Kategoria: Sprawca

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Seria kradzieży w sklepie spożywczym

Marek Gola • Opublikowane: 2016-07-19

Zostałem złapany na serii kradzieży w sklepie spożywczym. Pracuję na jego zapleczu i przez kilka dni kradłem jedzenie, co zarejestrowała kamera. Robiłem to z potrzeby – brak środków na utrzymanie i posiadanie małego dziecka. Właściciel żąda wysokiego zadośćuczynienia, inaczej nagłośni sprawę. Nie wiem, czego się spodziewać i co robić. Niestety już kiedyś byłem skazany na grzywnę, ale w zupełnie innej sprawie. Co robić?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy kodeksu wykroczeń – w skrócie K.w.  W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż do czasu przedstawienia Panu zarzutów nie jest Pan stroną postępowania karnego. Jak mniemam, w chwili obecnej prowadzone są czynności, które mają ustalić, czy rzeczy, które miał Pan ukraść razem wzięte przedstawiają wartość powyżej 1/4 najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Powyższe ma bardzo istotne znaczenia dla Pana odpowiedzialności. Kradzież rzeczy do wartości ¼ najniższego miesięcznego wynagrodzenia stanowi bowiem wykroczenie opisane w art. 119 K.w.

Zgodnie z art. 119 K.w. „kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Prokuratura lub policja muszą zbadać wartość rzeczy które Pan ukradł, bowiem w innym przypadku zebrany w sprawie materiał dowodowy będzie musiał być uzupełniony, a sąd będzie miał prawo zwrócić akt oskarżenia celem uzupełniania materiału dowodowego.

Wskazane powyżej ograniczenie wartości nie dotyczy broni, amunicji, materiałów lub przyrządów wybuchowych.

Jeżeli rzeczy, które Pan ukradł, przedstawiać będą wartość powyżej 1/4 najniższego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas Pana czyn będzie zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 278 § 1 K.k., który podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Osobiście uważam, że w sytuacji, kiedy wartość ukradzionych przedmiotów przekroczyłaby 1/4 najniższego miesięcznego wynagrodzenia, zasadne byłoby wskazywać na § 3 art. 278 K.k., zgodnie z którym „w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Zachodzi pytanie, jakimi motywami kierował się Pan, dokonując kradzieży, czy robił Pan to z potrzeby, czy też z innego powodu, a jeżeli innego, to jakiego. Wskazuje Pan na małe dziecko. Powyższe wymaga pochylenia się nad problemem. Nie czynił Pan tego dla własnego „widzi mi się”, ale można powiedzieć dla dziecka, co z kolei powoduje, że Pana zachowanie winno być traktowane inaczej.

Na 90% można stwierdzić, że orzeczona względem Pana będzie kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Kara grzywny byłaby możliwa, ale wówczas gdyby dysponował Pan czystą kartoteką karną. Z informacji, które Pan posiada, kartoteka czysta nie jest, bowiem był Pan już skazany w przeszłości na karę grzywny. Zachodzi pytanie, za jakie przestępstwo. Uprzednie skazanie na pewno będzie miało wpływ na wymiar i rodzaj kary za przestępstwo z art. 278 § 1 K.k. (o ile przekroczona zostanie wartość, o której mowa powyżej).

W mojej ocenie winien Pan dążyć do udokumentowania wypowiedzi właściciela sklep, celem wykorzystania ich w postępowaniu. Moim zdaniem tego rodzaju zachowanie wypełnia znamiona czynu opisanego w art. 191 K.k. Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »