Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zatrzymanie prawa jazdy za marihuanę

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2022-02-28

Sprawa dotyczy zatrzymania prawa jazdy za marihuanę. Ostatnio, kiedy byłem w drodze do pracy, zatrzymała mnie policja. Podczas zatrzymania znaleziono 0,6 g marihuany. Ponadto policjanci stwierdzili, ze jestem pod wpływem thc, i zawieźli mnie na badania krwi. Jestem kierowcą zawodowym. Chciałbym dowiedzieć się, czy jest szansa na zachowanie prawa jazdy? Podczas kontroli nie byłem pod wpływem, ale palę regularnie i paliłem dzień przed zatrzymaniem. Obawiam się o wyniki testu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrzymanie prawa jazdy za marihuanę

Stan pod wpływem środka odurzającego

Zgodnie z art. 178a § 1 (co do którego zachodzi wobec Pana podejrzenie dopuszczenia się tegoż czynu): „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

By zostać ukaranym z tego artykułu, trzeba stwierdzić „stan pod wpływem środka odurzającego”. Celowo to podkreślam, bowiem zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń, „kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych”.

Wykroczenie a przestępstwo

Problem od lat tkwi w tym, gdzie jest granica pomiędzy „stanem po użyciu” i tylko wykroczeniem a stanem „pod wpływem”, który to jest już przestępstwem. W przepisach brak jest dokładnej regulacji w tym zakresie. A zatem kwalifikacja prawna czynu zależy od opinii biegłego toksykologa. To on dokonuje oceny, czy ilość środka odurzającego we krwi jest znaczna i czy ma wpływ na zdolności psychomotoryczne kierowcy. Od lat zgodnie uznaje się, że zawartość THC z marihuany w stężeniu mniejszym niż 2,0–2,5 nc/ml uznaje się za śladowe ilości (a więc stan „po użyciu”) i ukarać można wyłącznie jak za wykroczenie. Z kolei stężenie większe niż 2,0–2,5 nc/ml uważa się za znaczne ilości, a więc stan „pod wpływem” – karany już zgodnie z Kodeksem karnym. Zwracam też uwagę, że zgodnie z art. 43a § 2 Kodeksu karnego: „W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych”.

Zakaz prowadzenia pojazdów

Co do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, to w przypadku skazania Pana z art. 178a § 1 Kodeksu karnego sąd będzie miał obowiązek taki zakaz orzec. Stanowi o tym art. 42 § 2 Kodeksu karnego: „Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177”.

Jeśli zatem wyniki testu z krwi wykażą stężenie większe niż 2,0–2,5 nc/ml, wówczas prawdopodobieństwo skazania z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, a co za tym idzie orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na mocy art. 42 § 2 Kodeksu karnego na okres minimum lat 3, jest bardzo wysokie, gdyż orzeczenie takiego zakazu będzie wówczas obowiązkiem, a nie uprawnieniem sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »