Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prywatne oskarżenie w sprawie oszustw spółdzielni

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-05-24

Czy mogę wnieść prywatny akt oskarżenia, gdy prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia, a sąd utrzymał postanowienie prokuratury? Sprawa dotyczy oszust finansowych spółdzielni wobec mieszkańców kilku osiedli w naszym mieście. Wszczęto tylko postępowanie sprawdzające, które na pewno „nic nie ujawni”. Co robić?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Szybkie i profesjonalne odpowiedzi, które mnie satysfakcjonowały. Bardzo grzeczny stosunek do klienta. Dziękuje.
Barbara
Polecam. Szybka profesjonalna porada prawna.
Katarzyna
Szybka odpowiedź i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Lucyna, 62 lata, nauczyciel
Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka

Oskarżycielem prywatnym może być wyłącznie pokrzywdzony, który ma możliwość wnosić i popierać oskarżenie o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego (art. 59 § 1). Definicja pokrzywdzonego zawarta jest w art. 49 § 1 Kodeksu karnego. W uchwale z 15 września 1999 r., sygn. akt I KZP 26/99, OSNKW 1999, nr 11–12, poz. 69, Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że „art. 49 § 1 powinien być interpretowany wąsko, a zatem krąg pokrzywdzonych w rozumieniu art. 49 § 1 powinien być ograniczony zespołem znamion czynu będącego przedmiotem postępowania oraz czynów współukaranych” (podobnie także uchwała SN z 21 grudnia 1999 r., syg. akt I KZP 43/99, Biul. SN 1999, nr 12, s. 14). Innymi słowy, w przypadku przestępstwa zniesławienia pokrzywdzonym jest tylko ten, kogo dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone. Przestępstwo zniesławienia jako chroniące przede wszystkim dobre imię konkretnej osoby dotyka bezpośrednio tylko osobę, do której zniesławienie się odnosi, a zatem jej najbliżsi, chociaż mogą poczuć się dotknięci przestępczym zachowaniem sprawcy, nie mogą realizować uprawnień żyjącego pokrzywdzonego. Jedynie w przypadku śmierci pokrzywdzonego najbliższym przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 52 § 1. 

Wśród przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, a wynikających z kodeksu karnego należy wymienić:

  1. nieumyślne średnie lub lekkie uszkodzenie ciała (art. 157 § 4 w zw. z art. 157 § 3 K.k.);
  2. lekkie uszkodzenie ciała (art. 157 § 2 K.k.);
  3. zniesławienie (art. 212 K.k.);
  4. zniewaga (art. 216 K.k.);
  5. naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 K.k.).

Zgodnie z powyższym nie przysługuje Państwu prawo wniesienia prywatnego aktu oskarżenia. Proszę jednak przesłać mi pismo o odmowie wszczęcia dochodzenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wyjazd na leczenie w trakcie sprawy kryminalnej

Chciałabym dowiedzieć się, czy i jakie są wobec mnie zarzuty. W czasie sprawy kryminalnej wyjechałam na leczenie psychiatryczne za granicę. Obecnie...

Dlaczego sąd pominął koszty zastępstwa procesowego w I instancji?

Toczyła się sprawa karna, w której oskarżony został uznany za winnego zarzucanych czynów i obciążony kosztami zastępstwa procesowego na rzecz...

Jak dowiedzieć się czemu szuka mnie policja przebywając za granicą?

Od 8 lat mieszkam w UK. Na adres rodziców przyszło wezwanie, ale mama go nie odebrała. Czemu szuka mnie policja? Jak mogę dowiedzieć się, o co...

Odroczenie rozprawy z powodu choroby adwokata

Czy oskarżony, który wcześniej zgodził się na dobrowolne poddanie się karze po jednym już przełożeniu terminu sprawy przez sąd (choroba adwokata), może...

Przyczyny odmowy wydania paszportu

Około 9 lat temu byłam poszukiwana listem gończym za alimenty. Od dłuższego czasu przebywam za granicą i teraz staram się o nowy paszport....

Zasady dotyczące prawomocności wyroku

Otrzymałem wyrok nakazowy (ukaranie grzywną i kosztami sądowymi). Czy w otrzymanym piśmie powinny być umieszczone zasady dotyczące prawomocności...

Sprawa kradzieży sprzed kilku lat

W 2015 r. mój syn w wieku 21 lat dokonał kradzieży kosmetyków ze sklepu. Kosztu dokładnie nie pamięta, ale było to około 500 zł. Został złapany na...

Przedawnienie kradzieży z włamaniem

W 2000 r. dopuściłem się przestępstwa kradzieży z włamaniem. W marcu b.r. odbyła się pierwsza rozprawa. Dwa razy było wznawiane postępowanie....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »