Wezwanie do urzędu celno-skarbowego za zakup tytoniu przez internet

• Data: 2023-11-26 Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Przed około 2 miesiącami kupiłem przez internet za pobraniem 2 kg tytoniu (jedno zamówienie 1 kg nie przychodziło, więc u innego sprzedawcy zamówiłem drugi kilogram). Odebrałem przesyłki po 3 i 4 tygodniach. Zostałem wezwany przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w charakterze świadka i właśnie jestem po przesłuchaniu, które dotyczyło zamówienia tytoniu. Pytano mnie, na jakiej stronie zamawiałem i czy znam pana X. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że zamawiałem dla siebie i pana X nie znam. Chciałem po prostu zaoszczędzić i było to pierwsze takie zamówienie (wyjazd za granicę, a tam, wiadomo, papierosy drogie). Notabene dostarczony tytoń nie nadawał się do niczego. Na koniec podpisałem protokół i wręczono mi kolejne wezwanie w charakterze oskarżonego. Jak z tego wybrnąć i co mówić na następnym „spotkaniu”? Jaka może być kara? Żeby się stawić, zrezygnowałem z pracy za granicą i wróciłem do kraju, żeby nie dostać kary za niestawiennictwo, a tutaj jeszcze to. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wezwanie do urzędu celno-skarbowego za zakup tytoniu przez internet

Wymiar kary za paserstwo akcyzowe

Nie jest Pan póki co oskarżony, ale został Pan wezwany jako podejrzany w sprawie z art. 65 § 4 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.) w zw. z art. 65 § 2b K.k.s.

Art. 65 § 2b wskazuje, że kto podejmuje czynności zmierzające bezpośrednio do nabycia wyrobów akcyzowych, o których na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że stanowią one przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63-64, art. 69 § 1 lub 3, art. 69a, art. 73 lub art. 73a, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. Natomiast § 4, o jaki podejrzewa się Pana, stanowi, że jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-2b podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe

Organ i tak postawił więc Panu łagodne zarzuty, bo nie z § 1 za nabycie a z § 2b, tj. za podejmowanie czynności zmierzających do nabycia, mimo że powinien Pan przypuszczać, że ich nabycie jest nielegalne. Za to grozi jedynie kara grzywny, nie zaś jak za nabycie nawet kara pozbawienia wolności połączona z grzywną. Dalej zaś organ postawił zarzut podejrzenia z § 4, który grzywnę zmniejsza jak za wykroczenie skarbowe.

To, co Panu grozi, to co najwyżej grzywna, i to powinno być w tym wszystkim pocieszające.

Natomiast może Pan się bronić wskazując, że żadne towarzyszące Pana czynnościom okoliczności nie dawały Panu podejrzeń, że ów tytoń jest nielegalny. Proszę wskazywać, że jest Pan palaczem, laikiem i uważał, że każdy, kto oferuje tytoń na sprzedaż, czyni to legalnie.

Oczywiście, nieznajomość prawa nie zwalnia Pana od odpowiedzialności, ale może spowoduje, że tę grzywnę organ wymierzy Panu najniższą, jaka jest możliwa – symboliczną.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odstąpienie od wymierzenia kary – niska szkodliwość społeczna czynu

Względnie proszę nawet wnosić o odstąpienie od wymierzenia kary na podstawie art. 19 K.k.s.:

„Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środka karnego wymienionego w art. 22 § 2 pkt 2-6 lub w art. 47 § 2 pkt 2 i 3, jeżeli zachodzą warunki jego orzeczenia i cele kary zostaną przez ten środek spełnione, w szczególności w wypadkach przewidzianych w kodeksie, a ponadto:

1) za przestępstwa skarbowe – zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat lub karą łagodniejszą, gdy stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu nie jest znaczny; przepisu nie stosuje się do sprawcy przestępstwa skarbowego popełnionego w warunkach określonych w art. 37 § 1 lub w art. 38 § 2, z zastrzeżeniem art. 37 § 2 i 3 oraz art. 38 § 3;

2) za wykroczenia skarbowe – w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, biorąc pod uwagę charakter i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu tego wykroczenia”.

Proszę podnieść, że nawet jeśli powinien był Pan przypuszczać, że tytoń jest nielegalny to jego wartość była niska, nie była na handel, była na potrzeby własne, zatem społeczna szkodliwość tego czynu jest bardzo niska, co daje podstawy do odstąpienia od wymierzenia kary.

Natomiast na początek proszę iść w kierunku, że nic nie wskazywało na to, że tytoń jest bez akcyzy, bo sprzedający oferował go nie zaznaczając tej okoliczności i dążyć do uniewinnienia. Gdy jednak dowody wskażą, że wiedział Pan, że towar jest bez akcyzy proszę iść w kierunku odstąpienia od ukarania z art. 19 K.k.s.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »