Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odciski palców przy wyrabianiu dokumentów a ściganie przez policję

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-08-25

Wiem, że obecnie do otrzymania paszportu lub dowodu trzeba złożyć odciski palców. Czy dostęp do bazy tych odcisków ma policja? Obawiam się odnowienia sprawy sprzed lat. Czy po wyrobieniu dokumentu mogę dostać wezwanie na policję?

Kwestia dotycząca dostępu do danych biometrycznych, pozyskiwanych na potrzeby wydania paszportu uregulowana została w ustawie o dokumentach paszportowych.

Ustawa ta w artykule 52 stanowi :

„1. Organy paszportowe, Komendant Główny Policji oraz Komendant Główny Straży Granicznej mają bezpośredni dostęp do zbiorów centralnej ewidencji w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań.

2. Dane przetwarzane w centralnej ewidencji paszportowej udostępnia się, w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań:

1) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) Agencji Wywiadu;

3) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;

4) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;

5) prokuratorowi;

6) sądowi;

7) Służbie Więziennej;

8) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;

9) Służbie Wywiadu Wojskowego;

10) Żandarmerii Wojskowej;

11) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

12) Biuru Ochrony Rządu.

2a. Podmiotom, o których mowa w ust. 2, nie udostępnia się danych biometrycznych w postaci odcisków palców zgromadzonych w centralnej ewidencji.

3. Dane z centralnej ewidencji mogą być udostępniane na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska”.

W związku z powyższym policja w ramach przyznanych jej uprawnień ma jedynie wgląd w dane osobowe (adresy, imię, nazwisko, data urodzenia, data wydania i ważności paszport), wszelkie inne dane są zaś pozyskiwane jedynie w celu wydania paszportu i identyfikacji osoby na którą jest on wydany.

Polskie prawo nie przewiduje możliwości ujawnienia danych biometrycznych jakimkolwiek podmiotom w Polsce.

Policja ma jedynie dostęp do własnej bazy odcisków palców i bazy unijnej. Tak więc nie ma obaw, iż po odebraniu paszportu okaże się, że policja wezwie Pana lub od razu zatrzyma przy odbiorze, bo zidentyfikowała Pańskie odciski palców pobrane na potrzeby paszportu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Poświadczeniem nieprawdy na polecenie przełożonego

W pewnej dużej spółce pracownicy na prośbę (polecenie) przełożonego wypełniali zaświadczenia do banków dla zatrudnionych w innych zakładach osób....

Ofiara oszustwa i zablokowanie środków przez prokuraturę

Kilka miesięcy temu obywatel Białorusi oszukał mnie i kolegów na sprzedaży samochodu. Mieliśmy wpłacić połowę kwoty na konto przed transakcją. Mój...

Powtórne przystąpienie do egzaminu i zainstalowanie alkomatu

Mam zakaz prowadzenia pojazdów. Słyszałem, że po odbyciu 1/2 kary w świetle nowych przepisów mogę starać się o powtórne przystąpienie do...

Groźby nagrane na poczcie głosowej telefonu

Czy groźby nagrane w poczcie głosowej telefonu mogą być dowodem w sprawie? Czy mam to zgłosić na policję?

Atak osoby ubezwłasnowolnionej

Moja żona została zaatakowana nożem przez osobę ubezwłasnowolnioną w obecności świadka, wskutek ataku odniosła obrażenia ciała. Osoba...

Spuszczenie paliwa przez kierowcę

Kierowca zatrudniony na zlecenie dokonał 5 razy kradzieży paliwa. Spuścił łącznie 170 litrów, co zostało zarejestrowane przez system GPS. Kierowca się nie...

Co robić, gdy w Polsce jestem poszukiwany?

Jestem poszukiwany listem gończym na terenie RP. Zostałem pomówiony o sprzedaż narkotyku. Za granicą żyję już od 12 lat. Nigdy nie sprzedawałem...

Jak można sprawdzić, czego dotyczy list z policji?

Nie mieszkam w kraju od 12 lat. Nigdy nie byłem karany. Dzisiaj przyszedł do mnie list z policji (na adres rodziców). Jak mogę sprawdzić, czego...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »