Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przyłapanie na kradzieży i dowody na wcześniejsze kradzieże

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-03-17

Przyłapano mnie na kradzieży w sklepie. Okazało się, że monitoring dostarczył też dowodów na moje wcześniejsze kradzieże (do tego się jednak nie przyznaję). Została wezwana policja. Słyszałam coś o połączeniu zarzutów. Dostałam wezwanie na policję (art. 119 § 1 K.w.). Co mi grozi? Dodam, że jestem samotną matką.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przyłapanie na kradzieży i dowody na wcześniejsze kradzieże

Kradzież w sklepie - wykroczenie czy przestępstwo?

W pierwszej kolejności zasadne jest wskazanie, iż dopóty sprawa będzie kwalifikowana jako wykroczenie, dopóty konsekwencje Pani czynu będą znaczenie łagodniejsze, aniżeli w przypadku przestępstwa. Zgodnie z art. 119 § 1 K.w. „kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Zachodzi zatem pytanie, jakiej wartości produktu Pani ukradła? Z uwagi na fakt, iż minimalne wynagrodzenie w chwili obecnej wynosi 1680 zł*, to kradzież będąca przestępstwem zaczyna się wówczas gdyby łączna wartość skradzionych produktów przedstawiała co najmniej 421 zł.

Wielokrotne kradzieże w krótkim odstępie czasu

Jednakże gdyby Pani czyny były podjęte w krótkim odstępie czasu i z tym samym zamiarem, wówczas Pani zachowanie może być kwalifikowane jako czyn ciągły, a wtedy, pomimo że do kradzieży doszło w dwóch dniach, czyn z punktu prawnego byłby traktowany jako jeden, a i wartość skradzionych rzeczy sumowałaby się.

Istotne będzie zatem zakwalifikowanie Pani zachowania, bowiem od tego uzależniona jest kara, którą Pani poniesie. Z treści pytania wynika, że mowa jest o wniosku o ukaranie, co wskazuje na przyjęcie kwalifikacji z art. 119 K.w., tj. wykroczenie. Zachodzi jednak pytanie, czy w treści wniosku w opisie Pani czynu wskazano jedynie jeden czyn – kradzież z jednego dnia, czy też kradzież z drugiego dnia, do której się Pani nie przyznaje.

Czy przy wymierzaniu kary za kradzież sąd bierze pod uwagę motyw jakim kierowała się osoba oskarżona?

Wymiar kary w mojej ocenie w tym przypadku będzie uzależniony od motywów, którymi się Pani kierowała, a także tego, czy obejmować on będzie dwie kradzież, czy też tylko jedną. Wskazuje Pani w treści pytania, że jest Pani matką samotnie wychowującą dzieci. Zachodzi zatem pytanie, jakie były motywy Pani działania? Czy Pani zachowanie było podyktowane dobrem dzieci, czy też nie. Innymi słowy zachodzi pytanie jaka jest Pani sytuacja materialna i zarobkowa, a także, czy produkty, które Pani ukradła, były produktami pierwszej potrzeby, czy też nie? Wszystko powyższe będzie miało istotne dla Pani znaczenie, bowiem w ten sposób sąd będzie oceniał także względem Pani tzw. prognozę kryminologiczną, tj. czy są szanse na poszanowanie przez Panią prawa w przyszłości, czy też nie. Zachodzi nadto pytanie, czy dotychczas była Pani karana, czy też nie.

Jeżeli ukradła Pani rzeczy będące Pani potrzebne do utrzymania dzieci lub siebie, a zatem Pani motywy były „błahe”, jeżeli dotychczas nie była Pani karana, jeżeli wniosek obejmuje jedną kradzież, to należy spodziewać się kary grzywny, która może wynosić około 250 zł, obciążenia kosztami, a także nałożeniem obowiązku naprawienia szkody pokrzywdzonemu.

* Stan prawny z dnia 28.03.2017 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »