Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypadek spowodowany przez psa - odszkodowanie i zadośćuczynienie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2021-01-04

Mój syn jechał wczoraj skuterem i nagle na drogę wtargnął mu pies. Właściciele psa szli chodnikiem. Syn próbował go ominąć, w wyniku czego doszło do wywrotki. Został poturbowany, skarżył się na ból ręki, a skuter uległ uszkodzeniom. Pojechałam z nim na SOR, gdzie miał zrobione prześwietlenie ręki. Lekarz z pogotowia napisał: „stłuczenie ręki prawej. Otarcie naskórka brody, ręki prawej i kolana lewego”. W zaleceniach napisał: „Założono opatrunek z preparatem (…). Opaska elastyczna przez 7 dni. Kontrola w POZ”. Właściciel psa zostawił synowi swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Mąż z synem pojechali do niego i prosili o podpisanie oświadczenia, w którym był opisany stan faktyczny zdarzenia. Właściciel psa nie zgodził się na podpisanie dokumentu, mówiąc, że jego żona jest adwokatem i zabroniła mu podpisywać jakiekolwiek oświadczenia. Zaznaczam, że skuter był nowy, kupiony jeszcze tego samego miesiąca i miał ważne OC. Proszę o poradę prawną! Jakie mamy szanse na odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypadek spowodowany przez psa - odszkodowanie i zadośćuczynienie

Zawiadomienie na policję o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Zacznę od tego, że wobec zachowania właściciela psa pierwsze kroki powinni Państwo skierować na policję, gdzie złożą Państwo zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Ze względu na cały opis zdarzenia, powinno zostać ono ocenione w kontekście treści art. 177 § 1 Kodeku karnego (K.k.). Zgodnie z tym przepisem – kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Odpowiedzialność właściciela psa za niedopilnowanie zwierzęcia

W tej sprawie będzie miał znaczenia również art. 77 Kodeksu wykroczeń (K.w.), zgodnie z którym: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”. Przepis ten obejmuje ochroną bezpieczeństwo osób oraz ich mienia, a ponadto innych zwierząt aniżeli to, które spowodowało szkodę. Do szkody zaś dochodzi poprzez niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.1

Monitoring jako bardzo przydatny dowód

Zanim jednak Państwa syn uda się na policję, powinien dokładne prześledzić miejsce zdarzenia i ustalić, czy obszar, na którym doszło do nieszczęśliwego wypadku, może być objęty monitoringiem przemysłowym, np. miejskim, sklepowym itp. Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli taki monitoring będzie występował, to policja do niego dotrze, ale może to nastąpić zbyt późno i nagranie może przepaść. Jeśli Państwo zauważą w pobliżu miejsca zdarzenia monitoring, proszę niezwłocznie wystąpić z pismem do instytucji, która obrazem administruje, o jego zabezpieczenie.

Dla jasności zacytuję jeszcze fragment komentarza do Kodeksu wykroczeń, który obrazuje ocenę postawy właściciela zwierzęcia w kontekście odpowiedzialności z art. 77 K.w. Otóż „dla zaistnienia wykroczenia z komentowanego przepisu istotne jest, by sprawca swoim postępowaniem nie zachował zwykłych lub nakazanych środków ostrożności. Zwykłych, a więc tradycyjnych, przyjętych zwyczajowo, naturalnych dla trzymania danego gatunku zwierzęcia, dodatkowo uzależnionych od jego cech osobniczych i ewentualnego, potencjalnego zagrożenia. W przypadku nakazanych środków chodzi o te sposoby ostrożnego postępowania, które dla zwierząt zostały określone w obowiązujących przepisach prawa.”2

Szanse na uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia

Osobiście uważam, że właściciel psa będzie robił co tylko możliwe, aby uchylić się od odpowiedzialności, ale w mojej ocenie szanse na uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia są znaczne. Nawet bowiem gdyby właściciel psa twierdził, iż nie jest winny zdarzeniu, to po pierwsze, dlaczego pozostawił Pani synowi swoje dane wraz z telefonem; po drugie – Pani mąż jest świadkiem tego, że ów mężczyzna nie odmówił przyznania się do winy, lecz stwierdził, iż zgodnie z poleceniem żony nie będzie niczego podpisywał; i po trzecie – wiele zależy od tego, co zostało wpisane w dokumentacji medycznej, tj. czy wskazano, w jakich okolicznościach miało dojść do uszczerbku na zdrowiu?

Ze względu na te wszystkie okoliczności tak ważne jest zawiadomienie organów ścigana o przestępstwie, celem zebrania dowodów na okoliczność winy i sprawstwa właściciela psa. Organa ścigania zobowiązane są podjąć działania zmierzając do ustalenia okoliczności zdarzenia. Nie można jednak biernie czekać na wynik postępowania, lecz dążyć do tego by jak najwięcej pomóc policji w zbieraniu takich materiałów. Jeżeli uda się skierować przeciwko właścicielowi psa akt oskarżenia, względnie wniosek o ukaranie, wówczas droga do odszkodowania i zadośćuczynienia będzie otwarta.

Podstawa prawna opinii: przepisy Kodeksu karnego (K.k.), Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.), Kodeksu wykroczeń (K.w.)

Przypisy:

1. Wojciech Jankowski, Komentarz do art.77 Kodeksu wykroczeń, 2013.01.01

2. Wojciech Jankowski, Komentarz do art.77 Kodeksu wykroczeń, 2013.01.01

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »