Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Po jakim czasie od wyroku dochodzi do zatarcia skazania?

Autor: Wioletta Dyl

Mam pytanie: po jakim czasie od wyroku następuje zatarcie skazania? Otóż w 2003 r. otrzymał wyrok w zawieszeniu oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na dwa lata. Od tego czasu nie byłem karany. Czy występując w sądzie w roli świadka lub oskarżonego, gdy usłyszę pytanie o karalność, mogę odpowiedzieć, że nie byłem karany? Czy mogę mieć pewność, że moja kara uległa zatarciu i nie narażę się na zarzut mówienia nieprawdy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po jakim czasie od wyroku dochodzi do zatarcia skazania?

Instytucja zatarcia skazania

Artykuł 42 § 1 i § 2 Kodeksu karnego (K.k.) określa podstawy prawne fakultatywnego i obligatoryjnego zakazu prowadzenia pojazdów. Poza przypadkami określonymi w art. 42 § 3 i § 4 K.k. zakaz prowadzenia pojazdów ma charakter terminowy i orzekany jest w latach od roku do lat 10.

Na podstawie przekazanych informacji zakładam, że wobec Pana jako skazanego doszło do wykonania wszelkich środków karnych, które wynikały z wyroku skazującego z 2003 r. Zatem na dzisiaj mamy do czynienia z zatarciem skazania. Zatarcie skazania zakłada, że osobę skazaną należy uznać za niekaraną po upływie odpowiedniego okresu czasu. Innymi słowy instytucja zatarcia skazania sprowadza się do uznania po upływie określonego skazania danej osoby w postępowaniu karnym za niebyłe na skutek upływu odpowiednio długiego okresu czasu. Od tego momentu osoba, której skazanie zostało zatarte, staje się w świetle prawa osobą niekaraną. Usunięcie z Krajowego Rejestru Karnego danych o skazaniu, które uległo zatarciu, powoduje, że skazanie jest praktycznie nie do ustalenia dla osób, które nie miały o nim wcześniej żadnej wiedzy.

Sąd nie będzie mógł uznać takiej osoby za wcześniej karaną (zgodnie z art. 178a § 4 K.k.), jeśli doszło już do zatarcia skazania. Na okresy zatarcia skazania wskazuje treść art. 107 K.k. Zgodnie z tym przepisem w razie skazania na grzywnę, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku, natomiast przy ograniczeniu wolności jest to okres 3 lat.

Zobacz też: Po jakim czasie uprawomocnia się wyrok

Kiedy kierowca ukarany karą w zawieszeniu zostanie wykreślony z KRK?

Jeśli zatem kierowca otrzymał karę pozbawienia wolności, której wykonanie zawieszono na okres próby wynoszący np. 2 lata, wówczas pod 2 latach i pół roku od daty uprawomocnienia się wyroku dane skazanego będą mogły być wykreślone z KRK. Ważne przy tym jest, iż samo zatarcie skazania nie może nastąpić tak długo, jak trwa orzeczony obok kary środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Jeżeli więc kierowcy zakazano prowadzić pojazd np. przez 2 lata, to, mimo iż zapłacił grzywnę i od tego momentu upłynął rok, i tak jeszcze przez rok musi znosić fakt wpisania do KRK. Po tym okresie, zgodnie z art. 106 K.k.: „Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych”.

Oznacza to, że Pana dane usunięto już z Krajowego Rejestru Karnego i jest Pan traktowany w sensie prawnym w taki sposób, jakby do skazania w ogóle nie doszło. Rozciąga się to również na kwestie społeczne. Osoba, której skazanie uległo zatarciu, może wszem i wobec twierdzić, że jest osobą niekaraną, również publicznie, a zatem i w sądzie jako świadek.

Przeczytaj też: Przedawnienie rozboju

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl