Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieodbycie kary pozbawienia wolności a przedawnienie wykonania kary

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2020-11-06

W 2000 r. uprawomocnił się wobec mnie wyrok 18 miesięcy pozbawienia wolności, jednak aż do dzisiaj kary nie odbyłem. Chciałbym ten problem wreszcie rozwiązać. Proszę o wyjaśnienie, czy do mojej sytuacji miałby zastosowanie art. 103 Kodeksu karnego mówiący o przedawnieniu wykonania kary? W jakiej sytuacji prawnej jest osoba, której dotyczy ten przepis? Czy musi stawić się w zakładzie karnym? Co należy zrobić w mojej sprawie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieodbycie kary pozbawienia wolności a przedawnienie wykonania kary

Przedawnienie wykonania kary

Z uwagi na znikome informacje o Pana sprawie, w tym brak dokumentów oraz dat uprawomocnienia się wyroków skazujących – opinia prawna będzie miała charakter ogólny. Zgodnie z treścią wymienionego art. 103 Kodeksu karnego (K.k.):

„§ 1. Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:
1) 30 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą;

2) 15 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat;

3) 10 – w razie skazania na inną karę.

§ 2. Przepis § 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do środków karnych, środków kompensacyjnych oraz przepadku.

Przepis powyższy reguluje przedawnienie wykonania kary. Polega ono na tym, że nie można wykonać kary, jeżeli od daty prawomocności wyroku skazującego upłynął wskazany w tym przepisie okres. Zgodnie z art. 15 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego – postępowanie wykonawcze w razie przedawnienia wykonania kary się umarza.

Data uprawomocnienia się wyroku skazującego

Jak wynika z opinii doktryny, w tym red. Grześkowiaka: Okresy przedawnienia zostały zróżnicowane w zależności od rodzaju i wysokości kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem. Jeżeli zatem sprawca został skazany na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat – albo karę surowszą, czyli 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności – przedawnienie wykonania kary następuje po upływie 30 lat od uprawomocnienia się wyroku. W razie prawomocnego skazania na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat przedawnienie wykonania kary następuje po upływie 15 lat od uprawomocnienia się wyroku skazującego. Przedawnienie wykonania kary w przypadku uprawomocnienia się wyroku skazującego na inną karę następuje po upływie 10 lat od daty tego uprawomocnienia. Chodzi zatem o karę ograniczenia wolności oraz karę grzywny, i to zarówno w postaci grzywny samoistnej, jak i grzywny kumulatywnej. Zasadny jest pogląd, że wstrzymanie biegu przedawnienia zachodzi tylko w okresie faktycznego wykonywania kary pozbawienia wolności, a więc nie następuje w przypadku odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności czy przerwy w jej wykonywaniu lub zawieszenia postępowania wykonawczego, chyba że powodem zawieszenia jest uchylanie się skazanego od wykonania kary.

Jak wynika więc z przedstawionej przez Pana informacji, jeżeli został Pan skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności, to przedawnienie wykonania kary nastąpi po upływie 15 lat od uprawomocnienia się wyroku skazującego.

Proszę pamiętać, iż do okresów przedawnienia wskazanych w art. 103 Kodeksu karnego nie wchodzą okresy spoczywania, czyli wstrzymania lub zawieszenia biegu przedawnienia, dlatego istotne jest, czy i kiedy doszło do zawieszenia postępowania wykonawczego.

Aby uzyskać informację w powyższej sprawie, powinien Pan zwrócić się do odpowiedniego sądu wydziału penitencjarnego o udzielenie informacji w tym zakresie. Może Pan także zlecić sprawdzenie Pańskiej sytuacji profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawnika eporady24.pl

dział spadku spadek.info

prawo budowlane prawo-budowlane.info

porada prawna odpowiedziprawne.pl

prawo pracy prawo-pracy.pl

eksmisja z mieszkania prawo-mieszkaniowe.info

rozdzielność majątkowa rozwodowy.pl

spółka z o.o. prawo spolkowy.pl

prawo cywilne porady prawne prawo-cywilne.info

służebność gruntowa sluzebnosc.info

podatek dochodowy poradapodatkowa.pl

zajęcie wynagrodzenia ewindykacja24.pl

świadczenie przedemerytalne prawozus.pl

składki KRUS praworolne.info

Szukamy prawnika »