Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana formy obowiązku wykonywania prac społecznych

Autor: Małgorzata Rybarczyk

Mąż został zatrzymany przez policję, jadąc po alkoholu. Sprawa trafiła do sądu. Otrzymał wyrok: karę pieniężną, zakaz prowadzenia pojazdów na okres trzech lat i prace na cele społeczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Bardzo nam zależy, aby sąd umorzył prace społeczne, gdyż mąż jest jedynym żywicielem rodziny, pracuje poza miejscem zamieszkania od poniedziałku do soboty, od 7 rano do 19 wieczorem, więc nie ma możliwości wykonywania tych prac. Mamy dwoje dzieci, w tym jedno niepełnosprawne, którym ja się stale opiekuję i dlatego nie mogę podjąć pracy. Proszę nam poradzić, co możemy zrobić w tej sytuacji, jakie wystosować pismo, aby sąd się do niego przychylił?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana formy obowiązku wykonywania prac społecznych

Apelacja od wymiaru kary i jej surowości

W opisywanej sytuacji są dwie możliwości, zależne jednak od stanu sprawy.

Po pierwsze. Jeżeli nie upłynął termin do złożenia apelacji, to powinni Państwo złożyć apelację od wymiaru kary i jej nadmiernej surowości, czyli tzw. rażącej niewspółmierności kary (art. 438 pkt 4 Kodeksu postępowania karnego).

Zobacz też: Co grozi za nieodrobienie godzin społecznych

Jaki jest termin do wniesienia apelacji?

Zgodnie z art. 445 K.p.k. – termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. W takiej sytuacji, uzasadniając swój wniosek, powinni Państwo wymienić podane już w zapytaniu powodu. Niestety uwzględnienie takiej apelacji nie spowoduje, iż mąż nie poniesienie konsekwencji swego czynu.

Kara za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Kara ograniczenia wolności jest łagodnym wymiarem kary za jazdę pod wpływem alkoholu. Istnieje możliwość, iż sąd zmieni wyrok i orzeknie potrącenia z pensji męża. Z doświadczenia jednak wiem, że jeśli jest to kara za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, to kara ograniczenia wolności w formie prac społecznych jest wersją najłagodniejszą.

Czy sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy społecznej zasądzonej za jazdę pod wpływem alkoholu?

Rozwiązaniem przynoszącym lepsze skutki jest korzystanie z instytucji przewidzianych w Kodeksie karnym wykonawczym. Kodeks ten w art. 63a stanowi wyraźnie, iż w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę; orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym.

Dodatkowo zgodnie z art. 63b § 1 K.k.w. – z ważnych względów, w szczególności uzasadnionych wykonywaną przez skazanego pracą zarobkową lub stanem zdrowia, sąd, na wniosek skazanego, może ustalić rozliczenie godzin nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w innych okresach niż miesięczny, nie przekraczając okresu orzeczonej kary ani orzeczonej łącznej liczby godzin wykonywanej pracy w tym okresie.

Czy sąd może umorzyć wykonanie kary?

Jest to jedyna możliwości zmiany kary orzeczonej wobec męża. Sąd nie może bowiem umorzyć wykonania kary. Składając taki wniosek, proszę do niego załączyć zaświadczenie pracodawcy o miejscu i godzinach pracy męża, a także załączyć umowę o pracę. Dodatkowo winni Państwo dołożyć zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka oraz oświadczenie, iż nie wykonuje Pani pracy zarobkowej z uwagi na konieczność stałej opieki nad chorym dzieckiem.

Proszę pamiętać, iż jeżeli mąż nie będzie wykonywał obowiązku pracy, to sąd zarządzi wobec niego wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności i mąż trafi do zakładu karnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl