Kategoria: Pokrzywdzony

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oszustwo przez sklep internetowy - co zrobić?

Janusz Polanowski • Opublikowane: 2017-08-18

Prawdopodobnie kilka tygodni temu padłam ofiarą oszustwa firmy. Zamówiłam przez sklep internetowy drogie buty, za które zapłaciłam z góry. Chcąc sprawdzić na stronie tej firmy, gdzie jest moja przesyłka, zauważyłam, że firma w międzyczasie zmieniła nazwę i jestem przekierowywana na inną stronę. W zakładce, gdzie sprawdza się zamówienia, mojego brak. Mało tego, na stronie tej firmy nie ma adresu, NIP-u, telefonu, po prostu nic. Chciałam sprawdzić, czy firma widnieje w CEiDG – również nie ma. Jestem zła na siebie, że nie sprawdziłam jej wiarygodności przed zakupem. Jedyny kontakt to mail, gdzie ktoś odpisuje, że buty dotrą w regulaminowym terminie, ale podaje fałszywy numer przesyłki. Co mogę zrobić, żeby odzyskać pieniądze? Chciałabym także, by firma ta została sprawdzona, czy działa legalnie. Na forum jest mnóstwo negatywnych komentarzy na ich temat. Szkoda tylko, że nie sprawdziłam tego, zanim wysłałam pieniądze…

Janusz Polanowski

»Wybrane opinie klientów

Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena
Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD

Skoro przedstawione okoliczności skłaniają Panią do brania pod uwagę oszustwa, to proponuję rozważyć powiadomienie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stypizowanego w artykule 286 Kodeksu karnego (K.k.), który stanowi:

„§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

Gdyby Pani udało się pozyskać wiarygodne informacje o danych sprzedającego, to mogłoby wystarczyć skoncentrowanie się na cywilistycznych aspektach sytuacji, z którą Pani przyszło się mierzyć. Jeśli nie dojdzie do uzyskania informacji (np. od korespondującej z Panią osoby), to zapewne organom ścigania uda się ustalić dane, które byłyby istotne także w ewentualnym postępowaniu cywilnym. Nawet mogłoby obyć się bez odrębnego procesu cywilnego – gdyby sąd karny orzekł nawiązkę na Pani rzecz lub uwzględnił wytoczone przez Panią powództwo cywilne (pozew trzeba skierować przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy przed sądem karnym).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Umowa sprzedaży – art. 535 i następne Kodeksu cywilnego (K.c.) – jest umową wzajemną; oznacza to, że każda ze stron jest w odpowiednim zakresie zarówno wierzycielem, jak i dłużnikiem. Pani wykonała jeden z podstawowych obowiązków kupującego – zapłaciła Pani cenę. Dlatego tym bardziej można żądać, by sprzedający wywiązał się ze swych obowiązków wobec Pani – jednym z podstawowych (a zapewne najważniejszym) jest wydanie Pani zakupionych przez Panią butów (wydanie rzeczy sprzedanej zalicza się do najważniejszych obowiązków sprzedającego).

Prawdopodobnie (choć mogą być wątpliwości, w związku z regulaminem świadczenia usług) świadczenie sprzedającego na Pani rzecz (czyli wydanie towaru) już stało się wymagalne. Jeśli tak jest w istocie, to sprzedający znalazł się w zwłoce. Można także na tę sytuację spojrzeć „przez pryzmat” przepisów o niewykonaniu umowy lub o nienależytym wykonaniu umowy (art. 471 i następne K.c.). Wierzycielowi – w tym przypadku Pani (w zakresie otrzymania zakupionych butów) – mogą przysługiwać różne uprawnienia. Jeżeli zależy Pani na otrzymaniu zakupionych butów, to być może wezwie Pani sprzedającego do wykonania umowy, wyznaczając mu dodatkowy termin. Nie są wykluczone również inne roszczenia – np. odszkodowawcze lub o rozwiązanie umowy (z czym wiązałby się przynajmniej obowiązek zwrotu ceny przez sprzedającego, być może wraz z odsetkami).

Kierowane do sprzedającego wezwanie należałoby wysłać listem poleconym (i to „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”); jeśli nie ma właściwego adresu, to należałoby taki adres ustalić (być może przy pomocy organów ścigania). Kierowane do instytucji (np. sądu) pisma należy składać za pokwitowaniem przyjęcia (np. przez biuro podawcze lub sekretariat).

Proponuję zachować korespondencję i dowód wpłaty (np. wydruk przelewu elektronicznego). Takie materiały mogą się przydać jako dowody – a dowody są bardzo ważne w postępowaniach prawnych. Dotyczy to między innymi postępowań cywilnych, w których należy wywiązać się z prawnego obowiązku udowodnienia faktów (okoliczności), z których wywodzi się skutki prawne – art. 6 K.c. oraz art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). W sprawach cywilnych ponadto przydaje się odpowiednia aktywność (art. 230 K.p.c.) – zwłaszcza merytoryczna; dobrze jest swe stanowisko wiązać z określonymi dowodami (wskazywanymi we wnioskach dowodowych lub w sformułowaniach związanych z już przeprowadzonymi dowodami). Spore znaczenie mają dowody z dokumentu (zwłaszcza: art. 74 K.c. oraz art. 244 i następne K.p.c.), które ponadto często są dość łatwe w użyciu (o ile są dostępne); przykładem może być korespondencja (np. wydruk z korespondencji elektronicznej).

Opisane przez Panią zachowanie sprzedającego może stanowić dla niego źródło dochodu, zaś dochód to jedno z zagadnień szczególnie interesujących organa administracji skarbowej. Proponuję rozważyć ewentualność powiadomienia o problemie urzędu skarbowego lub urzędu kontroli skarbowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »