Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Badanie na zawartość narkotyków podczas rutynowej kontroli i wykazanie THC

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-09-23

Zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli. Jechałem normalnie, nie stwarzałem zagrożenia, mam czyste konto, jeśli chodzi o wykroczenia. Tego dnia, jak i wcześniej, nie paliłem marihuany, ale mimo to badanie na zawartość narkotyków wykazało, że posiadałem w sobie THC. Pobrano mi krew do badania, ale jeszcze nie mam wyniku tego badania. Mój współlokator pali marihuanę i to jest, jak dla mnie, jedyne wytłumaczenie tej sytuacji. Podkreślam, że ja nie paliłem. Co mam robić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności zasadnym jest odczekanie na wyniki badania z krwi. Niemniej jednak, o ile co jakiś czas pali Pan marihuanę, zapewne jakiś wynik dodatni wyjdzie, co z kolei powoduje, że wobec niepalenia marihuany w dniu zdarzenia, jak i w dniu poprzedzającym, konieczne będzie po pierwsze nieprzyznanie się do winy i złożenie wyjaśnień zgodnie z tym, co Pan napisał w treści pytania, tj. że współlokator pali marihuanę, a Pan nie palił ani w dniu prowadzenia pojazdu, ani w dniu poprzedzającym. Przy umiarkowanym korzystaniu z marihuany do 2-3 dni od użycia, przy codziennym paleniu nawet do 2 tygodni we krwi.

Zatem do winy Pan nie może się przyznać, lecz wyjaśnienia mimo prawa do odmowy ich złożenia bym złożył. W treści tych wyjaśnień winien Pan wnioskować o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii toksykologa. Jak pokazuje moja praktyka istnieje niepewność interpretacyjna dla stężeń we krwi ?9-THC < 10 ng/ml, a w szczególności < 5 ng/ml. Jako podstawowy wniosek dowodowy winien być wskazany dowód z opinii biegłego toksykologa na okoliczność ustalenia, czy poziom THC w Pana krwi w momencie jego zatrzymania pozwalał uznać, w sposób nie budzący wątpliwości, że środek odurzający miał wpływ na sprawność psychomotoryczną. Bez dowodu z opinii biegłego toksykologa nie sposób powyższego ustalić, albowiem nikt nie ma w tym zakresie specjalistycznej wiedzy.

Proszę pamiętać, że w sprawach karnych, jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych. W celu wydania opinii można też zwrócić się do instytucji naukowej lub specjalistycznej. Co istotne, zgodnie z art. 195 K.p.k. do pełnienia czynności biegłego jest obowiązany nie tylko biegły sądowy, lecz także każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie.

W tym miejscu wskazać należy, iż zgodnie z doktryna „przepisy procedury karnej nie określają i nie mogą określić zakresu badań specjalistycznych wykonywanych przez biegłych, jak i metody badań, gdyż potrzeba przeprowadzenia stosownych badań i ich zakres – choć pozostaje pod kontrolą organu procesowego kierującego badaniem biegłych – należy również do wiadomości specjalnych (SN II KR 82/82, OSNKW 1982, nr 10-11, poz. 78; SN IV KR 502/86, OSNPG 1988, nr 8-9, poz. 87; SN I KR 100/88, Inf. Praw. 1989, z. 1-3, poz. 23; SN WR 349/89, OSNKW 1990, nr 4-6, poz. 21; SN IV KK 8/03, LEX nr 80290; SN IV KK 8/03, LEX nr 80290; SN III KK 455/05, Prok. i Pr. 2007, nr 1, poz. 13; SA w Katowicach II AKz 386/12, Prok. i Pr. 2013, nr 2, poz. 28, z glosą aprobującą J. Wójcikiewicza, PiP 2013, z. 10, s. 139). Organ procesowy może jednak zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań, gdy biegli odmówią ich przeprowadzenia, uznając je za niepotrzebne. W zależności od okoliczności konkretnej sprawy, organ procesowy może dojść do wniosku, że opinia jest niepełna, co w tym wypadku uzasadniałoby powołanie innych biegłych (art. 201)” (Lech Krzysztof Paprzycki, Komentarz aktualizowany do art. 194, art. 195 Kodeksu postępowania karnego, 2015.05.07).

Zasadnym jest wskazanie, iż nie znajdzie Pan w przepisach prawa definicji stanu „pod wpływem środka odurzającego”. Powyższe z kolei powoduje, iż za każdym razem sąd musi ocenić, czy taki środek odurzający miał wpływ na prowadzenie pojazdu. Powyższe wynika wprost z poglądów orzecznictwa. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2013 r. w sprawie sygn. akt IV KK 136/13: „W aktualnym stanie prawnym, sąd rozpoznający sprawę o przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione pod wpływem środka odurzającego, każdorazowo musi ustalić, czy środek ten miał realny wpływ na sprawność psychomotoryczną kierującego pojazdem w stopniu podobnym, jak w sytuacji znajdowania się pod wpływem alkoholu”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Co zrobić, by kara za jazdę pod wpływem alkoholu była minimalna?

W sobotę o 12:40 zatrzymała mnie policja do kontroli. Sprawdzili dokumenty oraz trzeźwość. Niestety ubiegłej nocy dosyć dużo wypiłem...

 

Szanse na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Wpadłem w poślizg. Spowodowałem kolizję i dachowałem na poboczu, uszkadzając znak i barierkę w niewielkim stopniu. Podczas kontroli były...

 

Posiadanie marihuany na użytek własny - co grozi?

Posiadanie marihuany na użytek własny - co grozi?

W piątek, jadąc samochodem z kolegą, zostaliśmy zatrzymani przez policjantów w nieoznakowanym radiowozie. Miałem przy sobie 4,69 g marihuany....

Zawodowy kierowca po alkoholu

Zawodowy kierowca po alkoholu

Wczoraj mój ojciec został zatrzymany podczas pracy jako kierowca autobusu i poddany badaniu na alkomacie. Pierwsze badanie wykazało 1,0 g alkoholu, drugie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »