Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Próba wzięcia pożyczki na sfałszowane zaświadczenie o zarobkach

Agata Alberska • Opublikowane: 2016-11-11

Próbowałem wziąć pożyczkę na sfałszowane zaświadczenie o zarobkach. Pożyczki nie dostałem, ale firma ta skierowała sprawę do prokuratora. Jestem wezwany na przesłuchanie. Co mi grozi? Dodam, że nie podpisywałem żadnych umów.

Agata Alberska

»Wybrane opinie klientów

Szybkie i profesjonalne odpowiedzi, które mnie satysfakcjonowały. Bardzo grzeczny stosunek do klienta. Dziękuje.
Barbara
Polecam. Szybka profesjonalna porada prawna.
Katarzyna
Szybka odpowiedź i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Lucyna, 62 lata, nauczyciel
Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka

W zależności od okoliczności popełnienia przedmiotowego czynu kredytobiorca może odpowiadać z art. 297 § 1 lub 2 Kodeksu karnego, ale również dodatkowo za oszustwo określone w art. 286 § 1 Kodeksu karnego. W myśl art. 297 Kodeksu karnego osoba, która w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia (…), przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto, zgodnie z § 2 tego artykułu tej samej karze podlega ten, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego powyżej, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego. Jednym ze znamion przedstawionego powyżej przestępstwa jest przedłożenie zaświadczenia, które jest podrobione, przerobione, lub poświadczające nieprawdę bądź po prostu sporządzone w nierzetelny sposób. Przy czym przedłożenie dokumentu możliwe jest w każdej formie jego przedstawienia, umożliwiającej pracownikowi banku zapoznanie się z jego treścią. O dokumencie podrobionym mówimy w przypadku, gdy nie pochodzi od osoby, w imieniu której został sporządzony, np. potencjalny kredytobiorca samodzielnie wydrukował zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia w firmie, która nie istnieje. Z kolei o dokumencie przerobionym, można powiedzieć w sytuacji, gdy osoba nieupoważniona zmieniła dokument autentyczny, ustanawiając tym samym nową treść tego dokumentu, np. poprzez dodanie jednej cyfry przed kwotą określającą wysokość zarobków – w celu wykazania wyższych zarobków. Natomiast z zaświadczeniem poświadczającym nieprawdę będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy zostanie wydane przez faktycznego pracodawcę, ale podane w nim informacje będą nieprawdzie, np. zostanie zawyżona kwota wynagrodzenia. Dokumentem nierzetelnym, z kolei będzie dokument w którym pominięto informacje prawdziwe lub zasugerowano informacje nieprawdziwe.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak zostało wspomniane na początku, sprawca omawianego czynu może zostać także pociągnięty do odpowiedzialności za zwykłe oszustwo określone w art. 286 § 1 Kodeksu karnego, który stanowi, że „osoba, która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Jest to zatem możliwe w sytuacji, gdy np. potencjalny kredytobiorca nie tylko przedkłada pracownikowi podrobione zaświadczenie o zarobkach z zamierzeniem zaciągnięcia kredytu, ale również z góry zakłada niespłacenie tego zobowiązania w przyszłości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kiedy skazany może starać się o przepustkę lub o zwolnienie warunkowe?

Mój partner poszedł drugi raz siedzieć. Tym razem dostał 2 lata i 6 miesięcy. Chciałabym wiedzieć, kiedy może starać się o przepustkę lub...

Wydanie zgody na poddanie karze i cofnięcie tej decyzji

Mój partner jest po wyroku (kradzieże), minęły 3 lata od ostatniej odsiadki. Pół roku temu wyniósł z domu moje kosztowności. W nerwach...

Wyrobienie paszportu w Londynie a oddalony ENA

Chciałbym wyrobić paszport w Londynie, ale mam obawy, ponieważ w 2010 r. wysłano za mną list gończy (ENA). Dwa lata później zostałem...

Wyłudzenie danych osobowych

Ktoś z zagranicy, odpowiadając na ofertę pracy, wyłudził moje dane, tzn. imię i nazwisko oraz adres zameldowania. Kiedy poproszono mnie o skan...

Poszukiwanie przez policję w miejscu zamieszkania

Mieszkam za granicą, dziś zadzwoniła do mnie mama z wiadomością, że policja była po mnie – niby chcieli mnie wziąć jako świadka. Mamie nic nie...

Jak dochodzić zwrotu wypożyczonej kserokopiarki?

Moja firma zajmuje się wypożyczaniem kserokopiarek (część mamy w leasingu). Pół roku temu wydzierżawiliśmy urządzenie klientowi „X”,...

Wykorzystywanie umowy o pracę przez pracownika który nigdy nie pracował

Mąż podpisał umowę z osobą, która nigdy nie stawiła się do pracy. Jak się okazało, przez kilka miesięcy ta osoba wykorzystywała umowę...

Wniosek o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności

Chciałabym złożyć wniosek o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności. Termin połowy kary przypada dokładnie za 52...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »