Co grozi za przeglądanie stron z pornografią dziecięcą?

• Data: 2023-08-25 Autor: Katarzyna Talkowska

Wszedłem na stronę z pornografią z udziałem nieletniego i ktoś wgrał mi wirusa. Dosłownie na chwilę włączyłem jakiś filmik i od razu stamtąd wyszedłem, a jakiś czas później dostałem wiadomość, że zostało to zgłoszone. Czy grozi mi coś za to?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Co grozi za przeglądanie stron z pornografią dziecięcą?

Przestępstwa seksualne

Podstawą prawną udzielenia odpowiedzi na zapytanie jest ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1138), zwana dalej w skrócie Kodeksem karnym. W rozdziale XXV Kodeksu karnego znajduje się rozdział poświęcony przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Zgodne z art. 202 § 4a Kodeksu karnego „kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletniego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Bardzo ważny w kontekście Pana zapytania jest § 5 omawianego artykułu, zgodnie z którym „sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, chociażby nie stanowiły własności sprawcy np. komputer, na którym otworzono dane treści”.

Jeżeli chodzi o znamiona omawianego czynu zabronionego, to poprzez „uzyskiwanie dostępu” do treści pornograficznych rozumie się sytuacje, w których sprawca umożliwia sobie odbiór tych treści czy zapoznanie się z nimi. W szczególności zatem uzyskiwaniem dostępu będzie wejście na stronę internetową zawierającą treści pornograficzne z udziałem małoletniego i wybór konkretnej zawartości obejmującej taką właśnie treść. Znamię to obejmuje zatem również takie sytuacje, w których sprawca nie posiada treści pornograficznych, a jedynie je konsumuje.

Omawiany czyn zabroniony należy do przestępstw o charakterze formalnym, co oznacza, że dla wypełnienia jego znamion nie jest konieczne rzeczywiste zapoznanie się z treściami pornograficznymi ani też uzyskanie dostępu do nich.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kara za dostęp do treści pornograficznych

Jeżeli chodzi o zagrożenie karą, to biorąc pod uwagę rodzaj możliwej do nałożenia sankcji, to w przypadku czynu zabronionego z art. 202 § 4a Kodeksu Karnego możliwe jest zastosowanie:

  • Art. 37a Kodeksu karnego – sąd może zamiast tej kary orzec karę ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych, jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek.
  • Art. 37b Kodeksu karnego – w sprawie o występek zagrożony karą pozbawienia wolności, niezależnie od dolnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego w ustawie za dany czyn, sąd może orzec jednocześnie karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy, a jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia wynosi przynajmniej 10 lat - 6 miesięcy, oraz karę ograniczenia wolności do lat 2
  • Art. 66 § 1 Kodeksu karnego – sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Z praktyki wynika, że w takim przypadku jak opisany przez Pana, gdzie zdarzenie miało charakter przypadkowy, rzadko stawiane są zarzuty związane z pornografią. Przeważnie po sprawdzeniu komputera zarzuty, jakie były stawiane, dotyczyły posiadania nielegalnego oprogramowania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »