Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Złapanie pracownika na kradzieży

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-07-19

Jestem pracownikiem sklepu spożywczego i zostałem złapany na serii kradzieży. Pracuję na jego zapleczu i przez kilka dni kradłem jedzenie, co zarejestrowała kamera. Robiłem to z potrzeby – brak środków na utrzymanie i posiadanie małego dziecka. Właściciel żąda wysokiego zadośćuczynienia, inaczej nagłośni sprawę. Nie wiem, czego się spodziewać i co robić. Niestety już kiedyś byłem skazany na grzywnę, ale w zupełnie innej sprawie. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Złapanie pracownika na kradzieży

Określenie wartości skradzionych produktów

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy kodeksu wykroczeń – w skrócie K.w.  W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż do czasu przedstawienia Panu zarzutów nie jest Pan stroną postępowania karnego. Jak mniemam, w chwili obecnej prowadzone są czynności, które mają ustalić, czy rzeczy, które miał Pan ukraść razem wzięte przedstawiają wartość powyżej 1/4 najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Powyższe ma bardzo istotne znaczenia dla Pana odpowiedzialności. Kradzież rzeczy do wartości ¼ najniższego miesięcznego wynagrodzenia stanowi bowiem wykroczenie opisane w art. 119 K.w.

Zgodnie z art. 119 K.w. „kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Monitoring jako materiał dowodowy w sprawie kradzieży

Prokuratura lub policja muszą zbadać wartość rzeczy które Pan ukradł, bowiem w innym przypadku zebrany w sprawie materiał dowodowy będzie musiał być uzupełniony, a sąd będzie miał prawo zwrócić akt oskarżenia celem uzupełniania materiału dowodowego.

Wskazane powyżej ograniczenie wartości nie dotyczy broni, amunicji, materiałów lub przyrządów wybuchowych.

Jeżeli rzeczy, które Pan ukradł, przedstawiać będą wartość powyżej 1/4 najniższego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas Pana czyn będzie zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 278 § 1 K.k., który podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Osobiście uważam, że w sytuacji, kiedy wartość ukradzionych przedmiotów przekroczyłaby 1/4 najniższego miesięcznego wynagrodzenia, zasadne byłoby wskazywać na § 3 art. 278 K.k., zgodnie z którym „w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Okoliczności łagodzące w sprawie kradzieży

Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Zachodzi pytanie, jakimi motywami kierował się Pan, dokonując kradzieży, czy robił Pan to z potrzeby, czy też z innego powodu, a jeżeli innego, to jakiego. Wskazuje Pan na małe dziecko. Powyższe wymaga pochylenia się nad problemem. Nie czynił Pan tego dla własnego „widzi mi się”, ale można powiedzieć dla dziecka, co z kolei powoduje, że Pana zachowanie winno być traktowane inaczej.

Kara dla pracownika za kradzież

Na 90% można stwierdzić, że orzeczona względem Pana będzie kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Kara grzywny byłaby możliwa, ale wówczas gdyby dysponował Pan czystą kartoteką karną. Z informacji, które Pan posiada, kartoteka czysta nie jest, bowiem był Pan już skazany w przeszłości na karę grzywny. Zachodzi pytanie, za jakie przestępstwo.

Wymiar kary za kradzież a poprzednie skazanie

Poprzednie skazanie na pewno będzie miało wpływ na wymiar i rodzaj kary za przestępstwo z art. 278 § 1 K.k. (o ile przekroczona zostanie wartość, o której mowa powyżej).

W mojej ocenie winien Pan dążyć do udokumentowania wypowiedzi właściciela sklepu, celem wykorzystania ich w postępowaniu. Moim zdaniem tego rodzaju zachowanie wypełnia znamiona czynu opisanego w art. 191 K.k. Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zarzut znieważenia policjanta

Syn uczestniczył w bójce między swoimi kolegami, kiedy próbował ich uspokoić i rozdzielić, doszło do interwencji policji, która użyła...

 

Co grozi za złamanie komuś nosa?

Co grozi za złamanie komuś nosa?

Syn uderzył kolegę w twarz i złamał mu nos. Kolega wniósł sprawę do sądu. Co grozi mojemu synowi za złamanie komuś nosa?

Przyłapanie na kradzieży i dowody na wcześniejsze kradzieże

Przyłapanie na kradzieży i dowody na wcześniejsze kradzieże

Przyłapano mnie na kradzieży w sklepie. Okazało się, że monitoring dostarczył też dowodów na moje wcześniejsze kradzieże (do tego się jednak nie...

Kara za oszustwo na Allegro

3 miesiące temu sprzedałem na Allegro przedmiot warty 1000 zł, po czym nie wysłałem go do osoby, która go zakupiła. Ta osoba próbowała się ze mną...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »