Niechciane smsy i maile a stalking

• Data: 2024-03-24 Autor: Marek Gola

Stalking, czyli uporczywe nękanie, jest zachowaniem, które może znacząco naruszać prywatność i poczucie bezpieczeństwa. Polskie prawo precyzuje warunki, pod jakimi tego typu działania mogą być uznane za przestępstwo lub wykroczenie. W artykule omówione zostaną kryteria, które muszą być spełnione, aby zachowanie takie jak wysyłanie niechcianych SMS-ów czy e-maili mogły być zakwalifikowane jako stalking. Zostanie także wyjaśnione, w jakich okolicznościach pokrzywdzony może domagać się ochrony prawnej i jakie kroki są w takiej sytuacji zalecane. Pewien problem ze stalkingiem miał nasz klient Jakub, który zastanawiał się, czy wysyłanie niechcianych sms-ów i e-maili można uznać za stalking. Otrzymywał on je pomimo wielokrotnego sprzeciwu i wyraźnej informacji, że sobie tego nie życzy. Wiadomości te nie były obraźliwe i nie zawierały gróźb karalnych. Były wysyłane np. przez kilka dni z rzędu, po czym następowała tygodniowa lub dwutygodniowa przerwa i znowu się pojawiały.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Niechciane smsy i maile a stalking

Przestępstwo stalkingu

Z treści problemu wynika, że nasz klient zastanawia się, czy wysyłanie do niego niechcianych SMS-ów i e-maili stanowi przestępstwo stalkingu. Wiadomości nie były obraźliwe i nie zawierały gróźb karalnych. Co do zasady były wysyłane w systemie kilka dni z rzędu, po czym następowała tygodniowa lub dłuższa przerwa i znowu się pojawiały.

W mojej ocenie zachowanie osoby powinno być oceniane jako zachowanie, które może wypełniać znamiona dwóch czynów, tj. z art. 190a § 1 K.k., jak też art. 107 K.w.

Istotna z punktu widzenia pana Jakuba interesu jest treść art. 190a K.k., zgodnie z którym:

Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

Zobacz też: Czy zakup tabletek poronnych jest karalne

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego

Wyraźnie podkreślić należy, iż przestępstwo, o którym mowa w art. 190a, ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. Innymi słowy, aby organa ścigania podjęły jakiekolwiek czynności niezbędne jest złożenie stosownego wniosku w formie pisemnej lub ustnej. Wniosek taki można złożyć bezpośrednio do protokołu na komisariacie/komendzie policji lub pisemnie w prokuraturze lub policji.

Wskazać należy na stanowisko doktryny, mianowicie, iż „w razie wystąpienia skutku polegającego na naruszeniu prywatności innej osoby przez jej uporczywe, nieustanne dręczenie ustawodawca wymaga dodatkowo, aby było ono – verba legis – »istotne«. Wyklucza to zatem przyjęcie, że w grę wchodzi stalking, gdy ingerencja w sferę prywatności innej osoby będzie się mieściła »w granicach normy«, a formy niepokojenia będą błahe i zwyczajowo akceptowane. Wobec tak sformułowanego przepisu oczywiste staje się pytanie o owe granice. Przyjęcie, że wyznaczają je szeroko pojęte zasady współżycia społecznego, nie wydaje się wystarczające. Przykładowo bowiem, wysłanie wiadomości tekstowej czy nawiązanie połączenia telefonicznego z zasady wiąże się z wkroczeniem w sferę prywatności innej osoby. W granicach akceptowanych przez tę osobę nie stanowi ono zachowania bezprawnego, i to nawet wówczas, gdy odbywa się »ponad przeciętną miarę«, uwzględniając częstotliwość wysyłania SMS-ów, czas trwania rozmowy, nocną porę rozmowy telefonicznej itp. W takiej sytuacji ewentualne stosowanie art. 190a § 1 k.k. będzie wyłączone z uwagi na akceptację takiego zachowania przez drugą osobę (zgoda jako swoisty kontratyp pozaustawowy). Sprawca przestępstwa uporczywego nękania musi mieć zatem świadomość, że jego zachowanie stanowi istotne naruszenie prywatności innej osoby” (A. Golonka, Prokuratura i Prawo 2012.1.88, Uporczywe nękanie jako nowy typ czynu zabronionego).

Przeczytaj też: Złośliwe niepokojenie

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Naruszenie prywatności w sposób uporczywy

Do istoty uporczywości należą swoiste skutki, jakie w odczuciu pokrzywdzonego wywołuje swoim zachowaniem stalker. Warunkiem koniecznym jest wzbudzenie u odbiorcy poczucia zagrożenia lub spowodowania istotnego naruszenia prywatności. Zachodzi zatem pytanie, kiedy sms-y były pisane? Dlaczego były pisane? O ile nie doszło do naruszenia prywatności pana Jakuba w sposób uporczywy, to nie można wykluczyć, iż zachowanie nadawcy może, ale wcale nie musi być potraktowane jako wykroczenie. Wówczas zasadnym jest zwrócenie uwagi na art. 107 K.w., zgodnie z którym kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

W wyroku z 22 czerwca 1995 r., sygn. akt III KRN 44/95 Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że: „Czyn stanowiący wykroczenie z art. 107 k.w. polega na działaniu kierunkowym – »w celu dokuczenia innej osobie«, a zatem należy ustalić, że po stronie sprawcy tego wykroczenia zachodzi złośliwość. Nawet samo stwierdzenie umyślności działania nie daje podstawy do przyjęcia odpowiedzialności za wykroczenie penalizowane tym przepisem”.

Jednakże, jak wynika z opisu stanu faktycznego, sms-y i e-maile były wysyłane bezcelowo, a zatem można mówić o pewnej złośliwości.

W tym miejscu należy wskazać na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. akt III KK 213/12, zgodnie z którym „złośliwe niepokojenie w rozumieniu art. 107 k.w. to wzbudzanie niepokoju, obawy, lęku, polegające na zakłóceniu spokoju lub innych zachowaniach wyprowadzających pokrzywdzonego z równowagi psychicznej (np. wysyłanie przykrych listów, głuche telefony, pukanie do drzwi i uciekanie)”.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Anna i problem z wiadomościami od byłego

Anna zakończyła związek z Pawłem kilka miesięcy temu. Mimo wyraźnych próśb Anny Paweł cały czas wysyłał niej niechciane wiadomości SMS i e-maile. Komunikaty te nie były obraźliwe ani groźne, lecz ich ciągłe dostawanie i ignorowanie przez Pawła próśb Anny o zaprzestanie kontaktu sprawiło, że czuła się ona nękana. Anna zastanawia się, czy jej sytuacja zalicza się jako stalking i czy może podjąć jakiekolwiek kroki prawne.

 

Tomek oraz nocne telefony

Tomek zaczął otrzymywać telefony w środku nocy od nieznajomego numeru. Początkowo myślał, że to pomyłka, ale później zdał sobie sprawę, że te połączenia są celowym działaniem, które ma na celu zakłócić jego spokój. Głuche telefony i wiadomości z bezsensownymi treściami stały się dla niego źródłem niepokoju. Choć Tomek nie mógł zidentyfikować sprawcy, rozważał zgłoszenie sprawy na policję.

 

Ewa i były partner

Ewa była ofiarą nękania w mediach społecznościowych po tym, jak zablokowała byłego partnera, który nie akceptował w pełni zakończenia związku. Pomimo zablokowania go na wszystkich platformach, jej były partner zaczął tworzyć nowe konta, aby móc dalej ją śledzić i komentować jej posty. Ewa czuła się obserwowana, co skłoniło ją do zgłoszenia sprawy jako stalkingu. 

Podsumowanie

Stalking stanowi poważne naruszenie prywatności i może mieć długotrwałe skutki dla ofiar. Polskie prawo oferuje narzędzia ochronne dla osób dotkniętych uporczywym nękaniem, np. pozwanie czy zgłoszenie na policję sprawców. Kluczowe jest, aby osoby czujące się nękane znały swoje prawa oraz dostępne ścieżki prawne, które mogą podjąć w celu ochrony swojego dobra osobistego i prywatności. 

Oferta porad prawnych

Jeśli doświadczasz stalkingu i potrzebujesz porady prawnej lub wsparcia w przygotowaniu odpowiednich pism, nasz zespół doświadczonych prawników jest do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami poprzez formularz zamieszczony poniżej artykułu. 

Źródła:

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553
2. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń - Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114
3. Wyrok Sądu najwyższego z dnia 22 czerwca 1995 r., sygn. akt III KRN 44/95
4. Wyrok Sądu najwyższego z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. akt III KK 213/12

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »