Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzeciw od wyroku nakazowego – 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów

Autor: Monika Cieszyńska

Dostałem z sądu wyrok nakazowy za wykroczenie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń. Odebrano mi prawo jazdy na okres 6 miesięcy za jazdę pod wpływem alkoholu (rano, w drodze do pracy miałem wyniki: 0,13, 0,09, 0,01 mg/l) oraz nałożono na mnie grzywnę 200 zł, a także 100 zł opłat sądowych. Moja sytuacja jest trudna, ponieważ mieszkam na wsi, skąd nie mam publicznego, bezpośredniego transportu do pracy – ok. 30 km (pracuję na trzy zmiany). Musi mnie zawozić i przywozić żona. Mam prawo wniesienia sprzeciwu do sądu i stąd pytanie: Czy jest szansa na zamianę kary zatrzymania prawa jazdy na karę finansową i czy nie ryzykuję w ten sposób zwiększenia okresu zatrzymania prawa jazdy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzeciw od wyroku nakazowego – 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu

Zgodnie z podanym przepisem: „Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych”.

Niestety w przypadku popełnienia tego wykroczenia sąd ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia pojazdów (który jest środkiem karnym), co potwierdza art. 87 § 3 Kodeksu wykroczeń (K.w.). Ustawodawca nie pozostawił tu sądowi wyboru.

Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat (art. 29 § 1 K.w.).

Podsumowując, w przypadku popełnienia wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdów mechanicznych w stanie po użyciu alkoholu sąd musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów na czas przynajmniej nie krótszy niż 6 miesięcy.

Odnosząc to do Pana sytuacji, należy stwierdzić, iż zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony względem Pana w najniższym możliwym wymiarze.

Czy sąd może odstąpić od wymierzenia kary za jazdę po alkoholu w postaci zakazu prowadzenia pojazdów?

Ewentualnie może Pan spróbować ubiegać się o odstąpienie od wymierzenia środka karnego na podstawie art. 38 § 1 K.w., który stanowi, że „w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego”. Ocena, czy w Pana przypadku będzie zachodziła taka sytuacja, należy do sądu. Przede wszystkim sąd bierze pod uwagę wagę naruszonych reguł ostrożności, rodzaj szkody, dotychczasową karalność sprawcy, jego warunki bytowe, socjalne; także osobowość sprawcy i jego poziom intelektualny.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu;
  • obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Stężenie alkoholu w Pana przypadku nieznacznie więc przekroczyło dopuszczalny próg, co będzie okolicznością przemawiającą na Pana korzyść.

Wniosek o odstąpienie od wymierzenia zakazu prowadzenia pojazdów

Jeśli zdecyduje się Pan na wniesienie sprzeciwu, to wyrok nakazowy utraci moc i sprawa zostanie rozpoznana jeszcze raz na zasadach ogólnych (wyznaczony zostanie termin rozprawy, na który zostanie Pan wezwany). Wówczas powinien Pan złożyć wniosek o odstąpienie od wymierzenia zakazu prowadzenia pojazdów i przedstawić stosowne dowody potwierdzające, iż Pana sytuacja życiowa zasługuje na szczególne uwzględnienie.

Niestety zawsze istnieje ryzyko, iż sąd rozpoznający sprawę na nowo, w związku z wniesieniem sprzeciwu, orzeknie surowszą karę czy też surowszy środek karny. Niemniej od wyroku będzie Pan mógł się odwołać do sądu drugiej instancji, wnosząc apelację.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl