Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Próba wzięcia pożyczki na sfałszowane zaświadczenie o zarobkach

Agata Alberska • Opublikowane: 2016-11-11

Próbowałem wziąć pożyczkę na sfałszowane zaświadczenie o zarobkach. Pożyczki nie dostałem, ale firma ta skierowała sprawę do prokuratora. Jestem wezwany na przesłuchanie. Co mi grozi? Dodam, że nie podpisywałem żadnych umów.

Agata Alberska

»Wybrane opinie klientów

Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka
Szybkość i rzetelność opinii, możliwość precyzowania problemu.
Marek, nauczyciel
Przystępny sposób omówienia problemu, poparty paragrafami. Dziękuję serdecznie Panu Adamowi Dąbrowskiemu.

Danuta, 59 lat
Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena

W zależności od okoliczności popełnienia przedmiotowego czynu kredytobiorca może odpowiadać z art. 297 § 1 lub 2 Kodeksu karnego, ale również dodatkowo za oszustwo określone w art. 286 § 1 Kodeksu karnego. W myśl art. 297 Kodeksu karnego osoba, która w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia (…), przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto, zgodnie z § 2 tego artykułu tej samej karze podlega ten, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego powyżej, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego. Jednym ze znamion przedstawionego powyżej przestępstwa jest przedłożenie zaświadczenia, które jest podrobione, przerobione, lub poświadczające nieprawdę bądź po prostu sporządzone w nierzetelny sposób. Przy czym przedłożenie dokumentu możliwe jest w każdej formie jego przedstawienia, umożliwiającej pracownikowi banku zapoznanie się z jego treścią. O dokumencie podrobionym mówimy w przypadku, gdy nie pochodzi od osoby, w imieniu której został sporządzony, np. potencjalny kredytobiorca samodzielnie wydrukował zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia w firmie, która nie istnieje. Z kolei o dokumencie przerobionym, można powiedzieć w sytuacji, gdy osoba nieupoważniona zmieniła dokument autentyczny, ustanawiając tym samym nową treść tego dokumentu, np. poprzez dodanie jednej cyfry przed kwotą określającą wysokość zarobków – w celu wykazania wyższych zarobków. Natomiast z zaświadczeniem poświadczającym nieprawdę będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy zostanie wydane przez faktycznego pracodawcę, ale podane w nim informacje będą nieprawdzie, np. zostanie zawyżona kwota wynagrodzenia. Dokumentem nierzetelnym, z kolei będzie dokument w którym pominięto informacje prawdziwe lub zasugerowano informacje nieprawdziwe.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak zostało wspomniane na początku, sprawca omawianego czynu może zostać także pociągnięty do odpowiedzialności za zwykłe oszustwo określone w art. 286 § 1 Kodeksu karnego, który stanowi, że „osoba, która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Jest to zatem możliwe w sytuacji, gdy np. potencjalny kredytobiorca nie tylko przedkłada pracownikowi podrobione zaświadczenie o zarobkach z zamierzeniem zaciągnięcia kredytu, ale również z góry zakłada niespłacenie tego zobowiązania w przyszłości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kiedy skazany może starać się o przepustkę lub o zwolnienie warunkowe?

Mój partner poszedł drugi raz siedzieć. Tym razem dostał 2 lata i 6 miesięcy. Chciałabym wiedzieć, kiedy może starać się o przepustkę lub...

Wydanie zgody na poddanie karze i cofnięcie tej decyzji

Mój partner jest po wyroku (kradzieże), minęły 3 lata od ostatniej odsiadki. Pół roku temu wyniósł z domu moje kosztowności. W nerwach...

Wyrobienie paszportu w Londynie a oddalony ENA

Chciałbym wyrobić paszport w Londynie, ale mam obawy, ponieważ w 2010 r. wysłano za mną list gończy (ENA). Dwa lata później zostałem...

Wyłudzenie danych osobowych

Ktoś z zagranicy, odpowiadając na ofertę pracy, wyłudził moje dane, tzn. imię i nazwisko oraz adres zameldowania. Kiedy poproszono mnie o skan...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »