Forma prawna działalności - jak dokonać wyboru?

• Data: 2023-10-12 Autor: Artykuł Partnera

Założenie własnej działalności gospodarczej to nie lada wyzwanie, które wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania. Mowa tutaj zarówno o formie prawnej, jak i ewentualnych fuzjach i przejęciach. To właśnie zgodność działalności przedsiębiorstwa z kodeksem prawa jest kluczowe dla funkcjonowania biznesu. Jak zatem dokonać właściwego wyboru?

Forma prawna działalności - jak dokonać wyboru?

Forma prawna działalności — co warto wiedzieć? 

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi podjąć decyzję dotyczącą formy prawnej, jaką przyjmie jego firma. Wybór formy prawnej zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju działalności, liczby wspólników, kapitału początkowego i planów rozwoju. 

Oto kilka najpopularniejszych form prawnych działalności:

  • Jednoosobowa działalność gospodarcza — jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej, w której przedsiębiorca działa samodzielnie. Nie wymaga ona zakładania spółki ani posiadania wspólników. Jednoosobowa działalność gospodarcza charakteryzuje się prostą obsługą prawną i niskimi kosztami rejestracji.
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prawnych działalności w Polsce. Charakteryzuje się tym, że posiada własną osobowość prawną i może we własnym imieniu rozporządzać prawami i zaciągać zobowiązania poświadczone własnym majątkiem, zabezpieczając jednocześnie majątek prywatny. Obsługa prawna spółki z o.o. obejmuje m.in. sporządzanie umów, rejestrację firmy w sądzie, a także reprezentowanie spółki przed organami administracyjnymi i sądowymi.
  • Spółka akcyjna (SA) — spółka akcyjna to forma prawna, w której kapitał zakładowy jest podzielony na akcje, które mogą być publicznie sprzedawane na giełdzie. Obsługa prawna spółki akcyjnej jest bardziej skomplikowana niż w przypadku spółki z o.o. i obejmuje m.in. przygotowanie prospektu emisyjnego, prowadzenie walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz spełnienie licznych obowiązków informacyjnych wobec organów nadzoru finansowego.
  • Spółka komandytowa (sp. k.) — spółka komandytowa to forma prawna, w której co najmniej jeden ze wspólników (komandytariusz) ponosi ograniczoną odpowiedzialność, podczas gdy inny (komplementariusz) ponosi pełną odpowiedzialność. Ta forma prawna może być atrakcyjna dla inwestorów, którzy chcą pozyskać kapitał, nie narażając swojego majątku na ryzyko.
  • Spółka cywilna — umowa między wspólnikami, która w uproszczony sposób reguluje relacje między nimi. Nie jest to spółka kapitałowa.
  • Spółka jawna — forma współpracy przedsiębiorców, w której wspólnicy odpowiadają nieograniczenie i solidarnie za zobowiązania spółki. Obsługa prawna spółki jawnej jest ważna, aby unikać konfliktów i regulować kwestie współpracy.

Obsługa prawna spółek w praktyce

Kompleksowe wsparcie prawne dla firm i instytucji powinno obejmować m.in. pomoc w otwarciu działalności gospodarczej czy pomoc w doborze formy prawnej lub jej zmiany. Mowa tutaj również o pomocy w przygotowaniu dokumentów, umów, regulaminów czy doradztwie w zakresie fuzji, przejęć, zawieszeniu działalności gospodarczej, reprezentacji firmy przed sądem i wiele więcej. 

Niezbędnych informacji prawnych do przygotowania publikacji dostarczyła Kancelaria Adwokacka - Młyńska 21 z Gdańska - https://www.kancelariamlynska.pl/obsluga-prawna-spolek/Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »