Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatarcie skazania a pytanie sądu o karanie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-05-11

Jestem po zatarciu dawnego skazania. Obecnie jestem świadkiem w sprawie karnej. Sąd pytał, czy byłam karana – odpowiedziałam, że nie. Czy dobrze zrobiłam i czy mogę podtrzymywać to stanowisko?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po zatarciu skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Policyjne rejestry, o ile rzeczywiście są prowadzone, o tyle dla Pani sytuacji prawnej nie mają najmniejszego znaczenia, bowiem Pani osoba w świetle prawa w chwili obecnej jest traktowana jako osoba niekarana.

Wyraz temu dał Sąd Najwyższy w licznych swoich orzeczeniach. By nie być gołosłownym, pozwolę sobie wskazać kilka z nich wraz z tezami dla potwierdzenia powyższego stanowiska.

Postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2012 r., sygn. akt IV KK 59/12, wskazano, iż „skoro – zgodnie z treścią art. 106 k.k. – skazanie uważa się za niebyłe z chwilą zatarcia, to oznacza to, iż z tym momentem nie dochodzi po prostu do wyeliminowania z mocą wsteczną z porządku prawnego wyroku, jako w ogóle niewydanego, oraz do anulowania wywołanych skazaniem skutków (utraty lub ograniczenia praw), a wskazuje na to, że od omawianego momentu skutki te przestają działać na przyszłość, a więc, iż fakt skazania, z chwilą jego zatarcia, nie może rodzić dla skazanego żadnych negatywnych konsekwencji – wobec przywrócenia mu statusu osoby niekaranej”.

Analogiczne stanowisko wyrażone zostało w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 2011 r., sygn. akt SDI 32/10, w którego tezie podniesiono, iż „zatarcie skazania jest pewną fikcją prawną i oznacza, że skazanemu ponownie przysługuje status osoby niekaranej, bowiem przyjmuje się, że skazanie jako zdarzenie historyczne nie miało w ogóle miejsca. Trafny jest jednak pogląd, że nie oznacza to, że zatarcie skazania stwarza niewzruszalne prawne domniemanie niewinności w stosunku do danego czynu. Nie chodzi tu bowiem o domniemanie, lecz o fikcję prawną. Trudno mówić o domniemaniu, skoro zostało ono już wcześniej obalone prawomocnym wyrokiem. (…) Zatarcie skazania nie oznacza więc anulowania treści wyroku, tj. wyeliminowania go z mocą wsteczną z porządku prawnego jako w ogóle niewydajnego, i nie niweluje też całkowicie wszystkich skutków skazania, bowiem skazany nie odzyskuje wszystkich utraconych np. praw, urzędów, orderów czy też odznaczeń”.

Ostatni wyrok w tym przedmiocie wydany został przez Sąd Najwyższy w dniu 29 sierpnia 2013 r., sygn. akt IV KK 168/13, w którego tezie wskazano, iż „z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. W świetle prawa orzeczenie obejmujące skazanie, które wobec upływu okresu próby i dalszych 6 miesięcy uległo zatarciu, nie może być wzięte pod uwagę jako podstawa przy łączeniu kar”.

Powyższe nie jest tylko głosem sądownictwa, bowiem, jak podkreśla Andrzej Marek w swoim komentarzu do art. 106 Kodeksu karnego z 2010 r., „zatarcie skazania jest instytucją, która ma na celu usunięcie jego konsekwencji prawnych i społecznych, ułatwiając w ten sposób normalne życie skazanego, który przez wymagany prawem okres przestrzegał porządku prawnego”.

Mając na uwadze powyższe stanowisko, które jest stanowiskiem jednolitym, w trakcie zeznań na pytanie, czy była Pani kiedykolwiek karana, może Pani z całą stanowczością udzielić odpowiedzi negatywnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zarzuty o składanie fałszywych zeznań

Zarzuty o składanie fałszywych zeznań

8 lat temu odbyła się sprawa spadkowa po moich rodzicach. Aktualnie postawiono mi zarzuty o składanie fałszywych zeznań. Jak się do tego mają przepisy...

Kiedy przedawniają się wyłudzenia?

Kiedy przedawniają się wyłudzenia?

Czy przedawnienie przestępstwa wyłudzenia z roku 2003 i 2004 następuje po 10 latach, czy po zmianie Kodeksu karnego po 15 latach? W grudniu 2016...

Wyrok pozbawienia wolności i wyjazd z kraju a przedawnienie

W roku 2010 popełniłem przestępstwo z artykułu 279 § 1 i w prokuraturze podałem się dobrowolnej karze pozbawienia wolności na okres 1...

 

Przedawnienie obowiązku naprawienia szkody z art. 46 K.k.

Przedawnienie obowiązku naprawienia szkody z art. 46 K.k.

W wynajętym na moje nazwisko pokoju hotelowym powstały szkody na kwotę 7 tys. zł. Zdarzenie miało miejsce 11 lat temu. W tym roku zostałem zatrzymany...

Zatarcie skazania za jazdę pod wpływem alkoholu

Zatarcie skazania za jazdę pod wpływem alkoholu

Podczas rutynowej kontroli zostałem zatrzymany za jazdę samochodem po spożyciu alkoholu. Przed 12 laty już mi się to zdarzyło – zatrzymano mi prawo...

Przedawnienie karalności za oszustwo

Wyjechałem do pracy za granicę. Po 2 latach, czyli w 2005 r. dowiedziałem się, że jestem poszukiwany przez policję za czyn z art. 286...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »