Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Znaczenie dowodu z opinii biegłego w sprawie o spowodowanie kolizji

Autor: Małgorzata Rybarczyk

Podczas wyprzedzania kolumny trzech pojazdów (A, B i C) doszło do kolizji. Wyprzedzający X został zepchnięty przez pojazd B na pobocze, po czym hamując, uszkodził jadący za nim pojazd C. Kierujący pojazdem A odjechał z miejsca kolizji (nie został uszkodzony). Do kolizji doszło w terenie niezabudowanym, w miejscu, w którym wyprzedzanie jest dozwolone. Wezwano policję. Po wysłuchaniu zeznań świadków (kierowcy i pasażera pojazdu B oraz kierowcy i dwóch pasażerów pojazdu C) – policja uznała winę wyprzedzającego X (kierowca jechał sam). Kierowca pojazdu X nie przyznał się jednak do winy, ale nie zrobił również zdjęć miejsca kolizji (bo nie miał aparatu). Jedyne co ma, to zdjęcia uszkodzeń swojego auta. Czy kierowca pojazdu X ma jeszcze szansę wygrać tę sprawę w sądzie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sytuacja kierowcy pojazdu X faktycznie nie jest prosta. Jest jednak możliwość, która daje pewną szansę temu kierowcy i warto ją wykorzystać – mianowicie opinia biegłego.

W tym celu należy złożyć wniosek dowodowy, zgodnie z art. 167 Kodeksem postępowania karnego (K.p.k.): „Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu”. We wniosku należy wskazać na jaką okoliczność biegły ma sporządzić opinię. W opisywanym stanie biegły winien ocenić, czy przy ustalonych uszkodzeniach pojazdów możliwa jest wersja zdarzenia prezentowana przez kierowcę.

Aby ustalić, czy uszkodzenia pojazdów odpowiadają przebiegowi zdarzenia, konieczna jest wiedza specjalistyczna. Zgodnie z art. 193 K.p.k. – jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych.

W zależności od polecenia organu procesowego biegły składa opinię ustnie lub na piśmie.

Opinia powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, specjalność i stanowisko zawodowe biegłego;
  2. imiona i nazwiska oraz pozostałe dane innych osób, które uczestniczyły w przeprowadzeniu ekspertyzy, ze wskazaniem czynności dokonanych przez każdą z nich;
  3. w wypadku opinii instytucji – także pełną nazwę i siedzibę instytucji;
  4. czas przeprowadzonych badań oraz datę wydania opinii;
  5. sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte na nich wnioski;
  6. podpisy wszystkich biegłych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii.

Jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo gdy zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między różnymi opiniami w tej samej sprawie, można wezwać ponownie tych samych biegłych lub powołać innych (art. 200 i 201 K.p.k.).

Jeżeli opinia będzie korzystna dla kierowcy pojazdu X, to rozstrzygnięcie sądu go uniewinni, w przeciwnym razie faktycznie sprawa zakończy się uznaniem tego kierowcy za winnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl