecnej dokumenty może Pan wyrobić u konsula.

Zobacz też: Ile czasu uprawomocnia się wyrok karny

Czy konsul może zatrzymać obywatela polskiego w czasie wyrabiania dokumentu?

Ustawa Prawo konsularne w sposób bardzo szeroki, a co najważniejsze dla Pana w sposób zupełny, określa kompetencje konsula polskiego. W żadnym z przepisów ustawy nie wskazano na uprawnienie konsula do zatrzymania obywatela polskiego. Co prawda „poza funkcjami określonymi w ustawie konsul może wykonywać inne funkcje przewidziane przez prawo i zwyczaje międzynarodowe, powierzone mu przez Ministra Spraw Zagranicznych”, to jednak nie spotkałem się z sytuacją, kiedy konsul miałby uprawnienie do zatrzymania obywatela polskiego w czasie wyrabiania nowych dokumentów.

Jeżeli do konsula zwraca się jednak osoba poszukiwana, wówczas zdarzają się sytuacje, że konsul dowiadując się, że jest Pan poszukiwany, zwraca się do lokalnej policji z wnioskiem o informacje o Pana miejscu zamieszkania. Innymi słowy nie tyle sam konsul może Pana zatrzymać, bowiem takich kompetencji nie ma, ile powiadomi policję, by ta następnie Pana zatrzymała i być może na wniosek polskich organów wymiaru sprawiedliwości wszczęła postępowania ekstradycyjne.

Pozwolę sobie wskazać na możliwość zaznajomienia się z osobami poszukiwanymi za pomocą strony internetowej która działa od 1 października 2009 r., a której administratorem jest Komenda Główna Policji w Warszawie pod adresem http://poszukiwani.policja.pl/

Przeczytaj też: Czy osoba poszukiwana może wyrobić dowód osobisty

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »