Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zawieszenie wyroku i wezwanie przez kuratora

Autor: Marek Gola

Dostałam wyrok w zawieszeniu na dwa lata. Po niecałych trzech miesiącach przyszło wezwanie do kuratora na podstawie art. 169 § 3 K.k.w. Co mam robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawieszenie wyroku i wezwanie przez kuratora

Dozór kuratora w czasie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego wykonawczego zwanego dalej K.k.w.

Z treści Pani pytania wynika, że została Pani skazana na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat. Po niecałych trzech miesiącach otrzymała Pani pismo powołujące się na treść art. 169 § 3 K.k.w.

W pierwszej kolejności proszę udać się do sądu i dokładnie sprawdzić treść wyroku, czy czasem nie mamy do czynienia z sytuacją, że oprócz kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej nie została Pani oddana pod dozór kuratora.

Obowiązki ustanowione przez sąd na okres próby

Skazany, na którego nałożono obowiązki, a także oddano pod dozór, obowiązany jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z dozorem. Skazany jest obowiązany stawić się na wezwanie sądu lub kuratora sądowego i udzielać wyjaśnień co do przebiegu dozoru i wykonywania nałożonych na niego obowiązków, bez zgody sądu nie zmieniać miejsca stałego pobytu, umożliwić kuratorowi wejście do mieszkania oraz informować go o zmianie miejsca zatrudnienia. Dozór wykonuje się w miejscu stałego pobytu skazanego.

Innymi słowy, celem braku zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności winna się Pani stawić na wezwanie kuratora, jak również wpuścić go do mieszkania, jeżeli taka będzie jego wola.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl