Odpowiedzialność karna za niestawienie się na ćwiczenia rezerwy

• Data: 2023-09-06 Autor: Katarzyna Talkowska

Nie stawiłem się na wezwanie do rezerwy, ponieważ pracuję za granicą. Wczoraj była u mnie policja, mnie oczywiście nie było. Czy coś mi grozi i poniosę odpowiedzialność karną za niestawienie się do wojska?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odpowiedzialność karna za niestawienie się na ćwiczenia rezerwy

Kara za niezgłoszenie się do rezerwy

Zgodnie z art. 682 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r., poz. 2305) „kto bez usprawiedliwionej przyczyny:

1) będąc żołnierzem pasywnej rezerwy nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin,

2) będąc przeznaczony do szkolenia lub ćwiczeń wojskowych nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu do tej służby,

3) posiadając przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki przewidzianej do militaryzacji nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu do służby w tej jednostce

– podlega karze aresztu albo grzywny”.

Grzywna lub areszt

Orzekanie w wyżej wymienionych sprawach następuje na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Jeżeli chodzi o kwestie kar, to są one uregulowane w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r., poz. 2151). Zgodnie z art. 19 kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach.

Natomiast zgodnie z art. 24 omawianej ustawy grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z § 3 powyższego artykułu „wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Usprawiedliwienie nieobecności

W celu uniknięcia stwierdzenia popełnienia wykroczenia, warto usprawiedliwić swoją nieobecność. Takim usprawiedliwieniem może być np.:

  1. Konieczność wykonywania pracy – Pan jest niezbędny dla wykonywania obowiązków nałożonych przez pracodawcę; nie ma osoby, która mogłaby Pana zastąpić w wykonywaniu czynności służbowych; z uwagi na potrzeby pracodawcy nie miał Pan możliwości stawienia się w wyznaczonym terminie.
  2. Trudna sytuacja zdrowia – w dniu ćwiczeń źle się Pan czuł; np. pojawiły się objawy sugerujące zakażenie SARS-COV2.
  3. Choroba członka rodziny lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu – musiał Pan sprawować opiekę nad chorą osobą;.
  4. Nagła sytuacja osobista – np. wypadek komunikacyjny.
  5. Siła wyższa – np. zalanie mieszkania, zalanie piwnicy, zepsuty samochód brak możliwości dojazdu.

Warto, aby postarał się Pan uzyskać oświadczenie pracodawcy o niezbędności Pana obecności w pracy. Tak, aby z jednej strony usprawiedliwić nieobecność na ćwiczeniach, a z drugiej – aby nie dochodziło już do sytuacji podobnych w przyszłości. Jednocześnie proszę podjąć czynności w celu usprawiedliwienia nieobecności, aby nie doszło do postępowania w sprawie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »