Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zgłoszenie na policję zaległości w opłatach za wynajmowane mieszkanie

Autor: Marek Gola

Wynajmowałam mieszkanie, później straciłam pracę, ale osoba wynajmująca mi mieszkanie pozwoliła mi mieszkać za darmo jeszcze 3 miesiące, ponieważ znała moją trudną sytuację. Umówiliśmy się, że do lutego tego roku postaram się oddać pieniądze, jednak nie oddałam, że względu na gorsze zarobki. Właściciel zgłosił sprawę na policji i grozi mi więzieniem, każe płacić za adwokata. Co mogę zrobić, co mi grozi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgłoszenie na policję zaległości w opłatach za wynajmowane mieszkanie

Oszustwo finansowe – zaległości w opłatach

Zgodnie z art. 286 Kodeksu karnego:

„§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1–3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

Umyślny charakter czynu

W opisywanym przez Pani przypadku nie zostały wyczerpane znamiona czynu zabronionego. Ponadto do ponoszenia przez Panią odpowiedzialności karnej niezbędne będzie wykazanie przed sądem umyślnego charakteru Pani czynu, a w opisanej przez Pani sytuacji będzie to bardzo ciężkie i co do zasady nie ma podstaw prawnych i faktycznych aby ponosiła Pani odpowiedzialność karną.

Natomiast brak ponoszenia odpowiedzialności karnej nie uchybia ponoszenia Pani odpowiedzialności cywilnej, a przede wszystkim odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania albo ewentualnie bezpodstawne wzbogacenie lub bezumowne korzystanie z lokalu. Właściciel i wynajmujący Pani mieszkanie będzie uprawniony do wytoczenia powództwa przeciwko Pani powództwa cywilnego o zapłatę lub eksmisję.

Podsumowując, co do zasady nie ma podstaw, aby mogła Pani ponieść odpowiedzialność karną, natomiast istnieją podstawy prawne do ponoszenia przez Panią odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl