Kategoria: Sprawca

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyłapanie na kradzieży i dowody na wcześniejsze kradzieże

Marek Gola • Opublikowane: 2017-03-17

Przyłapano mnie na kradzieży w sklepie. Okazało się, że monitoring dostarczył też dowodów na moje wcześniejsze kradzieże (do tego się jednak nie przyznaję). Została wezwana policja. Słyszałam coś o połączeniu zarzutów. Dostałam wezwanie na policję (art. 119 § 1 K.w.). Co mi grozi? Dodam, że jestem samotną matką.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu wykroczeń zwanego dalej K.w. oraz przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia – K.p.s.w.

W pierwszej kolejności zasadne jest wskazanie, iż dopóty sprawa będzie kwalifikowana jako wykroczenie, dopóty konsekwencje Pani czynu będą znaczenie łagodniejsze, aniżeli w przypadku przestępstwa. Zgodnie z art. 119 § 1 K.w. „kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Zachodzi zatem pytanie, jakiej wartości produktu Pani ukradła? Z uwagi na fakt, iż minimalne wynagrodzenie w chwili obecnej wynosi 1680 zł*, to kradzież będąca przestępstwem zaczyna się wówczas gdyby łączna wartość skradzionych produktów przedstawiała co najmniej 421 zł.

Jednakże gdyby Pani czyny były podjęte w krótkim odstępie czasu i z tym samym zamiarem, wówczas Pani zachowanie może być kwalifikowane jako czyn ciągły, a wtedy, pomimo że do kradzieży doszło w dwóch dniach, czyn z punktu prawnego byłby traktowany jako jeden, a i wartość skradzionych rzeczy sumowałaby się.

Istotne będzie zatem zakwalifikowanie Pani zachowania, bowiem od tego uzależniona jest kara, którą Pani poniesie. Z treści pytania wynika, że mowa jest o wniosku o ukaranie, co wskazuje na przyjęcie kwalifikacji z art. 119 K.w., tj. wykroczenie. Zachodzi jednak pytanie, czy w treści wniosku w opisie Pani czynu wskazano jedynie jeden czyn – kradzież z jednego dnia, czy też kradzież z drugiego dnia, do której się Pani nie przyznaje.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wymiar kary w mojej ocenie w tym przypadku będzie uzależniony od motywów, którymi się Pani kierowała, a także tego, czy obejmować on będzie dwie kradzież, czy też tylko jedną. Wskazuje Pani w treści pytania, że jest Pani matką samotnie wychowującą dzieci. Zachodzi zatem pytanie, jakie były motywy Pani działania? Czy Pani zachowanie było podyktowane dobrem dzieci, czy też nie. Innymi słowy zachodzi pytanie jaka jest Pani sytuacja materialna i zarobkowa, a także, czy produkty, które Pani ukradła, były produktami pierwszej potrzeby, czy też nie? Wszystko powyższe będzie miało istotne dla Pani znaczenie, bowiem w ten sposób sąd będzie oceniał także względem Pani tzw. prognozę kryminologiczną, tj. czy są szanse na poszanowanie przez Panią prawa w przyszłości, czy też nie. Zachodzi nadto pytanie, czy dotychczas była Pani karana, czy też nie.

Jeżeli ukradła Pani rzeczy będące Pani potrzebne do utrzymania dzieci lub siebie, a zatem Pani motywy były „błahe”, jeżeli dotychczas nie była Pani karana, jeżeli wniosek obejmuje jedną kradzież, to należy spodziewać się kary grzywny, która może wynosić około 250 zł, obciążenia kosztami, a także nałożeniem obowiązku naprawienia szkody pokrzywdzonemu.

* Stan prawny z dnia 28.03.2017 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »