Co pracownikowi grozi za kradzież pieniędzy pracodawcy?

Jestem pracownikiem firmy X. W firmie, w której pracuję na umowę o pracę przywłaszczyłem, ukradłem kilka tysięcy złotych. Są to pieniądze za faktury, które wpisywałem jako niezapłacone. Co mi grozi za kradzież pieniędzy pracodawcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Co pracownikowi grozi za kradzież pieniędzy pracodawcy?

Rozwiązanie umowy o prace w trybie dyscyplinarnym

Odpowiadając na Pana pytanie wyjaśnię, że w pierwszej kolejności pracodawca – o ile oczywiście będzie tego chciał – może rozwiązać z Panem umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym.

Zgodnie z treścią art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Takim przestępstwem jest niewątpliwie przywłaszczenie powierzonych pieniędzy.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 1979 r., wydanym w sprawie I PR 13/79, „oczywistość” popełnienia przestępstwa w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 2 K.p. może być stwierdzona nie tylko na podstawie prawomocnego wyroku skazującego, ale również na podstawie oceny konkretnego zdarzenia, które nie pozostawia wątpliwości, że przestępstwo zostało popełnione.

Wystarczy zatem, że kontrahent Pana pracodawcy ujawni mu ten czyn w sposób nie budzący wątpliwości i będzie możliwe zastosowanie tego trybu rozwiązania umowy.

Ponadto, na pewno Pana pracodawca będzie się domagał zwrotu pieniędzy, jeśli Pan nie uczyni tego dobrowolnie będzie mógł wszcząć przeciwko Panu postępowanie o zapłatę, może to być postępowanie cywilnego albo np. sąd może orzec to w ramach obowiązku naprawienia szkody, jeśli będzie się toczyć postępowanie karne.

Zobacz też: Nakłanianie do aborcji Kodeks karny

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przywłaszczenie sobie pieniędzy pracodawcy - jaka kara grozi?

I kolejna rzecz, która może Panu grozić to rzeczywiście wyrok skazujący, jeśli Pana pracodawca zgłosi ten fakt organom ścigania i akt oskarżenia trafi do sądu. Tego rodzaju, jak opisany w pytaniu czyn stanowi przestępstwo przywłaszczenia sobie pieniędzy pracodawcy. Jest ono spenalizowane w Kodeksie karnym, mianowicie artykuł 284 § 2 Kodeksu karnego stanowi, że kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przeważnie sądy karne orzekają takie wyroki w zawieszeniu, aczkolwiek postępowania tego rodzaju przeciwko pracownikom zdarzają się i niestety notuje się w nich wyroki niekorzystne dla pracowników, więc z tym musi się Pan liczyć.

Proponowałabym jak najszybciej oddać te pieniądze, jeśli ma Pan taką możliwość, nim dowie się o tym pracodawca.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »