Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prywatne oskarżenie w sprawie oszustw spółdzielni

Autor: Tomasz Krupiński

Czy mogę wnieść prywatny akt oskarżenia, gdy prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia, a sąd utrzymał postanowienie prokuratury? Sprawa dotyczy oszust finansowych spółdzielni wobec mieszkańców kilku osiedli w naszym mieście. Wszczęto tylko postępowanie sprawdzające, które na pewno „nic nie ujawni”. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oskarżycielem prywatnym może być wyłącznie pokrzywdzony, który ma możliwość wnosić i popierać oskarżenie o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego (art. 59 § 1). Definicja pokrzywdzonego zawarta jest w art. 49 § 1 Kodeksu karnego. W uchwale z 15 września 1999 r., sygn. akt I KZP 26/99, OSNKW 1999, nr 11–12, poz. 69, Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że „art. 49 § 1 powinien być interpretowany wąsko, a zatem krąg pokrzywdzonych w rozumieniu art. 49 § 1 powinien być ograniczony zespołem znamion czynu będącego przedmiotem postępowania oraz czynów współukaranych” (podobnie także uchwała SN z 21 grudnia 1999 r., syg. akt I KZP 43/99, Biul. SN 1999, nr 12, s. 14). Innymi słowy, w przypadku przestępstwa zniesławienia pokrzywdzonym jest tylko ten, kogo dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone. Przestępstwo zniesławienia jako chroniące przede wszystkim dobre imię konkretnej osoby dotyka bezpośrednio tylko osobę, do której zniesławienie się odnosi, a zatem jej najbliżsi, chociaż mogą poczuć się dotknięci przestępczym zachowaniem sprawcy, nie mogą realizować uprawnień żyjącego pokrzywdzonego. Jedynie w przypadku śmierci pokrzywdzonego najbliższym przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 52 § 1. 

Wśród przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, a wynikających z kodeksu karnego należy wymienić:

  1. nieumyślne średnie lub lekkie uszkodzenie ciała (art. 157 § 4 w zw. z art. 157 § 3 K.k.);
  2. lekkie uszkodzenie ciała (art. 157 § 2 K.k.);
  3. zniesławienie (art. 212 K.k.);
  4. zniewaga (art. 216 K.k.);
  5. naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 K.k.).

Zgodnie z powyższym nie przysługuje Państwu prawo wniesienia prywatnego aktu oskarżenia. Proszę jednak przesłać mi pismo o odmowie wszczęcia dochodzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl